El projecte COMBACTE

//Combatre la resistència bacteriana a Europa

Malgrat la necessitat de disposar de nous fàrmacs per controlar les infeccions, la realitat és que durant les últimes tres dècades només han arribat al mercat dos antibiòtics. La urgència per crear-ne més ha fet néixer COMBACTE, un projecte que vol fomentar el desenvolupament d’antibiòtics a Europa. S’emmarca dins del programa New Drugs 4 Bad Bugs, de la Iniciativa Europea sobre Medicaments Innovadors, i tracta de millorar i accelerar l’aparició de fàrmacs capaços d’atacar els microorganismes que escapen a l’efecte dels tractaments convencionals.

Cooperació pública i privada

El consorci està format per cinc companyies farmacèutiques i una trentena de centres de recerca, tots ells amb experiència en el camp de la resistència bacteriana. Com a entitat gestora figura el Centre Mèdic Universitari d’Utrecht, mentre que l’Hospital Universitari de Limoges lidera els assajos clínics. Els instituts catalans IDIBAPS, ISGlobal i IDIBELL participen en el projecte. Miquel Pujol, del grup de recerca en Epidemiologia de les infeccions bacterianes de l’IDIBELL, dirigeix el Work Pakage número 5 sobre infeccions urinàries complicades. «És un tipus d’infecció relativament freqüent tant als hospitals com a la comunitat. Abans era la més comuna, però amb les mesures de prevenció ha passat a segon lloc i ha estat reemplaçada per la infecció respiratòria». El grup farà un estudi sobre el maneig que se’n fa d’aquesta classe d’infeccions per millorar l’assistència dels pacients.

«Al sud d’Europa tenim les taxes de resistència antibiòtica més elevades»

A diferència del nord, apunta Miquel Pujol, al sud d’Europa tenim les taxes de resistència antibiòtica més elevades. «Segurament això es relaciona amb el consum d’antibiòtics: al nord estan més sensibilitzats amb el fet que només s’han d’utilitzar en les circumstàncies apropiades. Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia, els països balcànics i, tot i que no és de la UE, Israel, són els països que presenten les taxes més elevades de resistència antibiòtica a bacteris que són molt freqüents, com ara l’Escherichia coli, que és un dels patògens més comuns, la Klebsiella pneumoniae o la Pseudomonas aeruginosa. Alguns d’aquests microorganismes són realment intractables, s’han fet resistents a tots els antibiòtics. Per aquesta raó és una prioritat desenvolupar nous fàrmacs que puguin abordar aquestes infeccions».

Per aconseguir-ho, s’ha establert una xarxa europea d’entitats compromeses a fer assajos clínics, complint la norma de bones pràctiques clíniques, per trobar agents capaços de combatre les infeccions resistents. Com que el procés d’assaig és tan llarg i feixuc, s’intentaran aprofitar les dades derivades d’estudis previs per reduir els temps i els costos del desenvolupament clínic. COMBACTE procurarà, també, dissenyar i validar proves per millorar el diagnòstic dels pacients, determinar quins són els tractaments adequats i controlar la resposta a aquests tractaments. La columna vertebral del projecte, però, és el desenvolupament d’assajos clínics de medicaments antiinfecciosos.

«L’alarma de l’OMS no és exagerada: la resistència antibiòtica és un problema greu»

El projecte té un pressupost de dos-cents cinquanta milions d’euros, una de les dotacions econòmiques més altes que hi ha hagut mai en el finançament d’iniciatives publicoprivades. Miquel Pujol recorda que l’amenaça és tan greu que la Unió Europea i el Govern dels EUA han aprovat partides extraordinàries per fer-hi front. «Obama va triplicar el pressupost destinat a fer recerca de nous antibiòtics i a Europa també s’estan afavorint els pressupostos, entre d’altres coses perquè es tracta d’infeccions relativament freqüents, sobretot als hospitals. L’alarma de l’OMS no és exagerada: la resistència antibiòtica és un problema greu».

Notícies relacionades