GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional.

Aquest projecte d'innovació docent té com a finalitat elaborar i avaluar de forma participativa amb l’alumnat de grau de Sociologia i dels màsters de Sociologia i d'Estudis de Dones i Gènere, un recurs obert d’aprenentatge (Open Educational Resource) en línia orientat a facilitar l'acompanyament en el procés de redacció del Treball Final de Grau / Treball final de Master i que incorpori la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional. El projecte parteix d'una experiència d'innovació docent prèvia (El Tefegé veure: http:/www.eltefege.eu) que el responsable del projecte va impulsar en el marc del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Girona mentre era professor d'aquesta universitat. Aquesta proposta va ser reconeguda amb el premi ICEberg d'Innovació Docent l'any 2018 per part de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, així mateix, també s'han tingut present en la seva elaboració el  bagatge del projecte d'innovació docent FAAMEF dirigit per Núria Vergés Bosch i reconegut com a projecte d'innovació docent a la Universitat de Barcelona i els dos projectes d'innovació docent dirigits per Barbara Biglia i reconeguts per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili, ambdues integrants de la proposta. 

El projecte d'innovació docent  GENINSEC sorgeix d'una demanda compartida del professorat i alumnat de Sociologia i del Master d'Estudis de Dones i Gènere al voltant de la mancança de recursos didàctics orientats a facilitar l'elaboració de Treballs Finals de Grau i de Master que incorporin la perspectiva de gènere i interseccional. Així mateix, amb la construcció d'aquest  recurs educatiu obert (OER) i en línia busquem la implicació activa de l'estudiantat en la construcció i validació del contingut, i la disseminació en xarces, fent-lo així partícip del seu procés d'aprenentatge. Finalment, entenem que la creació d'aquest recurs digital en obertt no es dirigeix únicament als estudis de sociologia i dels dos masters associats, sinó que beneficia al conjunt del professorat i alumnat dels estudis de ciències socials de la resta d'universitats catalanes, que se'n prodrà beneficiar, en tant tots els materials generats es trobaran accesibles mitjançant llicències lliures (Creative Commons BY), afavorint d'aquesta manera la perspectiva del coneixement obert (Open Knowledge). La durada prevista del projecte és d'un any i mig (18 mesos).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar la qualitat  metodològica dels TFGs i dels TFMS presentats en els graus i màsters de Sociologia i Estudis de Gènere amb la transversalització de la perspectiva de gènere i interseccional.

Objectius específics (referits al disseny i validació del recurs)

  • Dissenyar de forma participativa un recurs obert d’aprenentatge en línia que serveixi per acompanyar als alumnes de grau de Sociologia i en el Màster universitari de Sociologia i de l’Institut Interuniversitari d’estudi de gènere en el procés d’elaboració del seu Treball Final de Grau /Treball Final de Master.
  • Transversalitzar la perspectiva de gènere i interseccional en el procés d’elaboració del recurs d'aprenentatge obert.
  • Desenvolupar un recurs escalable en funció de les necessitats i la demanda.
  • Oferir un recurs que faciliti la lliure difusió de coneixement mitjançant l’ús de llicències lliures Creative Commons BY 4.0
  • Visibilitzar els estudis de gènere i de ciències socials d’aquesta universitat al construir un recurs obert a la comunitat un que contribueixi a la projecció d’aquests estudis al ser aprofitable per estudiants i docents de Ciències Socials d’altres universitats catalanes

Objectius espefícis (referits a l'alumnat i al professorat)

  • Generar un entorn col·laboratiu d'aprenentatge en el procés d'elaboració del TFG/TFM
  • Millorar les competències metodològiques en l'alumnat d'estudis de grau i de master.
  • Augmentar la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional en els TFG/TFM
Codi del projecte: 
2021PID-UB/025
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Jordi Bonet Marti
Participants: 
Clara Camps Calvet
Carme Vivancos Sánchez
Màrius Domínguez Amorós
Elisabeth Almeda Samaranch
Anna Morero Beltrán
Rosa Ortiz Monera
Leon Freude
Ignasi Bernat Molina
Núria Vergés Bosch
Barbara Biglia
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
GRAU SOCIOLOGIA
MÀSTER ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA
MÀSTER SOCIOLOGIA: TRANSFORMACIONS SOCIALS I INNOVACIÓ
Assignatures implicades: 
Treball Final de Grau---GRAU SOCIOLOGIA
Treball Final de Màster ---MÀSTER SOCIOLOGIA: TRANSFORMACIONS SOCIALS I INNOVACIÓ
Metodologia D'Investigació Feminista ---MÀSTER ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA
Sociologia del Gèneres---GRAU SOCIOLOGIA
Sociologia de la familia i Cicle Vital---GRAU SOCIOLOGIA-Anglès