Alumnes de nou accés

Informació General

A conseqüència de la situació provocada per la crisi de la COVID19, la matrícula del proper curs acadèmic 2020-21 es farà íntegrament de manera online. No es faran matrícules de manera presencial a la Secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la facultat. Per tant, t’animem a llegir detingudament les següents instruccions.


Consulta les pàgines d’informació de la UB per tal de planificar la teva matriculació.

A les pàgines de cada grau  trobaràs el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

Matrícula condicional com a becari

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has de sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic (MATRIC) i la Beca Equitat de l’AGAUR 10 dies abans de la matrícula, actualment ja s'ha obert la convocatòria, i fer la sol·licitud de la beca general, quan s'obri el període per sol·licitar-la.

Si en el moment de la matrícula encara no s'ha publicat la convocatòria de beca general, podràs fer la matrícula condicional si vas ser becari el curs 2019-20 o si tens l’acreditació positiva de l’AGAUR. Recorda que en aquest cas hauràs de sol·licitar la beca general quan s'obri la convocatòria.

Tota la informació de matrícula de nou accés en un click

 

PRÈVIAMENT A LA MATRÍCULA

És molt important que assisteixis a la sessió informativa del teu ensenyament que es farà de manera online, mitjançant l'eina BBCollaborate. En aquestes sessions us explicarem com serà el procés de matrícula i respondrem qualsevol dubte que pugueu tenir.

 

Grau

Dia

 Hora 

Lloc

Ciències del Mar

4 de setembre de 2020

10h

online

Geologia

4 de setembre de 2020

12h

online

 

Presentació de Ciències del Mar

Presentació de Geologia

Els estudiants amb plaça assignada en la 1a assignació (es publicarà el 6 d’agost) hauran de matricular-se en el mes de setembre, el dia assignat. Durant la primera setmana de setembre també es publicaran les franges horàries en què podreu matricular-vos.

En el cas que tingueu problemes per matricular-vos el dia assignat, caldrà que envieu un correu electrònic entre el dia 1 i el 4 de setembre al següent correu: secretaria.ciencies.terra@ub.edu

Molt important! Després que us hagin assignat plaça en algun dels nostres ensenyaments, i abans de fer la matrícula, haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Més informació

Obtenir l'identificador UB

També és important que consultis la Guia d'Automatrícula

Accés a l'Automatrícula

 

MATRÍCULA  ASSIGNATS  EN  1a  PREFERÈNCIA

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

Ciències del Mar

 

7 de setembre

 

 online

 

 

Llistat

 

Geologia

 

8 de setembre

 

online

 

 

Llistat

 

MATRÍCULA  RECLAMACIONS, ESPECIAL I ASSIGNACIÓ  DEFINITIVA

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

 

Ciències del Mar

 

 

10 de setembre

 

online

 

 

Llistat

 

Geologia

 

 

10 de setembre

 

online

 

Llistat

 

MATRÍCULA  2a  ASSIGNACIÓ

GRAU

DIA

LLOC

DISTRIBUCIÓ

 

 

Ciències del Mar

 

 

21 de setembre

 

online

 

Llistat

 

 

Geologia

 

 

22 de setembre

 

online

 

Llistat

 AUTOMATRÍCULA ONLINE

  • Crèdits a matricular

Els estudiants que es matriculen en un grau de la UB per primera vegada s’han de matricular dels crèdits requerits segons el tipus de modalitat de dedicació:

Temps complet:  60 crèdits

Temps parcial:    30 crèdits

En la modalitat a temps parcial del Grau de Geologia és obligatori matricular les següents assignatures:

  • Iniciació a la Geologia
  • Cristal·lografia
  • Matemàtiques

 

Pel que fa a la documentació general (fotocòpia del DNI, del passaport o NIE), i a la documentació acreditativa d'alguna de les exempcions establertes legalment (família nombrosa, matrícules d'honor, i d'altres), si en el moment de fer la matrícula AUTORITZES la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes existents en el mercat, garanteix les que estableix el Decret de preus i afegeix les que tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès tant per a l’estudiant com per a la gestió de la UB.

L'alumnat de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada. Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBanck. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne, amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

L’establiment de la matrícula condicional com a becari o becària, tal i com indica el nom, és només una condició de matrícula que es manté fins a la resolució de la Beca General.  Requisits per l’establiment de matrícula condicional com a becari o becària:

  1. Sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic (MATRIC) i la Beca EQUITAT, el resultat de l’acreditació ha de ser positiu. Els estudiants becaris del curs anterior no cal que demanin l’acreditació econòmica.
  2. Sol·licitar la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Comparteix-ho: