PROPOSTA EDUCATIVA DE GAMIFICACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA

L'experiència educativa que es presenta sorgeix com a resposta a la dificultat manifestada i detectada per a l'aplicació dels coneixements teòrics a la pràctica i a una desmotivació generalitzada enfront als continguts teòrics de les assignatures impartides i aplicació de la matèria.

Per a combatre aquest problema i amb la finalitat d'aconseguir uns objectius específics, es proposa aplicar una metodologia d'aprenentatge basada en gamificar una part dels continguts teòrics de les assignatures per mitjà del disseny d'una barreja entre un cluedo i un escape room educatiu. Aquests tipus de jocs fomenten la participació i la resolució de problemes; proposen reptes davant dels quals es necessita perseverana; promou el raonament crític; l'alume és el protagonista del seu aprenentatge i aprèn divertint-se.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d'aprenentatge plantejats en aquesta experiència educativa, els quals engloben els dos àmbits professionals són:

- Aplicar de manera pràctica la utilització de tècniques instrumentals d'anàlisis diagnòstic tant en medicina d'urgències com de conservació-restauració.

- Treballar en situacions d'estrés.

- Treballar de manera cooperativa, aportant idees i arribant a consensos.

- Conèixer el valor dels equips de treball plurisciplinars.

- Resoldre problemes en situacions no habituals.

- Flexibilitat de treball amb personal amb altres capacitats professionals diferents.

- Utilitzar de manera creativa els recursos que estiguin a l'abast.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/022
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Núria Guasch Ferre
Participants: 
Juan José Sánchez Fernández. Cristina Gutiérrez Miguelez. Arturo Navarro Marín. Manuel Angel Iglesias Campos
Dra. Paloma Puyalto de Pablo (UIC). Professor adjunt. Departament de Medicina. Dra Ainara Zornoza Indart (UPV/EHU). Profesor asistente. Departamento de pintura. Sección de Restauración
Ensenyament/s: 
Grau en Conservació-Restauració dels Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts
Grau en Medicina de la facultat de Medicina
Assignatures implicades: 
Química i Física II dels Béns Culturals (2n curs)
Radiologia i Medicina Física General (3r curs)