GIDASRES

Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social
Presentació: 

El grup GIDASRES (Grup d’Innovació Docent per a l’Anàlisi Sociològica i de la Realitat Educativa i Social) és un grup d'innovació docent consolidat interdepartamental que indaga en l'anàlisis sobre la realitat educativa i social. Duem a terme projectes d'innovació docent que desenvolupen l'esperit crític, la capacitat analítica i l'augment de la consciència social de l'alumnat de diversos graus, especialment en la formació de mestres o professionals que es dediquen en l'àmbit educatiu. Les innovacions docents desenvolupades pretenen introduir aquests conceptes i perspectives amb metodologies actives i innovadores per implicar a l'alumnat i fer-lo reflexionar sobre el seu propi procés d'aprenentatge. Es indispensable tenir ciutadans conscients i consienciats del seu paper en la societat, de tal manera que cal reforçar l'empatia, la capacitat d'anàlisi i la reflexió que els permet ser millors professionals. La perspectiva de gènere, la introducció de recursos digitals i d'instruments que ajudin al desenvolupament de competències professionals son ara el nostre focurs d'interés. 

Codi UB: 
GINDOC-UB/135
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Membres del grup: 
Santiago Eizaguirre Anglada
Ana Belén Cano Hila
Xavier Martínez Celorrio
Lidia Garcia Ferrando
Núria Vallès Peris
Marta Melo Colldefons
Pau Fernández Sorribes
Nicolás Mylonas
Rubén García Montes
Enrique Santamaría Lorenzo
Karla Berrens Torruella
Victoria Sánchez Belando
Bru Laín Escandell
Joan Quesada Navidad
Ábel Bereményi