Afegeix un nou comentari

Informe sobre el seminari "Libraries and Museums in an Era of Participatory Culture"

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Pilar Blesa
Departament de Gestió Documental i Arxiu
Museu Nacional d'Art de Catalunya


The Institute of Museum and Library Services. (2012). Libraries and Museums in an Era of Participatory Culture. Washington, US. Del 19 al 23 d'octubre de 2011. Salzburg. Austria. <http://www.salzburgglobal.org/mediafiles/MEDIA65142.pdf> [Consulta: 13 febrer 2013].

Biblioteca

"The Institute of The Salzburg Global Seminar"1 és l'única institució internacional que centra la seva activitat en el canvi global. Fundat el 1947, ha treballat amb institucions líders de tot el món i de manera transversal amb diferents sectors de la societat. L'objectiu principal de la institució és ajudar els líders a resoldre, de manera creativa, problemes relacionats amb la globalització. "The Institute of Museum and Library Services"2 és una institució federal dels EUA que actua a 122.000 biblioteques i 17.500 museus. L'objectiu principal de l'Institut és la creació de biblioteques, museus i arxius potents que connectin les persones amb la informació i les idees.

L'informe sobre el seminari "Libraries and Museums in an era of Participatory Culture", aparegut el mes de maig de 2012, detalla les sessions de treball en les que 58 responsables de biblioteques, museus i gestors de patrimoni cultural de 31 països procedents dels cinc continents es van reunir amb l'objectiu de desenvolupar una sèrie de recomanacions per ajudar a biblioteques i museus a assumir els nous reptes que comporten les polítiques de compromís públic i facilitar així els canvis socials i tecnològics, imprescindibles, que les acompanyen.

El document publicat a internet és molt detallat, capta perfectament les riques aportacions d'una participació multidisciplinària formada per directius de museus i biblioteques, responsables de polítiques culturals i educatives, investigadors culturals, responsables de programes d'educació, tecnòlegs, sociòlegs, periodistes i associacions de biblioteques i museus.

L'esdeveniment es va desenvolupar en 5 sessions plenàries on van ser analitzats els canvis de rols i les responsabilitats dels museus i biblioteques des de diferents perspectives. La publicació recull cadascuna de les sessions i les recomanacions sorgides de cada grup de treball. A més es va organitzar un xat, una presentació keynote i una taula rodona. Tota la informació està publicada al web del seminari3.

Va obrir el seminari una taula rodona "The nature of Participatory cultural", on els ponents van plantejar una sèrie d'observacions, preguntes i inquietuds sobre el ràpid ritme amb que el creixent domini tecnològic pot fer perdre el pas en els objectius actuals d'incloure i fer accessible la participació comunitària. Cal identificar els "interessos", prestar atenció a les relacions humanes, donar un sentit a l'organització i construir un model intel·lectual per perfilar que s'entén per informació i accés.

La primera sessió plenària "Culture and communities", va debatre aspectes sobre la funció social de museus i biblioteques. El moderador, va recordar als participants que biblioteques i museus són un hàbitat d'intercanvi on "les desigualtats i la marginalitat són abolides". Es van presentar dos projectes, un cas d'estudi sobre el programa d'inclusió social d'un museu a Sao Paulo, Brasil i l'altre del "Museum of world cultural" de Göteborg, on es proposa un canvi des del museu com "temple del coneixement" cap al museu com un lloc accessible per a la discussió i la inclusió. Els participants van destacar la importància que museus i biblioteques mantinguin i donin suport a la controvèrsia i a la contestació cultural.

En la segona sessió plenària "Learning Transformed", es va explicar el projecte digital de BibliorRedes de Xile per incloure el coneixement i la cultura indígena en el Sistema Nacional de Biblioteques Públiques. El programa connecta les persones que volen compartir i sobretot discutir sobre les seves cultures i identitats. Una consultora novaiorquesa, va destacar el paper de museus i biblioteques en els sistemes d'ensenyament tradicional qüestionant "la vaca sagrada de la visita escolar".

Tres exemples van il·lustrar la tercera sessió "Comunications and tecnology", La biblioteca d'Alexandria va explicar la complexitat de processar dades massives de manera fiable i la seva inclusió pública i la necessitat tecnològica d'establir la recerca multilingüe. L'"Israel Museum" va destacar una experiència on els usuaris participen en el procés de millora d'un nou motor de cerca. Des de "The San Jose University", Califòrnia es va proposar la implantació d'una "tecnologia amb cor". Finalment els assistents van acordar que el principal criteri per mesurar i avaluar l'efectivitat de les eines tecnològiques ha de ser l'impacte públic i no la introducció d'alguna cosa "nova o innovadora".

En la quarta sessió "Building skills of library and museum professionals", tres casos van servir per debatre sobre la formació dels professionals de biblioteques i museus. Des de la Universitat de Siracuse, NY, es va reflexionar sobre la importància que els professionals sàpiguen conversar com a eina per crear coneixement. Seül, va destacar la necessitat d'equilibrar el gap generacional creat per la globalització, veu els museus com "lloc humanístic ideal per a l'intercanvi". Un representant de AFRICOM a Kenya, va descriure la competència professional com un conjunt entre tècnica, coneixement i aptitud per treballar per la cohesió social en un país multiracial. Els participants van destacar la importància de la col·laboració entre l'equip tècnic i dels col·laboradors, així com el de les institucions per treballar amb associats i partners.

A la sessió cinquena i última, "Demostrating public value", tres institucions van exposar els seus projectes, el museu de Baltimore va explicar que han revisat la missió i el seu funcionament intern per integrar als seus equips membres de la comunitat i professionals externs. La representació de Nairobi va explicar un projecte amb comunitats rurals, on han establert biblioteques mòbils i biblioteques de lectura en botigues i, a més, col·laboren amb els ministeris a nivell nacional per proveir serveis cívics a les comunitats com formació en e-salut i formació sobre salut laboral. Des del Natural History Museum de Berlín es va explicar la importància que els programes dels museus contribueixin a incrementar la cultura científica dels ciutadans en una societat governada per la ciència i la tecnologia. El grup de discussió va plantejar que les armes més efectives "estan en els nostres caps" Si som capaços de comprometre el públic d'una manera profunda ens retornaran un impacte real i sostenible.

Per tot el que us he pogut explicar, d'una forma resumidíssima, sobre el contingut del Seminari espero que pugueu valorar l'interessant que resulta, tant des del punt de vista professional com personal, la lectura d'aquest informe i la consulta dels continguts que apareixen a la pàgina web. A més, trobareu els contactes amb tots els participants del Seminari.


Enlaços:
1 http://www.salzburgglobal.org
2 http://www.imls.gov
3 http://www.salzburgglobal.org/current/news-b.cfm?IDMedia=65074