Infermeria

Informació Matrícula:

 

 • IMPORTANT: El fet de no matricular-se en la data corresponent suposa la RENÚNCIA de l’adjudicació de la plaça.

 

CALENDARI DE MATRÍCULA

 

ALUMNAT DE PRIMER CURS. NOU ACCÉS

Matrícula JULIOL

Dies i horari

Lloc

Ordre de matrícula

1a. Preferència

Convocatòria de juny

 

15/07/2024

De 10:00 a 23:59

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

Reclamacions i

Assignació definitiva

Convocatòria de juny

17/07/2024

De 10:00 a 23:59

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

2a. Assignació

Convocatòria de juny

 

24/07/2024

De 10:00 a 23:59

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

 

*Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.

 

Matrícula SETEMBRE

Dies i horari

Lloc

Ordre de matrícula

Reclamacions 2a. Assignació i

3a. Assignació

Convocatòria de juny

06/09/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

4a. Assignació

Convocatòria de juny

13/09/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

5a. Assignació

Convocatòria de juny

19/09/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

6a. Assignació

Convocatòria de juny

26/09/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

1a Assignació

Convocatòria setembre

27/09/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

 

*Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.

 

Matrícula OCTUBRE

Dies i horari

Lloc

Ordre de matrícula

7a. Assignació

Convocatòria de juny

02/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

2a. Assignació

Convocatòria de setembre

03/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

8a. Assignació

Convocatòria de juny

09/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

3a. Assignació

Convocatòria de setembre

10/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

9a Assignació

Convocatòria juny

16/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

4a. Assignació

Convocatòria de setembre

17/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

10a. Assignació

Convocatòria de juny

23/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

5a. Assignació

Convocatòria de setembre

24/10/2024

De 09:00 a 15:00

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

 

*Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.

 

 

ALUMNAT DE SEGON A QUART CURS

L’ordre de matrícula per alumnes de 2n a 4t es determina per la nota mitjana de l’expedient i, en cas d’empat, per ordre alfabètic des de la lletra J.

Abans de fer l'automatrícula llegiu atentament aquesta informació (pendent)

 

Matrícula

Dies i horari

Lloc

Ordre de matrícula

Matrícula de setembre

TOTS ELS GRUPS

03/09/2024

De 09:00 a 23:59

Automatrícula

Llistat Bellvitge

 

Llistat Clínic

 

 

ALUMNAT PROVINENT D’ERASMUS I SICUE

Matrícula

 

Lloc

Alumnes d’Erasmus i alumnes de SICUE

 

Setembre

Per la Secretaria de la Facultat

 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FI DE CARRERA

 

Dies

 

Campus Bellvitge

 

13, 14, 15 novembre de 2024

Enviar aquest imprès de sol·licitud a: secretariabellvitge@ub.edu

Campus Clínic

Per determinar

 

 

AMPLIACIÓ D’ASSIGNATURES DE SEGON SEMESTRE

 

Dia

Lloc

Campus Bellvitge

Per determinar

Automatrícula / Finestreta

Campus Clínic

Per determinar

 

 

PRÀCTICUM I TREBALL FINAL DE GRAU

 

Dia

Lloc

Campus Bellvitge

Per determinar

Automatrícula / Finestreta

Campus Clínic

 

 

 

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

 

 

(Termini establert pel centre)

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui

Consulteu

 

 

 Documentació d'interès per a la matrícula

La matrícula es realitzarà amb el programa d'automatrícula de la UB el dia i hora que els sigui adjudicats des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.

El calendari i l'ordre de matriculació es fa públic en l'apartat de calendari i llistats de matriculació. L'estudiant que no fa la matrícula dins del seu horari perd el seu torn i, per tant, la possibilitat d'escollir.

Totes les assignatures de cada curs s'han de matricular en el mateix grup de docència.

- Permanència
Per als alumnes que es matriculen per primera vegada en un grau, d’acord amb la normativa de permanència el màxim de crèdits a matricular són 60 i el mínim 30 crèdits.

- Informació i recomanacions:
Per tal de planificar correctament la vostra matrícula consulteu abans:

- Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS).
En aplicació del RD 1618/2011 de 14 de novembre sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior, es convaliden 6 crèdits d'optativitat pel cicle formatiu de grau superior cursat per l'alumne/a dins de l'àmbit de sanitat.

L'alumne/a que vulgui sol.licitar beca haurà de tenir present que les assignatures convalidades no computen com a crèdits matriculats ( ni tampoc als efectes de normativa de permanència de la UB).

Consulta tota la informació necessària per a la matrícula i per a demanar beques, i comença a conèixer la teva Universitat. BENVINGUTS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

ABANS DE LA MATRÍCULA

1. Consulteu la pàgina web d'Informació de Matrícula.

2. Doneu-vos d'alta com alumnes UB.

La matrícula es farà on line. Per poder fer l'automatrícula és imprescindible que prèviament us registreu per obtenir l'identificador i la contrasenya des del portal mónUB. Per registrar-vos heu d'omplir i enviar el formulari. Un cop enviat aquest formulari rebreu un correu electrònic a l'adreça electrònica que vau enviar per a la preinscripció universitària, perquè genera un codi i una contrasenya amb els quals podreu accedir al programa d'automatrícula.

Document explicatiu de com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

Vídeo explicatiu de com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

3. Si voleu demanar la matrícula condicionada a becari o becària heu d'haver demanat prèviament a la formalització de la matrícula, la Beca General del Ministeri i no haver estat emesa proposta de denegació.

Recordeu que heu de fer aquests tràmits abans de la matrícula.

Trobareu tota la informació i el link a la web del Servei de Beques i Ajuts a l'estudiant de la UB.

4. Consulteu la data de matriculació en el calendari de matrícula de més amunt.

5. Consulteu les assignatures a matricular (itinerari curricular)
NOTA : Totes les assignatures (troncals i optatives) s'han de matricular en el mateix grup de docència
Si us matriculeu a TEMPS COMPLET heu de matricular 60 crèdits.
Si us matriculeu a TEMPS PARCIAL heu de matricular 30 crèdits.

6. Mireu la normativa de permanència.

7. Consulteu la guia d'ajut a l'automatrícula.

8. Preguntes freqüents.

 • Modalitats de pagament: únic en efectiu, únic domiciliat, efectiu en terminis i fraccionat mitjançant préstec. Més informació
  Els rebuts efectius de matrícula caduquen als 7 dies de generar-se, no us oblideu de pagar-los. A tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% (el primer recàrrec comptabilitzarà a partir dels dos mesos).
  És responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.
  Llegiu amb atenció els efectes econòmics de l'impagament .
   
 • Deduccions i increments del preu de la matrícula:
  Trobareu tota la informació en el següent enllaç.

RECORDA que per ser becari/becària condicional heu d'haver demanat la beca general del Ministeri abans de fer la matrícula i no haver obtingut resolució denegatòria.

Trobareu tota la informació actualitzada de les diferents beques i ajuts que podeu sol·licitar en el següent enllaç.

 • Modificacions amb regularització econòmica:
  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.

  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.
   
 • Modificacions sense devolució de l’import: consulteu en aquest enllaç
 • Anul·lacions de matrícula amb i sense devolució de l'import: consulteu els casos i els terminis en aquest enllaç.
 • Anul·lacions per casos greus i excepcionals: consulteu en aquest enllaç.