Instal·lacions i equips

SINTEFARMA està equipat amb un potent i modern instrumental, amb accés a totes les tècniques necessàries per a dur a terme recerca avançada en síntesi orgànica.
INSTRUMENTAL DE SÍNTESI:
- Microones CEM Discover
- Sistema de síntesi en paral·lel Radleys Carrousel
- Reactors a mitja i alta pressió
- Ozonitzador Fischer Ozon

INSTRUMENTAL DE PURIFICACIÓ:
- Biotage Isolera One: sistema de purificació flash connectat a un detector d'UV
- Biotage 75 Flash: sistema de purificació flash a gran escala

INSTRUMENTAL D'ANÀLISI:
- HPLC Waters
- Polarímetre Perkin Elmer
- Espectrofotòmetre d'IR Avatar 320TM

FONTS BIBLIOGRÀFIQUES:
- Biblioteca especialitzada en Síntesi Orgànica i Productes Naturals: enciclopèdies, monografies, publicacions periòdiques...
- Accés on-line a revistes científiques a través de la biblioteca de la UB

SERVEI DE REACCIONS ESPECIALS DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA: (link)
- Laboratori equipat per a dur a terme reaccions perilloses, amb amoníac o diòxid de carboni, a pressió, hidrogenacions, ozonòlisis...

CENTRES CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS DE LA UB (CCiT-UB):
- Accés als equips d'alta tecnologia més avançats amb el suport de personal altament qualificat: equips d'RMN d'alt camp, HPLC-MS, GC-MS, MS d'alta resolució (HRMS), cristal·lografia de raigs X...