Afegeix un nou comentari

Un pas endavant en capacitat de demostrar

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
 
Dídac Martínez
Director de l'Àrea de Serveis Universitaris
Universitat Politècnica Catalunya
 

Borrego, Á. (2011). Impacte de la inversió en biblioteques sobre l'activitat de recerca a les universitats: Informe realitzat per encàrrec del CBUC. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. <http://www.recercat.net/handle/2072/151828>. [Consulta: 22/11/2011].

Ens trobem davant d'un informe encarregat pel CBUC a Ángel Borrego totalment adient en aquest moments de crisis econòmica i molt aconsellable per llegir sobretot per aquells professionals bibliotecaris que s'encarreguen de la direcció i gestió de les biblioteques.

L'informe són 10 petits resums de 10 informes, articles i llibres que tracten, des de diferents anàlisis, la influència de l'impacte directe de les biblioteques en el progrés de les seves institucions.

Des de sempre els bibliotecaris hem elaborat memòries principalment basades en les dades estadístiques provinents de les tasques internes o de l'ús dels serveis bibliotecaris. Aquestes dades ens han permet "mostrar" a la universitat el que fem: el nombre de préstecs de llibres que fa una biblioteca, els llibres que hem comprat i catalogat en un mes, el nombre de persones que han entrat a estudiar aquell trimestre, quants articles de revistes digitals s'han baixat els investigadors en un any, quin pressupost tenim, etc. Som realment experts i pioners en fer informes basats en xifres quantitatives de l'evolució de la biblioteca i això ho hem continuant fent, però hem de fer un pas endavant.

Aquests estudis dels nostres col·legues americans que ens presenta ara l'Ángel Borrego són molt bons exemples i ens ensenyen aquest pas endavant. Aquests estudis pretenen no sols "mostrar" sinó "demostrar" que les tasques i funcions que fan les biblioteques serveixen i tenen impacte directe en les seves institucions. Demostren que la biblioteca té relació directa en millora de la recerca. Que la biblioteca aporta més visibilitat a la universitat. Que la biblioteca pot aconseguir més recursos econòmics i que els estudiants que usen les biblioteques poden sortir millor preparats que els que no les utilitzen.

Aquesta tendència per "demostrar" que la inversió feta a les biblioteques té un retorn per la universitat ja es va veure en el darrer Liber 2011 realitzat a la UPC. Alguns treballs presentats demostraven que els estudiants que habitualment usaven més la biblioteca i el servei de préstec de llibres, per exemple, tenien millors notes d'assignatures bàsiques en els primers cursos. L'estudi demostrava amb dades que la biblioteca ajudava a la creació d'un bon hàbit d'estudi i lectura molt favorable per l'aprenentatge dels estudis.

En l'encàrrec que ens presenta l'Ángel fa un repàs a diverses experiències de "demostració". Algunes són molt interessants. La relació de la biblioteca amb els "stakeholders", pares dels estudiants, administracions públiques o agències d'avaluacions que esperen que les inversions en biblioteques tinguin resultats i siguin transparents. La relació de l'ús intensiu de la biblioteca digital en les universitats orientades a la recerca. El suport de la biblioteca a la gestió i retorn de recursos econòmics per a la institució. La relació de la biblioteca en la millora de la docència, etc. L'objectiu és demostrar que les biblioteques tenen un ROI (Return On Investment). El ROI és un terme ara de moda en les administracions públiques, provinent del món de l'economia i dels negocis, i que significa calcular prèviament els beneficis que retorna una determinada inversió. Això ens pot permetre demostrar que la inversió que anem a fer o hem fet és beneficiosa per la institució.

Malgrat que el mateix Ángel Borrego ens diu que ara per ara aquests tipus d'estudis tenen certes dificultats metodològiques en "demostrar" que les biblioteques són agents claus en l'impacte de les institucions universitàries, cal tenir molt present aquest nou pas endavant a partir d'ara, en el moment d'elaborar futures memòries i informes. No podem continuar oferint dades i xifres d'una forma plana, evolutiva i acumulativa. Hem d'intentar "demostrar" que els recursos que es destinen a les biblioteques tenen una implicació directa en la consecució dels objectius de les nostres institucions i en les expectatives i necessitats dels ciutadans. Hem de poder demostrar que invertir en biblioteques és una molt bona inversió sobretot ens els moments actuals de profunda crisi econòmica en que ens trobem. La crisi econòmica està afectant ja a tots els sectors públics i les biblioteques no restarem al marge. Hem de mostrar i "demostrar" que són necessàries i efectives. Si no ho fem així serem els primers de la llista en patir les conseqüències de les retallades.