Alumnes de nou accés

Abans de fer la matrícula has de planificar les assignatures i els grups on et vols matricular.

Pots consultar el pla d'estudis i la relació d'assignatures que formen part del primer curs. També pots consultar la informació els plans docents de les assignatures i l'idioma d'impartició o confeccionar-te una agenda acadèmica a través del Chronos.

També, podeu consultar tota la informació de les assignatures al GRAD.

Pots escollir el grup que vulguis per cada una de les diferents assignatures sempre que no estigui ple. Quan facis l'automatrícula els grups plens apareixeran marcats amb un asterisc (*) i no es podran seleccionar, llavors hauràs de triar un altre grup.

Has d'escollir totes les assignatures al mateix torn (matí i/o tarda). Veuràs que les assignatures de matí tenen més d'un grup (grups A1 i A2, i A3 i A4 segons el cas), però tots els grups de la mateixa assignatura comparteixen bàsicament el mateix horari. A la tarda només s'ofereix un grup per a cada una de les assignatures (grup B1).

També has de tenir en compte que t'has de matricular o bé de 60 crèdits (modalitat de temps complet), o bé de 30 (modalitat de temps parcial). Si prèviament has cursat totalment o parcialment altres estudis universitaris oficials en qualsevol universitat, et pots matricular d'entre 18 i 60 crèdits. Cada una de les assignatures de primer curs és de 6 crèdits. Per a més informació, consulta la Normativa de permanència vigent.

Per més informació consulta la web de dubtes de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Guia Filosofia

Si us han assignat plaça en el grau de Filosofia, és molt important que assistiu a la sessió informativa virtual, on us explicarem els detalls del procés de matrícula.

 • Dia: 14 de juliol de 2021
 • Hora: 11 h
 • Lloc: Aquesta sessió serà en línia i podreu assistir-hi connectant-vos a través d'aquest enllaç.

 

Podeu fer-ho des de qualsevol dispositiu (ordinador, tablet o mòbil) amb accés a internet, però et recomanem que utilitzis el navegador Chrome.Tot i que és molt senzill seguir la sessió et posem a l'abast aquestes indicacions i recomanacions d'ús del BB Collaborate per si vols consultar-les abans de la sessió.

Abans d'assistir a la sessió, et recomanem que consultis la informació per formalitzar l'automatrícula així com la web de Benvinguda de la Universitat de Barcelona.

Podeu consultar també, el PDF de la presentació sobre la matrícula.

Matrícula condicional com a becari

L’establiment de la matrícula condicional com a becari o becària, és només una condició de matrícula que es manté fins a la resolució de la Beca General.

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has de sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic (MATRIC) i la Beca Equitat de l’AGAUR a través d’un sol formulari 10 dies abans de la matrícula i fer la sol·licitud de la beca general, quan s'obri el període per sol·licitar-la. Els estudiants becaris del curs anterior no cal que demanin l’acreditació econòmica, però sí han de fer la sol·licitud de la beca general, quan s'obri el període per sol·licitar-la.

Si en el moment de la matrícula encara no s'ha publicat la convocatòria de beca general, podràs fer la matrícula condicional si vas ser becari el curs anterior o si tens l’acreditació positiva de l’AGAUR. Recorda que en aquest cas hauràs de sol·licitar la beca general quan s'obri la convocatòria.

Recomanacions importants:

 

Què és la beca general del Ministeri d’Educació?

És un ajut que concedeix el Ministeri d'Educació i Formació Professional als estudiants de Grau, Primer i Segon Cicle i Màster Oficials, que compleixen amb els requisits de la convocatòria que es fa pública cada curs acadèmic, i que cobreix des de l'import del preu dels crèdits matriculats per primer cop, fins a  altres ajuts com el component de l'ajut de la quantia fixa o variable, ajut del component de residència o l'ajut de renda. 

Què és l’acreditació econòmica (MATRC) i la beca Equitat de l'AGAUR?

Es tracte d'un procediment únic per a l’obtenció de l’acreditació de caràcter econòmic a efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional i l’obtenció del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris matriculats per primera vegada.

 

Per a més informació podeu contactar amb la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona.

Documentació general 

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE
 • Documentació acreditativa d'alguna de les exempcions establertes legalment (família nombrosa, matrícules d'honor, i d'altres), si en el moment de fer la matrícula AUTORITZES la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 

Si per error, no heu autoritzat a la UB a fer les comprovacions telemàtiques, podeu fer arribar a la Secretaria d’Estudiants i Docència l’autorització de consulta telemàtica de dades personals.

 

Documentació Específica:

Consulteu la documentació acadèmica específica en cada cas de procedència. Si tens dubtes sobre la documentació que has d'aportar, consulta a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.

En tot cas, caldrà aportar la documentació abans de 7 dies dsprès de realitzar la matrícula. La presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.). No presentar la documentació requerida pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. 

La matrícula l’has de formalitzar mitjançant el procés d’automatrícula des de qualsevol ordinador connectat a internet.

 

Et recomanem que abans de fer la matrícula consultis la web de benvinguda de la Universitat de Barcelona així com els diferents apartats relacionats amb la matrícula de nou accés d'aquesta mateixa pàgina. 

 

Consulteu els llistats amb dia i hora assignats per matricular-vos, l'ordre de matriculació ve donat per les qualificacions d'admissió: 

 

 

Alumnes de nou accés provinents de la Preinscripció Universitària

 

DATA

LLOC

LLISTAT

Admesos Preinscripció de juliol

Primera preferència

Dies 15,16,19 i 20 de juliol de 2021

Automatrícula en línia

Relació d'alumnes amb dia i hora de matrícula

Relació d'alumnes amb dia i hora de matrícula_2

Reclamacions i altres

Dies 6, 7, 14 i 20 de setembre 2021

Automatrícula en línia

Relació d'alumnes amb dia i hora de matrícula

Resta de preferències

Dies del 27 al 29  de juliol de 2021

Automatrícula en línia

Relació d'alumnes amb dia i hora de matrícula

Totes les preferències
 

Dia 28 de setembre de 2021

Automatrícula en línia

La relació d'alumnes amb dia i hora de matrícula es publicarà al setembre

Reclamacions i altres

Dies 5 i 11 d'octubre de 2021

Automatrícula en línia

La relació d'alumnes amb dia i hora de matrícula es publicarà a l'octubre

       
 
       

 

 

Registreu-vos a la intranet MónUB, abans de la matrícula

Per obtenir el vostre identificador i poder configurar la contrasenya que necessitareu per accedir a la Intranet MónUB i fer la matrícula, heu de seguir els passos indicats en aquest document

 

Automatrícula 2021-2022

Un cop registrat, amb l’identificador i contrasenya ja pots accedir a Intranet MónUB, on trobaràs el baner d’automatrícula. Has de fer l'automatrícula al dia i hora indicats, des de qualsevol ordinador amb accés a internet. Tot i que és un procés molt senzill et recomanem que consultis prèviament i tingues a mà el manual l’ajuda de l’automatrícula.

En qualsevol cas, si et sorgeix qualsevol dubte o problema podràs posar-te en contacte amb secretaria enviant un e-mail a secretariafilosofia@ub.edu o trucant per telèfon a la nostra oficina: 934037719/20/21/22. En el cas que ho necessitis podràs demanar un enllaç per connectar-te a sessió de B-Collaborate, on podràs fer consultes a través del seu xat i si escau, compartir pantalla.

En cas que no puguis fer la matrícula al dia i hora indicades, la podràs fer després -mai abans- però en tot cas, abans de l’últim dia de matrícula fixat.

 

A l’hora de fer la matrícula haureu d’emplenar la informació següent:

Dades personals: Repasseu les vostres dades i, en cas que n'hi hagi alguna d'incorrecta o incompleta, modifiqueu la casella corresponent perquè s'actualitzin a la base de dades.

Dades estadístiques: Heu d'emplenar totes les dades que se us sol·liciten. Si en el desplegable no et surt l’opció desitjada, selecciona NC (No sap- No contesta) per continuar.

Dades econòmiques: Heu de contestar cadascuna de les preguntes que hi ha en aquesta pantalla, perquè sobre la base d'aquesta informació es determina l'import que heu d'abonar pels serveis acadèmics. Assenyaleu totes les deduccions a les quals considereu que teniu dret a acollir-vos, ja que algunes són complementàries.

Totes aquestes deduccions s'han d'acreditar a la Secretaria d'Estudiants i Docència juntament amb la resta de documentació. Si en el moment de la matrícula, S'AUTORITZA per defecte a la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, i sempre que la documentació que dona dret a la deducció hagi estat emesa per un organisme de la Comunitat Autònoma de Catalunya, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

Altres serveis universitaris de caràcter voluntari que podeu contractar amb la matrícula:

 • Assegurança voluntària, per als més grans de 28 anys: 4,80 euros
 • Ajut anual a la Fundació Solidaritat: 5 euros
 • Abonament anual al Servei d’Esports: 200 euros
 • Escola d’Idiomes Moderns: 100  euros a compte, per si voleu fer un curs d’idiomes a l’EIM de la UB i us faran un 5% de descompte en la corresponent matrícula.

Pagament de la matrícula: Haureu de seleccionar la forma de pagament de la matrícula. Informa't de les diferents modalitats de pagament perquè triïs la que més et convingui. Després de matricular-te hauràs de fer el pagament en el termini o terminis corresponents.

Inscripció d’assignatures:

 

Primer Curs

Codi

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

360952

Història de la Filosofia Antiga I

Primer

6

OB

360908

Problemes Filosòfics I

Primer

6

FB

363782

Problemes Filosòfics II

Primer

6

FB

360906

Introducció a la Lògica

Primer

6

FB

360910

Introducció a l’Ètica

Primer

6

FB

360966

Història de la Filosofia Antiga II

Segon

6

OB

360953

Antropologia Filosòfica

Segon

6

FB

363783

Problemes Filosòfics III

Segon

6

FB

360912

Història dels Sist. Socials i Polítics

Segon

6

FB

360950

Història de les Idees Estètiques

Segon

6

FB

TOTAL CRÈDITS PER CURS

 

60

 

 

Confirmació de la matrícula: Un cop confirmada la teva matrícula, podràs imprimir el resguard de matrícula i el rebut únic generat o primer rebut, en cas que hagis escollit la modalitat de pagament fraccionat.

Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB (MónUB>La Teva UB>Consulta i pagament de rebuts), on cal accedir per pagar la resta de rebuts.

 

Modalitats de matrícula

Matrícula ordinària:  És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin. Aquesta modalitat no impedeix la sol·licitud de la beca MEC. Si la beca posteriorment és concedida, l'import de la matrícula (excepte taxes i serveis) us serà retornat d'ofici.

Matrícula condicional: L'establiment de la matrícula condicional com a becari o becària és només una condició de matrícula i l’aconsegueix l’alumnat que ha obtingut la Beca General del MECD el curs anterior (sense haver de sol·licitar cap acreditació aquest juliol) o els que obtinguin la resolució positiva de l’acreditació econòmica de l’AGAUR de la convocatòria vigent.

Matrícula exempta o bonificada: És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats. Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica.  

Consulteu la Normativa Econòmica

 

Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret pel qual es fixen els preus públics de la matrícula i altres serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per a cada curs. L’ensenyament de Grau de Filosofia té un coeficient d´estructura docent A.
Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de nou ingrés de 60 crèdits, a temps complet:

Total import crèdits

1061.40 €

Gestió d'expedient acadèmic 

    69,80 

Assegurança obligatòria

      1,12 €

Serveis  específics i suport aprenentatge

    70,00 €

Total preu matrícula

1202,32€

 

El preu estàndard del crèdit sense descomptes ni recàrrecs és de 17,69 euros (recordeu que si sou titulats universitaris s'incrementa en un factor d'1,4). Podeu realitzar una simulació del preu de la matrícula.

Més Informació sobre el preu de la matrícula  

Consulteu la Normativa econòmica de matrícula de la UB per al curs 2021-2022

 

El pagament de la matrícula es pot fer mitjançant alguna de les modalitats següents:

 • Pagament en un rebut únic
 • Pagament únic domiciliat
 • Pagament fraccionat en terminis (3 o 7 mensualitats) - NO DOMICILIAT
 • Pagament en mensualitats mitjançant préstec

 

Pagament en un rebut únic:

Amb la modalitat de pagament únic en efectiu els estudiants han d’abonar íntegrament i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula.

El pagament s’ha d’efectuar en una de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l’imprès de sol·licitud de matrícula dins del termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En aquesta modalitat de pagament, l’alumne pot triar una de les opcions següents:

 • Pagament efectiu a través de caixers automàtics (amb ràfega —CPR— o amb codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.
 • Pagament per banca electrònica:
  • Línia Oberta (CaixaBank): també permet el pagament dels rebuts per a no clients amb la targeta de crèdit o dèbit
  • Banca Online (BBVA)
  • Supernet (Banco de Santander)

 

Els estudiants han de conservar o poder obtenir durant tot el curs els documents expedits per les entitats bancàries col·laboradores que permetin acreditar-ne el pagament.

 

Pagament únic domiciliat:

L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament has de presentar una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert.

 

Pagament fraccionat en terminis (3 o 7 mensualitats) - NO DOMICILIAT:

Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament, l’import dels crèdits de la matrícula ha de ser igual o superior a 300 €. Si tries el pagament en terminis, en el moment de la matrícula es genera el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament que ‘ha de fer efectiu dins del termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En matrícules anuals pots escollir entre 3 terminis o 7 terminis.

 

Pagament en mensualitats mitjançant préstec de fraccionament de matrícula (PFM) a través de l'AGAUR.

Amplia la informació sobre les modalitats de pagament de la matrícula i la informació sobre els diferents acords als quals la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la teva matrícula.

 

Conseqüències de l'impagament

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dona lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s'hagi sol·licitat. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de l’import total dels rebuts no satisfets (excloent-ne els serveis) en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament. Aquest recàrrec és d’un 5 % si l’estudiant efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini del pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s'estigui al corrent del pagament dels rebuts.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

El pagament de la matrícula que s’efectuï un cop finalitzat el curs acadèmic activarà les actes del curs immediatament anterior al de la data de pagament.

Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol dels seus ensenyaments oficials com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document acadèmic. En cas que les quantitats pendents en matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis corresponguin a matrícules d’ensenyaments propis de primer i segon cicle, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents únicament dins del mateix ensenyament.

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

 

IMPORTANT: Si matricules per primera vegada, existeix la possibilitat d'anul·lació de la matrícula abans del 17 d'octubre de 2020, amb dret a la devolució dels crèdits matriculats.

Comparteix-ho: