dispositius lectura

Mòbil o app? Aquesta és la qüestió?

Jordi Serrano
Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Biblioteques i Documentació
 

Clark, Joshua; Pan, Rosalind. Strategic mobile library development, a report from University College Dublin Library, Ireland http://anltc.conul.ie/wp-content/uploads/2010/01/ANLTC_SWETS-REPORT-2012.pdf [Consulta 28/10/2014]

El títol del post té la seva segona lectura: estarem d'acord en l'ús cada vegada més estès de tauletes i telèfons intel·ligents o smartphones i que per tant els continguts i serveis que ofereixen les biblioteques han d'"arribar" a aquestes pantalles de mida reduïda.

Com arribar-hi? Mobile o APP? I dels tipus d'APP, quin? ufff, la resposta no és fàcil però consulteu l'informe.

És probable que estigui equivocat, però crec que les biblioteques hauríem d'optar per l'opció del disseny web adaptable per algunes raons:

1. En general les APPs natives, serveixen per realitzar tan sols una activitat: AirPAC d'Innovative serveix per realitzar les tasques clàssiques d'un OPAC, EBSCOHost per accedir a les seves bases de dades o Wattpad per a la lectura d'ebooks. Veig impossible incloure en una APP tota l'oferta de continguts i serveis d'una biblioteca. Encara que, una alternativa pot ser diferents APPs.
2. Com destaca l'informe: per cada actualització de iOS, Android etc. haurem de revisar, validar i si és el cas actualitzar l'APP i qualsevol millora o modificació implica "pujar" a la botiga d'aplicacions amb el cost associat.
3. Per no parlar d'usuaris amb sistemes operatius "menys populars" com Windows, Blackberry o Firefox per les que una biblioteca no s'escaparia que el seu portal s'hagi d'adaptar als navegadors de tauletes i smartphones.

Etnografia digital: lectors joves i iPad

Teresa Mañà
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Programa Territorio Ebook, 2012. Ebook -18: Los lectores niños y jóvenes y los libros electrónicos (2012). Peñaranda de Bacamonte: Centro de Desarrollo Sociocultural. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2012. Disponible a: <http://www.territorioebook.com/recursos/vozelectores/menos18/informe_lectores_menos_18.pdf>. [Consulta: 18 març 2013].

student_ipad_school - 025

L'informe titulat "Los lectores niños y jóvenes y los libros electrónicos" de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez és el segon lliurament del programa Territorio Ebook impulsat per aquesta fundació en els seus centres de Salamanca i Peñaranda de Bracamonte. El programa té per objectiu estudiar el comportament lector de públics de diferents edats amb aparells de lectura electrònics1. En aquest cas, la mostra d'estudi eren joves entre 9 i 18 anys, tots ells socis actius d'una biblioteca, i l'aparell de lectura, un iPad.

L'informe publicat conté dues investigacions diferents. La primera és una investigació (p. 13-37) sobre l'ús i l'apropiació de l'iPad en lectors de 9 a 18 anys. Segueix una segona investigació (p. 45-84) que mesura l'impacte de les activitats de dinamització lectora sobre la comprensió lectora, en aquest cas, amb un grup mostra de nois de 9 a 13 anys. I, en tercer lloc, (p. 87-96) s'hi suma una reflexió final de Juan Mata que abunda en els temes i conclusions de l'estudi. Tanquen l'informe uns escassos però interessants annexos que recullen respostes dels lectors i una bibliografia selectiva sobre lectura digital.

Sense fronteres d'edat

Teresa Mañà
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

Ebook 55+: los lectores mayores de 55 años y los libros electrónicos (2011). Territorio Ebook. Coordinador del proyecto Ebook 55+, Florencia Corrionero, María Antonia Moreno. Peñaranda de Bracamonte: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro de Desarrollo Sociocultural. 55 p. (La voz de los e-lectores). <http://www.territorioebook.com/recursos/vozelectores/55/Informe_lectores.... [Consulta: 13/07/2011].


La Fundación Germán Sánchez Ruipérez manté, entre les seves línies de treball, una línia anomenada Territorio ebook, en què s'investiga sobre les relacions entre diferents segments de públics i la lectura en suport electrònic. Recentment, Luís González, director general adjunt de la Fundación, ha explicat aquest projecte a la nostra revista1.

Aquest informe que comentem recull els resultats de dues investigacions realitzades en el marc d'aquest projecte Territorio ebook amb lectors d'edat superior al 55 anys. Les dues investigacions es van fer utilitzant els mateixos grups de mostra i de manera simultània, però amb dos objectius diferents d'estudi: una explorava l'ús del suport digital per a la lectura d'una novel.la i l'altra analitzava la incidència dels tallers de lectura en la comprensió lectora d'aquesta mateixa novel·la.

Subscriure a RSS - dispositius lectura