Alumnes de nou accés

Informació General

La matrícula del proper curs acadèmic 2024-25 es farà íntegrament en línia. No es faran matrícules de manera presencial a la Secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la Facultat. Per tant, t’animem a llegir detingudament les següents instruccions.

A la pàgina de cada grau hi trobaràs el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

Matrícula condicional com a becari o becària: Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2024-25 en el període oficialment establert.

Tota la informació de matrícula de nou accés en un click

PRÈVIAMENT A LA MATRÍCULA

És molt important que assisteixis a la sessió informativa del teu ensenyament, ja que en aquestes sessions us explicarem com serà el procés de matrícula i respondrem qualsevol dubte que puguis tenir.

 

ENSENYAMENT

DIA

HORA

AULA

 

CRIMINOLOGIA

 

11 de juliol

 

16:00

 

Resum sessió

 

INVESTIGACIÓ PRIVADA

 

11 de juliol

 

16:00

 

Resum sessió

 

CIÈNCIES. POLIT. ADMIN.

 

12 de juliol

 

12:30

 

Resum sessió

 

DRET + ADE

 

11 de juliol

 

11:30

 

Resum sessió

 

DRET + C. POLIT. ADM.

 

11 de juliol

 

11:30

 

Resum sessió

 

DRET + GAP

 

11 de juliol

 

11:30

 

Resum sessió

 

DRET + CRIMINOLOGIA

 

11 de juliol

 

11:30

 

Resum sessió

 

DRET

 

11 de juliol

 

09:30

 

Resum sessió

 

RELACIONS LABORALS

 

12 de juliol

 

10:00

Resum ses. admin.

Resum ses. acad.

 

GESTIÓ  i ADM. PÚBLICA

 

11 de juliol

 

12:30

Resum ses. admin.

Resum ses. acad.

Els estudiants amb plaça assignada hauran de matricular-se el mes de juliol, segons l'assignació obtinguda i en els dies i franges horàries que s'indiquin.

En el cas que tingueu problemes per matricular-vos el dia assignat, caldrà que envieu un correu electrònic a: sec.dret@ub.edu

Molt important. Després que us hagin assignat plaça en algun dels nostres ensenyaments, i abans de fer la matrícula, haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Més informació

Obtenir l'identificador UB

També és important que consultis la Guia d'Automatrícula 2024-2025.

 

 

 

 

MATRÍCULA DE PRIMERA ASSIGNACIÓ

GRAU

DIA

HORA

Dret

15 de juliol

ordre de matrícula

Ciències Polítiques i de l’Administració

15 de juliol

ordre de matrícula

Gestió i Administració Pública

12 de juliol

ordre de matrícula

Relacions Laborals

16 de juliol

ordre de matrícula

Criminologia

16 de juliol

ordre de matrícula

Investigació Privada

12 de juliol

ordre de matrícula

Dret + ADE

12 de juliol

ordre de matrícula

Dret + CPA

12 de juliol

ordre de matrícula

Dret + GAP

12 de juliol

ordre de matrícula

Dret + Criminologia

12 de juliol

ordre de matrícula

 

 

MATRÍCULA DE RECLAMACIONS I ASSIGNACIÓ DEFINITIVA

GRAU

DIA

HORA

Dret

17 de juliol

ordre de matrícula

Ciències Polítiques i de l’Administració

17 de juliol

10:30  Llistat

Gestió i Administració Pública

17 de juliol

11:00  Llistat

Relacions Laborals

17 de juliol

10:00  Llistat

Criminologia

17 de juliol

12:00  Llistat 

Investigació Privada

17 de juliol

9:30  Llistat

Dret + ADE

17 de juliol

9:30  Llistat

Dret + CPA

17 de juliol

9:30  Llistat

Dret + GAP

17 de juliol

9:30  Llistat

Dret + Criminologia

17 de juliol

9:30  Llistat

 

 

MATRÍCULA DE SEGONA ASSIGNACIÓ

GRAU

DIA

HORA

Dret

24 de juliol (pendent de publicació)

Ciències Polítiques i de l’Administració

24 de juliol (pendent de publicació)

Gestió i Administració Pública

23 de juliol (pendent de publicació)

Relacions Laborals

25 de juliol (pendent de publicació)

Criminologia

25 de juliol (pendent de publicació)

Investigació Privada

23 de juliol (pendent de publicació)

Dret + ADE

23 de juliol (pendent de publicació)

Dret + CPA

23 de juliol (pendent de publicació)

Dret + GAP

23 de juliol (pendent de publicació)

Dret + Criminologia

23 de juliol (pendent de publicació)

 

Els estudiants amb plaça assignada hauran de matricular-se el mes de setembre, segons l'assignació obtinguda i en els dies i franges horàries que s'indiquin.

En el cas que tingueu problemes per matricular-vos el dia assignat, caldrà que envieu un correu electrònic a: sec.dret@ub.edu

Molt important. Després que us hagin assignat plaça en algun dels nostres ensenyaments, i abans de fer la matrícula, haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Més informació

Obtenir l'identificador UB

També és important que consultis la Guia d'Automatrícula 2024-2025 (próximament) // Guia d'Automatrícula 2023-2024

 

 

 

 

MATRÍCULA RECLAMACIONS 2ª ASSIGNACIÓ I 3ª ASSIGNACIÓ JUNY

GRAU

DIA

HORA

Tots els graus

(pendent) --

 

MATRÍCULA 1ª ASSIGNACIÓ SETEMBRE

GRAU

DIA

HORA

Investigació Privada

(pendent) --

 

TRASLLAT D'EXPEDIENT: del 13 al 19 de setembre

 • Crèdits a matricular

Els estudiants que es matriculen a un grau de la UB per primera vegada s’han de matricular dels crèdits requerits segons el tipus de modalitat de dedicació:

Modalitat a temps complet: 60 crèdits

Modalitat a temps parcial: 30 crèdits

Estudiants que es matriculen a un doble grau:

Als estudiants que es matriculen en un doble itinerari de grau se’ls apliquen les condicions de matrícula i permanència considerant l’itinerari conjunt com un únic ensenyament.

Modalitat a temps complet: cal matricular entre un mínim de 60 crèdits i un màxim de 90

Modalitat a temps parcial: cal matricular entre un mínim de 30 crèdits i un màxim de 45

Prèviament, cal consultar aquesta modalitat amb els caps d’estudis dels ensenyaments corresponents.

 • Documentació 
  Pel que fa a la documentació general (DNI, del passaport o NIE), i a la documentació acreditativa d'alguna de les exempcions establertes legalment (família nombrosa, matrícules d'honor, i d'altres), si en el moment de fer la matrícula AUTORITZES la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 • Informació  econòmica 
  La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes existents en el mercat, garanteix les que estableix el Decret de preus i afegeix les que tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès tant per a l’estudiant com per a la gestió de la UB. 
  L'alumnat de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada. Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBank. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne, amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

 • Matrícula condicional com a becar o becària
  Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2023-24 en el període oficialment establert.   

 • Carnet d’estudiant

 • Iniciar l'automatrícula en línia