Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte s’elabora per assolir els següents objectius:
1) Analitzar el paper de la telefonia mòbil intel•ligent en els processos d’aprenentatge i consolidació de coneixements a l’aula. 
2) Conèixer millor com les diferències en la introducció d'aquesta tecnologia explica canvis en els processos d'aprenentatge dels estudiants i en els seus resultats acadèmics.  
3) Aconseguir implicar als estudiants i obtenir una millor connexió amb ells que es dirigeixi a millorar els seus resultats acadèmics i la seva implicació amb l’assignatura.

4) Valoritzar a) el paper del docent en l'acompanyament de l'aprenentatge de l'estudiant b) valoritzar el paper de les sessions a l'aula quant al valor afegit obtingut pels estudiants i c) valoritzar el paper dels recursos, textos docents i altres materials existents que permeten el treball autònom de l'alumne.  

Codi del projecte: 
2017PID-UB/036
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Daniel Albalate Del Sol
Participants: 
Paula Bel Piñana
Dr. Albert Gragera Lladó
Dr. Lídia Farré Olalla
Dr. Xavier Fageda Sanjuan
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Economia
Administració i Direcció d'Empreses