Les revistes diamant: creant una comunitat global i noves infraestructures

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Marta Serrat-Brustenga
ORCID 0000-0002-7765-5254
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)


Ancion, Zoé; Borrell-Damián, Lidia; Mounier, Pierre; Rooryck, Johan; Saenen, Bregt (2022). Action Plan for Diamond Open Access. [Brussel·les]: Science Europe. 8 p. Disponible a: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6282402>. [Consulta: 06/09/2022].Quan un investigador vol publicar els resultats de la seva recerca té múltiples opcions de publicació en accés obert. Les revistes d’accés obert diamant, que no cobren als autors ni als lectors, permeten una publicació sense barreres ni embargaments i, per tant, esdevé una via molt atractiva que, a més, permet complir amb els requisits actuals dels principals ens finançadors de la recerca.

El febrer de 2022, va tenir lloc el Diamond Open Access Workshop. Els experts que hi van participar, amb el suport de les entitats COAlition S, Science Europe, ANR i OPERAS, van donar forma als quatre eixos principals de l’Action Plan for Diamond Open Access. El punt de partida d’aquest pla d’acció és l’OA diamond journals study, ressenyat en aquest Blok per Miguel Navas, que dibuixa de forma prou precisa l’ecosistema de les revistes diamant.

El pla d’acció vol ser un pas més cap a la promoció i enfortiment d’aquestes revistes acadèmiques, que representen del 8 al 9 % de les publicacions i el 45 % del total de publicacions en accés obert en l’àmbit mundial. S’han adherit a aquest document desenes d’entitats, entre les quals universitats, biblioteques de recerca, agències finançadores i organitzacions de recerca d’arreu del món.

L’objectiu del pla d’acció és la creació, globalment, de les infraestructures i els serveis necessaris per garantir el desenvolupament i suport de les revistes diamant tot respectant la diversitat cultural, lingüística i de disciplines acadèmiques. El pla desgrana quatre elements principals:

  1. Eficiència. Compartir recursos, normatives, polítiques, pràctiques i vies de finançament pot ajudar a revistes diamant que no estan connectades entre si. En l’àmbit tècnic, es posa èmfasi en la interoperabilitat de sistemes d’enviament d’originals, plataformes de revistes i metadades.
     
  2. Estàndards de qualitat. Alinear les revistes diamant, de manera flexible, als estàndards ja existents en publicació en accés obert i cocrear un marc internacional per a la publicació diamant. També es proposa desenvolupar una eina d'autoavaluació que permeti a les revistes valorar els seus estàndards de qualitat per avançar vers aquest marc internacional per a la publicació diamant.
     
  3. Desenvolupament d’habilitats. Dotar d’eines als agents de la publicació acadèmica diamant, des de materials formatius a directrius, que puguin estar disponibles des d’un Common Access Point. Tot implicant els diferents agents dins l’ecosistema de revistes diamant i tenint en compte la seva diversitat, es proposa la creació d’un centre, Capacity Centre for Diamond Publishing (CCDP), per proporcionar serveis tècnics, de finançament i formació a revistes i editors.
     
  4. Sostenibilitat. Promoure una distribució més equilibrada de finançament entre les diferents formes de publicació acadèmica en accés obert, així com un seguiment i una assignació dels recursos disponibles més transparent. En aquest sentit, el CCDP donaria suport en temes de finançament.

Aquest document significa un avenç en el reconeixement del rol de les revistes diamant i en la importància de mantenir un sistema robust, interconnectat i sostenible. El finançament de revistes d’accés obert via article processing charges (APC) ens porta a un model que posa barreres a la publicació i que genera desigualtats en la comunitat científica. És per això que diferents veus, com la UNESCO en la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta, donen suport a models no comercials de publicació, sense pagament d’APC.

En aquest sentit, les universitats i centres de recerca hauran d’anar minvant les compres i subscripcions a publicacions comercials per finançar decididament infraestructures (plataformes de publicació, repositoris, registres, etc.) que permetin sostenir una ciència més transparent, col·laborativa i que tingui en compte la societat. Finançar infraestructures per a les revistes diamant esdevé, sense dubte, una peça més que farà possible virar cap a un veritable context de Ciència Oberta.

© Imatge inicial de WikimediaImages a Pixabay