SECPUBLI

Grup de Simulacions i Estudis de Cas en Polítiques Públiques i Dret Administratiu
Presentació: 

Implementar en la docència del Màster de Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat la realització d'estudis de cas, simulacions  del funcionament d'òrgans de govern municipal i processos judicials (role playing), així com activitats de gamificació.

Es proposa aprofundir en aquestes activitats, a través de la formació d'equips docents i la seva implementació en el Màster de polítiques públiques, drets socials i sostenibilitat, així com a altres ensenyaments de la Facultat de Dret. Al mateix temps introduint activitats de gamificació i ludificació que facin més atractiu l'aprenentatge dins d'un procés d'avaluació continuada.

Codi UB: 
GINDO-UB/193
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Aguado i Cudolà, Vicenç
Membres del grup: 
Xavier Torrens i Llambrich
Joan Pere López Pulido
Verónica Yazmín García Morales
Almudena González García