ORIENTA'M

ORIENTA'M
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup: 

Potenciar l’emprenedoria és un dels reptes actuals de les universitats. D’acord amb el Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España (2011), pel que fa a la percepció dels experts, en tenen una visió molt crítica sobre formació en emprenedoria a Espanya. La majoria està d'acord en que l'educació no fomenta actituds emprenedores i tampoc desenvolupa, o promou, la creativitat empresarial, competències, assumpció de riscos, independència, etc. Pel que fa a la percepció de la gent jove, segons els resultats de l’enquesta realitzada en el marc del Libro Blanco abans esmentat, només 1 de cada 3 està totalment d'acord amb que l'educació rebuda l’ha ajudat, o el pot ajudar, per iniciar projectes i entendre millor el paper dels emprenedors en la societat.

Alguns autors destaquen que cal proporcionar experiències d'aprenentatge específiques, basades en la participació activa en projectes i oferir continguts dirigits al desenvolupament de la idea d’autoocupació (Gorman et al.,1997).

La Universitat de Barcelona en el seu “Pla Director” (2011) estableix, com un dels seus objectius,  “millorar el rendiment acadèmic i l’ocupabilitat dels estudiants”. La proposta d´aquest grup d’innovació docent sorgeix de la necessitat de donar resposta a aquesta àrea. 

L’objectiu fonamental de aquest grup pels propers tres anys (2016-2018) consistirà en desenvolupar metodologies, materials docents i sistemes d’avaluació que ajudin, per una banda, a millorar l’acció tutorial del professorat vinculat als mòduls de pràcticums i implicats en la tutorització dels treballs finals dels seus estudis i, per l’altra banda, que ajudin a capacitar als estudiants en la competència d’innovació i emprenedoria, fonamental pel seu exercici al món laboral.

Codi UB: 
GINDOC-UB/131
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Castrechini Trotta, Angela A.
Membres del grup: 
Sergi Valera Pertegàs
Immaculada Armadans Tremolosa
Tomeu Vidal Moranta
Andrés Di Masso
Moisés Carmona
Pep Vivas i Elias
Enric Pol Urrutia
Ruben Fernández
Bea Layunta
Valeria Santoro
Isabel Pellicer Cardona
Dani Pons Julià
Rita Berger