cost-benefici

En què ens beneficia la British Library?

Antoni Feliu
Cap de la Unitat d'Estadístiques i Qualitat
Gerència de Serveis de Biblioteques


Tessler, A. (2013) Economic valuation of the British Library. Oxford Economics. http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/increasingvalue/britishlibrary_economicevaluation.pdf [Consulta: 10/01/2014]

Qualsevol ciutadà britànic podria formular-se aquesta pregunta després de pagar els seus impostos. Amb el document Economic valuation of the British Library la biblioteca nacional britànica mira de donar-hi resposta.

Amb aquest objectiu la Bristih Library va dur a terme una avaluació dels seus serveis per mesurar el valor econòmic que genera per als seus usuaris i per al públic en general. L'estudi n'actualitza un de similar encarregat el 2003. Ara bé, tot i que l'estudi de 2003 i el de 2013 són metodològicament semblants, l'estudi presentat l'abril de 2013 és més complet que el de 2003 perquè aquest no va incloure tots els serveis estudiats en el més recent i perquè l'anàlisi que se n'ha fet és més acurada. L'estudi va ser encarregat per la British Library a Oxford Economics i ha estat dirigit per Andrew Tessler.

L'estudi Economic valuation of the British Library està desenvolupat emprant tècniques d'Anàlisi Cost-Benefici (ACB), metodologia que en termes generals és molt senzilla d'explicar: d'una banda s'identifiquen i es mesuren els costos en els que s'incorre o incorrerà per portar a terme un projecte o proporcionar un servei i, de l'altra, s'identifiquen i es mesuren els beneficis que aporta o aportarà. Un cop fet això es comparen ambdues mesures i s'obté una relació entre el cost i el benefici del projecte o servei. Si els beneficis superen els costos en la mesura esperada o en més, el resultat de l'anàlisi esdevé una eina útil per justificar la viabilitat del projecte o l'existència del servei. No s'ha de contemplar costos i beneficis únicament des d'un punt de vista financer, sinó que en aquest tipus d'anàlisi es pretén incorporar tant els fluxos directes com els indirectes tant de costos com de beneficis.

Subscriure a RSS - cost-benefici