Afegeix un nou comentari

Comportament informacional: anàlisi i síntesi de l’estat de l’art

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Candela Ollé
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya


Connaway, Lynn Silipigni; Dickey, Timothy J. (2010). The Digital Information Seeker : Report of findings from selected OCLC, RIN and JISC user behaviour projects. Version 1.1 March 2010. United Kingdom: JISC: The Higher Education Funding Council for England. (Document No 706). 55 p. <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2010/digitalinformationseekerreport.pdf>. [Consulta: 13/06/2012].


Ni més ni menys, dotze. Aquests són els articles que recull l'informe The digital information seeker: report of the findings from selected OCLC, RIN, and JISC user behaviour projects, per tal d'analitzar-ne els principals resultats, comparar-los i poder sintetitzar-ho; amb l'objectiu d'ajudar a entendre millor el comportament informacional dels usuaris.

La selecció s'ha centrat en aquells estudis fets durant els darrers cinc anys al Regne Unit i que focalitzaven els esforços d'anàlisi en: contingut electrònic, percepció dels usuaris, comportament informacional i catàlegs bibliotecaris. L'interessant de l'informe, i que ho explica des de la primera pàgina i ho recull també en la darrera, és que les pautes i conclusions extretes i sintetitzades en l'esmentat han de servir de base per poder implementar futures recerques amb mostres molt més àmplies (estudis longitudinals) i que permetin conèixer més i millor els usuaris i el seu comportament.

Saber-ne més de les necessitats dels usuaris i dels usos que fan de la informació és d'interès. Abans de la democratització d'internet ja s'analitzaven les cites i referències per poder tenir pistes de quina política d'adquisicions s'havia de seguir. Grups d'importància com els liderats per la Dra. Carol Tenopir dels Estats Units i el Dr. David Nicholas del Regne Unit han estat i són referents de l'àmbit.

El text s'estructura amb un apartat introductori on es recull, amb un breu sumari, el contingut de cada investigació, s'exposen a nivell general els resultats comuns i les implicacions per les biblioteques. Tot seguit, el primer apartat explica, seguint el guió anterior –resultats comuns i les implicacions per les biblioteques– però donant-ne detalls, recerca per recerca.

El segon bloc, comenta mitjançant taules les principals conclusions relacionant-les amb la investigació i els matisos de resultats similars. Per arrodonir l'informe, Implications for library services and systems resumeix en set taules els principals avenços que impliquen els sistemes i serveis bibliotecaris.

Llistem alguns dels resultats exposats:

 1. Existència de diferències en comportament (tant investigadors com estudiants) segons la disciplina.
 2. Increment de la importància de les revistes electròniques pels recercaries.
 3. Centralitat de Google i del domini de les cerques per paraules clau.
 4. S'utilitza sovint Google per localitzar i accedir al contingut de les revistes, ja que els estudis identifiquen problemes amb les plataformes.
 5. Dificultats d'accés als backfiles de les revistes.
 6. Velocitat i conveniència són factors importants a l'hora de seleccionar recursos i eines.
 7. Els investigadors aprecien l'accés des de l'escriptori al contingut de les revistes, així com l'accés a la biblioteca digital.
 8. Tendència a visitar poques pàgines durant poc temps i fullejar recursos.
 9. Els usuaris desitgen una millora de la funcionalitat dels serveis bibliotecaris.
 10. Investigadors i joves confien en les seves habilitats per emprar les eines de cerca d'informació.
 11. Les metadades d'alta qualitat esdevenen més importants per trobar recursos adequats.
 12. Continua la tendència de vincular les biblioteques amb col·leccions de llibres.
 13. El valor dels recursos humans (col·legues, investigadors, etc.) segueix tenint força.

Per altra banda, l'anàlisi i posterior comparació dels resultats també produeix contradiccions a causa dels mateixos objectius i hipòtesis plantejades en cadascuna de les investigacions, així com de les mostres seleccionades; ja que focalitzar-ho en estudiants segurament no ofereix els mateixos resultats que si s'opta pel públic en general, per citar un exemple.

El darrer bloc de l'informe considerem que és de gran interès pels lectors del Blok de BiD: Implicacions per les biblioteques. Tot i estar bàsicament desenvolupat mitjançant taules, i ser un resum del resum, mirarem d'extreure'n les informacions més destacades:

 1. Els sistemes bibliotecaris han d'oferir un millor accés als recursos.
 2. Els sistemes bibliotecaris necessiten assemblar-se i funcionar més com els motors de cerca Google, Yahoo i Amazon.
 3. La biblioteca ha d'anunciar millor la seva marca (és el valor) i els seus recursos entre els membres de la comunitat.

I en segon terme les que potser són més conegudes i fins i tot òbvies:

 1. La biblioteca ofereix serveis a diferents tipus d'usuaris, amb necessitats i comportaments diferents.
 2. Els bibliotecaris han d'incrementar la consideració d'una àmplia varietat de formats i continguts.
 3. Els sistemes i continguts bibliotecaris haurien d'estar preparats pel comportament canviant dels usuaris.
 4. Les metadades d ‘alta qualitat són cada vegada més importants per localitzar recursos apropiats.

Esquemàtic i força representatiu. És a dir, ideal pels lectors que vulguin tenir-ne una imatge panoràmica sense dedicar molt temps en la lectura.