ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Assentar i interrelacionar els coneixements teòrics més rellevants de l’assignatura a través de l’anàlisi en profunditat del cas plantejat. Realitzar el vincle teòrico-pràctic de conceptes treballats en el marc de l’assignatura. Proporcionar diferents experiències a l’alumnat i que sigui conscient de les possibles problemàtiques amb les què es pot trobar en l’exercici de la pràctica professional. Incentivar a l’alumnat perquè reflexioni sobre el seu futur professional i plantegi possibles conseqüències de les seves accions. Fomentar el treball en grup i l’aprenentatge a través de l’anàlisi i reflexió col·laborativa. Fomentar la capacitat d’exposició oral de les idees i d’arribar a un consens. Evidenciar que els coneixements poden ser generalitzats i aplicats a altres casos.  Fer-se conscient que ser professional de l’educació és tenir a l’abast recursos per tal de poder-los utilitzar de forma flexible segons la idiosincràsia de cada situació. Fer-se conscient que ser professional de l’educació és pensar els efectes, volguts i no volguts, que comporta cada acció i per tant, la necessitat de pensar en activitats de seguiment.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/019
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Participants: 
Marina Elias Andreu, Josefina Recasens Guitart, Núria Vallès Peris, Xavier Martínez Celorrio, Santiago Eizaguierre Anglada
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Primària, Grau d'Infantil, Grau de Sociologia, Màster Oficial de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes , Màster oficial: Activitat motriu i educació
Assignatures implicades: 
Sociologia de l'educació: Canvis socials, educatius i multiculturalitat, Acció Tutorial: relacions família, escola i comunitat, Sociologia de l'educació, Societat Família i escola