Alumnes de nou accés

Informació General

La matrícula del proper curs acadèmic 2023-24 es farà íntegrament de manera online. Per tant, t’animem a llegir detingudament les següents instruccions.


Consulta les pàgines d’informació de la UB per tal de planificar la teva matriculació.

A les pàgines de cada grau  trobaràs el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

Matrícula condicional com a becari

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has d'haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa  cap proposta de denegació. Si compleixes aquest requisit en el moment de la matrícula el sistema permetrà que et matriculis com a becari condicional. La beca de caràcter general del ministeri   pel curs 2023-2024 va estar convocada  (Del 27 de març al 17 de maig de 2023) i el termini en aquests moments està tancat .

 

Consulta tota la informació necessària per la matrícula i de beques de nou accés en un click

Manual d'ajut per a la Formalització de la matrícula 

PRÈVIAMENT A LA MATRÍCULA

És molt important que assisteixis a la sessió informativa del teu ensenyament que es farà presencialment. En aquestes sessions us explicarem com serà el procés de matrícula i respondrem qualsevol dubte que pugueu tenir.

 

Grau

Dia

 Hora 

Lloc

Geologia

14 de juliol de 2023

10h

aula 5

Ciències del Mar

14 de juliol de 2023

12h

aula 5

 

Ciències del Mar

Presentació de Ciències del Mar (Part acadèmica)

Presentació de Ciències del Mar (Part Matrícula)

 

Geologia

Presentació de Geologia

 

 AUTOMATRÍCULA ONLINE

  • Crèdits a matricular

Els estudiants que es matriculen en un grau de la UB per primera vegada s’han de matricular dels crèdits requerits segons el tipus de modalitat de dedicació:

Temps complet:  60 crèdits

Temps parcial:    30 crèdits

En la modalitat a temps parcial del Grau de Geologia és obligatori matricular les següents assignatures:

  • Iniciació a la Geologia
  • Cristal·lografia
  • Matemàtiques

 

Pel que fa a la documentació general (fotocòpia del DNI, del passaport o NIE), i a la documentació acreditativa d'alguna de les exempcions establertes legalment (família nombrosa, matrícules d'honor, i d'altres), si en el moment de fer la matrícula AUTORITZES la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes existents en el mercat, garanteix les que estableix el Decret de preus i afegeix les que tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès tant per a l’estudiant com per a la gestió de la UB.

L'alumnat de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada. Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBanck. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne, amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

L’establiment de la matrícula condicional com a becari o becària, tal i com indica el nom, és només una condició de matrícula que es manté fins a la resolució de la Beca General.  Requisits per l’establiment de matrícula condicional com a becari o becària:

 

  1. Haver sol·licitat la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional
  2. Sol·licitar la Beca EQUITAT.

Molt important! Després que us hagin assignat plaça en algun dels nostres ensenyaments, i abans de fer la matrícula, haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Més informació

Obtenir NIUB, Identificador i creació contrasenya

També és important que consultis la Guia d'Automatrícula

Accés a l'Automatrícula

 

MATRÍCULA  ASSIGNATS  EN  1a  PREFERÈNCIA

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

Ciències del Mar

 

17 de juliol

 

 online

 

 

llistat

 

Geologia

 

18 de juliol

 

online

 

 

llistat

 

MATRÍCULA  RENÚNCIA A LA REASSIGNACIÓ-ASSIGNACIÓ DEFINITIVA I RECLAMACIONS 1a. assignació, ESPECIAL

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

 

Ciències del Mar

 

 

 

19 de juliol

 

online

 

 

llistat

 

 

Geologia

 

 

 

19 de juliol

 

 

online

 

llistat

 

MATRÍCULA  2a  ASSIGNACIÓ

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

 

Ciències del Mar

 

 

26 de juliol

 

online

 

llistat

 

 

Geologia

 

 

27 de juliol

 

online

 

llistat

 

 MATRÍCULA:  3a. ASSIGNACIÓ I RECLAMACIONS 2a Assignació convocatòria de juny

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

 

Ciències del Mar

 

 

7 de setembre

 

online

 

 

llistat

 

 

 

Geologia

 

 

 

7 de setembre

 

 

online

 

llistat

 

PREINSCRIPCIÓ CONVOCATÒRIA JUNY; MATRÍCULA  RECONEIXEMENT D'ESTUDIS (TRASLLAT EXPEDIENT), INCIDÈNCIES

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

 

Ciències del Mar

 

 

7-8 setembre

 

presencial

 

 

 

 

 

Geologia

 

 

 

7-8 setembre

 

 

presencial

 

 

 

MATRÍCULA  SETEMBRE (1a.  ASSIGNACIÓ - Convocatòria setembre)

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

 

Ciències del Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologia

 

 

27-28 de setembre

(a partir de les 11.00h del 27 de setembre, fins les 11.00h del 28 de setembre)

 

online

 

llistat

Comparteix-ho: