L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte consisteix en plantejar un conjunt d’activitats a dins i fora de l’aula que permetin desenvolupar les qualitats crítiques dels estudiants envers la informació i d’aquesta manera implicar-los de forma més activa i reflexiva en el seu procés d’aprenentatge corresponent als  continguts d’una part del temari.

Concretament es pretén:

- fomentar una actitud més reflexiva (mitjançant la promoció d’una actitud activa i crítica amb la informació disponible en línia)

- promoure una major participació (mitjançant la utilització de l’aula invertida basada en els coneixements previs dels estudiants i la gammificació a través de dispositius mòbils)

- solucionar les mancances formatives en aspectes bàsics necessaris per al desenvolupament de l’assignatura

 
 
Codi del projecte: 
2017PID-UB/026
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE
Participants: 
Castell Escuer, Margarida
Franch Masferrer, Àngels
Rodríguez Lagunas, Maria José
Massot Cladera, Malen
Camps Bossacoma, Mariona
Azagra Boronat, Ignasi
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Assignatures implicades: 
Immunonutrició