Servei de Reaccions Especials (Facultat)

Servei de Reaccions especials

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona crea el Servei de Reaccions Especials (SRE), el qual està ubicat en dues zones diferenciades: al terrat de l'edifici B de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (Laboratori de Reaccions Especials) i a la zona de l'aparcament veïna al Servei de Desenvolupament del Medicament, a la part posterior de l'Edifici A (Laboratori prefabricat per ubicar el reactor d'elevades pressions).

L'actual Laboratori de Reaccions Especials és el resultat de l'ampliació de l'antic Laboratori d'Hidrogenació, que venia funcionant sota la supervisió de la Unitat de Química Orgànica. Tant aquesta ampliació com l'equipament del laboratori (4 vitrines extractores de gasos, poiates, armaris, nevera, etc.,) han estat finançats pel vicerectorat de recerca en diverses fases, com a fruit de peticions formulades pels investigadors de l'Àrea de Química Orgànica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

Tanmateix, la construcció del laboratori prefabricat que ubica l'equip d'elevades pressions ha estat finançat pel Vicerectorat de Recerca atenent a peticions formulades per investigadors de l'àrea de Química Orgànica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. D'altra banda, els equips existents en el moment de la creació del Servei (relacionats a l'annex) han estat adquirits per les Unitats de Química Orgànica i/o Química Farmacèutica de la Facultat ja sigui a través dels seus projectes de recerca o bé mitjançant convocatòries públiques de subvencions d'infraestructura.

Els Serveis són emprats de manera continuada per investigadors pertanyents a diverses Unitats, en particular de les Unitats de Química Orgànica i Química Farmacèutica, que en són els principals usuaris. Altres Unitats que n'han fet ús són les de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, Farmacologia, Fisiologia Vegetal, Toxicologia, Bioquímica i Microbiologia. També dóna servei a investigadors del CSIC, del Parc Científic i d'empreses de l'àmbit químico-farmacèutic.

Al laboratori es duen a terme reaccions i processos químics que, per les seves característiques, requereixen unes condicions especials, tant pel que fa a l'utillatge com a la seguretat: hidrogenacions (tant a pressió atmosfèrica com a mitjana pressió), reaccions a pressió, reaccions amb microones, reaccions d'ozonòlisi i que impliquin la utilització d'oxigen, reaccions amb monòxid de carboni, reaccions amb amoníac líquid, i tot tipus de processos que per les seves característiques es puguin considerar potencialment molestos o perillosos. A més, el Servei de Reaccions Especials conté una nevera-arcó on s'emmagatzema la neu carbònica que es subministra a la majoria de les Unitats i Grups de Recerca de la Facultat. D'aquest subministrament s'encarrega la Unitat de Química Orgànica de la Facultat.

Per utilitzar el Servei de Reaccions Especials cal contactar amb el Dra. Mercedes Amat o bé amb el Sr. Sergi Ordeix, ambdós del Laboratori de Química Orgànica. El seu funcionament és coordinat per una Comissió d'Usuaris en què estan representades les Unitats que utilitzen el Servei i que ho han sol·licitat. La Comissió és presidida per un Director/a, nomenat/da per la Junta de Facultat.

Director del servei: Mercedes Amat Tusón
E-adreça: amat@ub.edu
Telèfon: 934 024 40 (ext 109)

Tècnic responsable: Sr. Sergi Ordeix (Suport a la Recerca)
Telèfon: 934 024 537

Comparteix-ho: