ENAPFISIO

Ensenyar a Aprendre Fisiologia
Presentació: 

El grup Ensenyar a Aprendre Fisiologia està format per un grup de professors del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de la fisiologia i, a més, contribuir a l’ensenyament universitari en general. L’objectiu general del grup es la millora de la qualitat docent de la Fisiologia i la Fisiopatologia per tal que l’alumne desenvolupi una metodologia de treball que li permeti assolir un pensament crític i una capacitat d’autoaprenentatge. Aquest objectiu es pretén assolir a través de la modificació d’hàbits de l’alumne i una actuació renovada a l’aula, amb la que mitjançant la introducció de noves estratègies docents es faciliti el tractament d’aspectes fonamentals i d’especial dificultat docent de l’assignatura i fomentin i promoguin una anàlisi crítica per part de l’alumne.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/022
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Mitjans Arnal, Montserrat
Membres del grup: 
Trinitat Cambras Riu
Juan José Moreno Aznárez
Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Carmen Moran Badenas
Raquel Martin Venegas
Ruth Ferrer Roig
Jordi Olloquequi Gonzalez
Adriana S. Maddaleno Jiménez
Adriana Garcia Vara

Projecte/s del Grup

2020PID-UB/034
Coordinació: JORDI VILAPLANA HORTENSI
Estat: Finalitzat
2019PID-UB/039
Coordinació: Cambras Riu, Trinitat
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/011
Coordinació: Mitjans Arnal, Montserrat
Estat: Finalitzat
2012PID-UB/157
Coordinació: Cambras Riu, Trinitat
Estat: Finalitzat