GINDEPP

Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques
Presentació: 

1) El primer lloc, creació d’ equips docents. Es tracta d`introduir un canvi cultural que afavoreixi la coordinació dels professors implicats en la docència de les assignatures del Departament que están relacionades amb l´intervenció pública
2) L’abast de l’acció proposada afectarà tant a la metodologia d’aprenentatge com a la forma de treball dels professors implicats, tot introduint mecanismes de coordinació entre els docents, creant equips docents per repartir els crèdits dedicats a formació teòrica i formació pràctica per resolució de problemas, per el compartiment del desenvolupament d`activitats evaluatives.
3) Desenvolupar activitats formatives per l`avaluació continua i constrastar els instruments d`avaluació per millorar el aprenentatge del estudiants.
4) Desenvolupar metodologies d'aprenentatge col.laboratiu per implicar mes als estudiants.
5) Coordinar els sistemes d’avaluació de les habilitats i les competències interpersonals dels estudiants tot desenvolupant els recursos tecnològics pertinents (portafolio docent) e introduint la avaluació conjunta de la prova de síntesis per part dels equips docents creats.
 

Codi UB: 
GINDOC-UB/150
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Nonell Torres, Rosa
Membres del grup: 
JOAN RAMON BORRELL ARQUE
JOAN ANTONI ALUJAS RUIZ
ALEJANDRO ESTRUCH MANJON
XAVIER FAGEDA SANJUAN
MONTSERRAT TERMES RIFE
GERMA MANEL BEL QUERALT
ALBERTO ANTORAN
DANIEL ALBALATE
LUIS FRANCO SALA
LIDIA FARRE OLALLA
JORDI TEIXIDO FIGUERAS
LAIA MAYNOU PUJOLRAS
MATTIA BORSATI
ALEXANDER CAVGIAS MARTINS

Projecte/s del Grup

2017PID-UB/036
Coordinació: Daniel Albalate Del Sol
Estat: Finalitzat