Ensenyant a la inversa

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Les principals mancances detectades, ja esmentades són:
 
- Dificultats per intervenir a classe, especialment als grups de Grau. Aquesta manca de participació es presenta tant per a formular dubtes o contestar preguntes proposades pel professor a l’aula.
- Dificultats per entendre o interioritzar conceptes de caràcter econòmico-financer.
- Dificultats de comprensió i anàlisi dels casos proposats. Es a dir, portar a la pràctica els conceptes.
 
Les línies d’actuació pretenen assolir els següents objectius:
 
1.- Actuar de forma directa sobre l’alumnat
 
La proposta de treballar en primer lloc fora de l’aula un determinat tema pretén implicar de forma activa l’alumnat en la construcció del seu coneixement ja què es farà una posada en comú a l’aula on tindran l’oportunitat d’expressar  les seves idees, dubtes, ...
 
2.- Fomentar l’autonomia
 
Mitjançant el treball autònom. Fora de l’aula treballaran la preparació inicial dels temes i més endavant la realització de casos pràctics a lliurar al professor.
 
3.- Fomentar el treball col.laboratiu
 
El fet d’haver d’emplenar qüestionaris (preguntes de comprensió, tipus test, ...) convida a comentar-les entre els companys. També el fet de compartir a l’aula dubtes i impressions fomenta el treball col.laboratiu.
 
 4.- Fomentar l’esperit crític
 
Aquest objectiu pretén per una banda donar la facilitat de qüestionar. La posada en comú d’un tema a l’aula pot ser el punt de partida per obrir un petit debat. A través dels exercicis proposats també es pot aconseguir aquest objectiu davant la necessitat d’analitzar la informació i haver de buscar una solució.  Tota acció que generi la implicació de l’alumne ajudarà a desenvolupar el seu esperit crític.
 
5.- Optimitzar el temps
 
Es pretén un canvi organitzatiu gràcies a la introducció del treball autònom que permetrà reduir el nombre de classes teòriques. Es a dir, reduir la quantitat d’hores i augmentar la qualitat del procés d’ensenyament.
 
D’aquesta manera es pretén:
 
Incrementar la implicació de l’alumnat
Incrementar la motivació de l’alumnat
I, haurà de tenir conseqüències sobre:
 
Millora del rendiment acadèmic
Codi del projecte: 
2015PID-UB/014
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Gracia Ramos, Mª Carmen
Participants: 
Yuliya Kasperskaya, Ana Lauroba Pérez, Mª Pilar López-Jurado González, Anna Olivera Casacau
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Fonaments d'Economia de l'Empesa, Economia de l'Empresa: Organització i Administració, Eines de Gestió Empresarial, Operacions i Anàlisi de l'Entorn, Agents, Instruments i Recursos de Finançament per a les EBTS