Alumnes de nou accés

Informació General

La matrícula del proper curs acadèmic 2022-23 es farà íntegrament en línia. No es faran matrícules de manera presencial a la Secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la Facultat. Per tant, t’animem a llegir detingudament les següents instruccions.

A la pàgina de cada grau hi trobaràs el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

Matrícula condicional com a becari o becària: Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2022-23 en el període oficialment establert.

Tota la informació de matrícula de nou accés en un click

PRÈVIAMENT A LA MATRÍCULA

És molt important que assisteixis a la sessió informativa del teu ensenyament que es farà en linia, mitjançant TEAMS. En aquestes sessions us explicarem com serà el procés de matrícula i respondrem qualsevol dubte que pugueu tenir.
 

GRAU

DIA

HORA

SESSIÓ INFORMATIVA

Dret

15/07/2022

10.30 h

PDF Presentació

Ciències Polítiques i de l’Administració

14/07/2022

18 h

PDF Presentació

Gestió i Administració Pública

15/07/2022

13.30 h

PDF Presentació

Relacions Laborals

15/07/2022

12 h

PDF Presentació

Criminologia

14/07/2022

16.30 h

PDF Presentació

Investigació Privada

14/07/2022

16.30 h

PDF Presentació

Dret + ADE

15/07/2022

9 h

PDF Presentació

Dret + CPA

15/07/2022

9 h

PDF Presentació

Dret + GAP

15/07/2022

9 h

PDF Presentació

Dret + RL

15/07/2022

9 h

PDF Presentació

Dret + Criminologia

15/07/2022

9 h

PDF Presentació

 

Els estudiants amb plaça assignada hauran de matricular-se el mes de juliol, segons l'assignació obtinguda i en els dies i franges horàries que s'indiquin.

En el cas que tingueu problemes per matricular-vos el dia assignat, caldrà que envieu un correu electrònic a: sec.dret@ub.edu

Molt important. Després que us hagin assignat plaça en algun dels nostres ensenyaments, i abans de fer la matrícula, haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Més informació

Obtenir l'identificador UB

També és important que consultis la Guia d'Automatrícula 2022-2023

 

 

 

 

MATRÍCULA DE PRIMERA ASSIGNACIÓ

GRAU

DIA

HORA

Dret

18/07/2022 ordre de matrícula

Ciències Polítiques i de l’Administració

19/07/2022

ordre de matrícula

Gestió i Administració Pública

19/07/2022 ordre de matrícula

Relacions Laborals

19/07/2022 ordre de matrícula

Criminologia

19/07/2022 ordre de matrícula

Investigació Privada

19/07/2022 ordre de matrícula

Dret + ADE

18/07/2022 ordre de matrícula

Dret + CPA

18/07/2022 ordre de matrícula

Dret + GAP

18/07/2022 ordre de matrícula

Dret + RL

18/07/2022 ordre de matrícula

Dret + Criminologia

18/07/2022 ordre de matrícula

 

 

MATRÍCULA DE RECLAMACIONS I ASSIGNACIÓ DEFINITIVA

GRAU

DIA

HORA

Dret

20/07/2022 ordre de matrícula

Ciències Polítiques i de l’Administració

20/07/2022

ordre de matrícula

Gestió i Administració Pública

20/07/2022 ordre de matrícula

Relacions Laborals

20/07/2022 ordre de matrícula

Criminologia

20/07/2022 ordre de matrícula

Investigació Privada

20/07/2022 ordre de matrícula

Dret + ADE

20/07/2022 ordre de matrícula

Dret + CPA

20/07/2022 ordre de matrícula

Dret + GAP

20/07/2022 ordre de matrícula

Dret + RL

20/07/2022 ordre de matrícula

Dret + Criminologia

20/07/2022 ordre de matrícula

 

MATRÍCULA DE SEGONA ASSIGNACIÓ

GRAU

DIA

HORA

Dret

26/07/2022

ordre de matrícula

Ciències Polítiques i de l’Administració

28/07/2022

ordre de matrícula

Gestió i Administració Pública

27/07/2022

ordre de matrícula

Relacions Laborals

28/07/2022

ordre de matrícula

Criminologia

27/07/2022

ordre de matrícula

Investigació Privada

27/07/2022

ordre de matrícula

Dret + ADE

26/07/2022

ordre de matrícula

Dret + CPA

26/07/2022

ordre de matrícula

Dret + GAP

26/07/2022

ordre de matrícula

Dret + RL

26/07/2022

ordre de matrícula

Dret + Criminologia

26/07/2022

ordre de matrícula

Els estudiants amb plaça assignada hauran de matricular-se el mes de setembre, segons l'assignació obtinguda i en els dies i franges horàries que s'indiquin.

En el cas que tingueu problemes per matricular-vos el dia assignat, caldrà que envieu un correu electrònic a: sec.dret@ub.edu

Molt important. Després que us hagin assignat plaça en algun dels nostres ensenyaments, i abans de fer la matrícula, haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Més informació

Obtenir l'identificador UB

També és important que consultis la Guia d'Automatrícula 2022-2023

 

 

 

 

MATRÍCULA DE RECLAMACIONS, SEGONA ASSIGNACIÓ I PRIMERA REASSIGNACIÓ

GRAU

DIA

HORA

Tots els graus

   

 

 • Crèdits a matricular

Els estudiants que es matriculen a un grau de la UB per primera vegada s’han de matricular dels crèdits requerits segons el tipus de modalitat de dedicació:

Modalitat a temps complet: 60 crèdits

Modalitat a temps parcial: 30 crèdits

Estudiants que es matriculen a un doble grau:

Als estudiants que es matriculen en un doble itinerari de grau se’ls apliquen les condicions de matrícula i permanència considerant l’itinerari conjunt com un únic ensenyament.

Modalitat a temps complet: cal matricular entre un mínim de 60 crèdits i un màxim de 90

Modalitat a temps parcial: cal matricular entre un mínim de 30 crèdits i un màxim de 45

Prèviament, cal consultar aquesta modalitat amb els caps d’estudis dels ensenyaments corresponents.

 • Documentació 
  Pel que fa a la documentació general (DNI, del passaport o NIE), i a la documentació acreditativa d'alguna de les exempcions establertes legalment (família nombrosa, matrícules d'honor, i d'altres), si en el moment de fer la matrícula AUTORITZES la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 • Informació  econòmica 
  La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes existents en el mercat, garanteix les que estableix el Decret de preus i afegeix les que tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès tant per a l’estudiant com per a la gestió de la UB. 
  L'alumnat de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada. Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBank. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne, amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

 • Matrícula condicional com a becar o becària
  Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2022-23 en el període oficialment establert.   

 • Carnet d’estudiant

 • Iniciar l'automatrícula en línia