Alumnes nou accés

Informació general

El Portal de Benvinguda de la UB recull tota la informació necessària per a l'accés a la Universitat de Barcelona.

Tingues a mà l’ajuda de l’automatrícula. T’ajudarà a fer la matrícula d’una manera fàcil i senzilla.

La matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació d’automatrícula del MónUB des de qualsevol ordinador amb connexió a internet, així que una estona abans del dia i hora assignats per fer la matrícula comprova que la teva connexió a Internet funciona correctament.

A les pàgines de cada grau hi trobaràs el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

 

És molt important que us doneu d'alta com alumnes de la UB. Rebreu un correu institucional amb les instruccions (més informació a https://www.ub.edu/portal/web/acad/)
 

 

Matrícula condicional com a becari

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has d'haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa cap proposta de denegació. Si compleixes aquest requisit en el moment de la matrícula el sistema permetrà que et matriculis com a becari condicional.

 

Cada any, dies abans de la primera matrícula de graus dels nous alumnes de primer curs, es programen sessions informatives per informar sobre tot el necessari per fer la matrícula.

 

 

 

 

 

A continuació trobareu informació per als alumnes de SEGONA ASSIGNACIÓ:

 

 

 Al llarg del mes de juliol de 2023 es publicaran en aquest lloc web els llistats d'alumnes admesos a la Facultat de Biologia per al curs 2023-24, així com el dia i hora de formalització de la matrícula.

  • Matrícula primera assignació

 

                    GRAU DIA LLISTAT HORARI DIRECTRIUS

Biologia

Dilluns 17 de juliol de 2023 LLISTAT  

Bioquímica

Dilluns 17 de juliol de 2023 LLISTAT informació

Biotecnologia

Dimarts 18 de juliol de 2023 LLISTAT informació

Ciències Ambientals

Dilluns 17 de juliol de 2023 LLISTAT informació

Ciències Biomèdiques

Dimarts 18 de juliol de 2023 LLISTAT 

informació

calendari

 

Telèfons d'atenció per a la matrícula: 934021086 / 934034977 / 934021428

  • Matrícula reclamacions i reassignacions: Tots els graus dimecres 19 de juliol de 2023

 

GRAU BIOLOGIA                                    LLISTAT

GRAU BIOQUÍMICA                                LLISTAT

GRAU BIOTECNOLOGIA                        LLISTAT

GRAU CIÈNCIES AMBIENTALS             LLISTAT

GRAU CIÈNCIES BIOMÈDIQUES           LLISTAT

 

  • Matrícula segona assignació

 

GRAU BIOTECNOLOGIA                        26 JULIOL                 LLISTAT

GRAU CIÈNCIES BIOMÈDIQUES           26 JULIOL                 LLISTAT    

GRAU BIOLOGIA                                     27 JULIOL                 LLISTAT

GRAU BIOQUÍMICA                                 27 JULIOL                 LLISTAT 

GRAU CIÈNCIES AMBIENTALS              27 JULIOL                 LLISTAT

  • Matrícula tercera assignació

 

                    GRAU DIA LLISTAT HORARI DIRECTRIUS

Biologia

Dimecres 6 de setembre de 2023 LLISTAT  

Ciències Ambientals

Dimecres 6 de setembre de 2023 LLISTAT informació

Ciències Biomèdiques

Dimecres 6 de setembre de 2023 LLISTAT 

informació

calendari

 

  • Matrícula quarta assignació 

 

GRAU BIOTECNOLOGIA                        15 SETEMBRE                 LLISTAT

GRAU BIOLOGIA                                    15 SETEMBRE                 LLISTAT

 

  • Matrícula cinquena assignació 

 

GRAU CIÈNCIES BIOMÈDIQUES          21 SETEMBRE                

AUTOMATRÍCULA ONLINE

  • Crèdits a matricular

Els estudiants que es matriculen en un grau de la UB per primera vegada s’han de matricular dels crèdits requerits segons el tipus de modalitat de dedicació:

Temps complet:  60 crèdits

Temps parcial: 30 crèdits

 

Pel que fa a la documentació general (fotocòpia del DNI, del passaport o NIE), i a la documentació acreditativa d'alguna de les exempcions establertes legalment (família nombrosa, matrícules d'honor, i d'altres), si en el moment de fer la matrícula AUTORITZES la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes existents en el mercat, garanteix les que estableix el Decret de preus i afegeix les que tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès tant per a l’estudiant com per a la gestió de la UB.

L'alumnat de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada. Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBank. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne, amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

L’establiment de la matrícula condicional com a becari o becària, tal com indica el nom, és només una condició de matrícula que es manté fins a la resolució de la Beca General.  Requisits per l’establiment de matrícula condicional com a becari o becària:

  1. Haver sol·licitat la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional
  2. Sol·licitar la Beca EQUITAT.