Vés al contingut

Si no s'aprova l'examen final no s'aprova l'assignatura. Com ho reflecteixo al qualificador?

Suposem que al nostre curs tenim les activitats avaluables següents:

  • Test1 ponderació (pes) 10%
  • Test2 ponderació (pes) 10%
  • Test3 ponderació (pes) 10%
  • Test4 ponderació (pes) 10%
  • Examen Oral ponderació (pes) 30%
  • Examen final ponderació (pes) 30%
     

Com a condició volem que:

  • Si la nota de l'examen final es inferior a 5, l'assignatura estigui suspesa (ho representem com si la nota final de l'assignatura és un 0)
  • En cas de que la nota de l'examen final sigui igual o superior a 5, la nota final de l'assignatura serà el resultat del càlcul anterior, tenint en compte les ponderacions de cada element.

Per reflectir això al qualificador, crearem una categoria anomenada, per exemple, "Tasques avaluables" i posarem dins totes les activitats avaluables.

Triarem el mètode d'agregació de la categoria com a "Mitjana ponderada de les qualificacions" i afegirem les ponderacions que hem decidit prèviament. Ens ha de quedar un qualificador semblant a la imatge:

El següent pas serà introduir els identificadors del nostres elements. Per fer això, anirem al total del curs, clicarem a "Edita" i a "Edita càlcul":

A la següent pantalla, teclegem el nom que volem posar al Total de la categoria de "Tasques avaluables", com per exemple, "Tasques_av" i a l'element "Examen final", hi posarem "examenf".

Aquests són els dos únics elements que intervindran al nostre càlcul. Posteriorment, farem clic a "Afegeix números ID"

 

S'hauran afegit així els nostres identificadors a la categoria "Tasques avaluables" i al nostre element "Examen final".

Ara ja podem afegir la condició que volem (si l'alumnat no treu més d'un cinc, que surti com a suspès). Ho hem d'escriure a l'apartat del càlcul.

La sintaxi és la següent:

if([[item1]] ; [[item2]] ; [[item3]])

El condicional avalua el primer argument [[item1]] i si es compleix (true), executa l'[[item2]]. En cas contrari (false), executa l'[[item3]].

En el nostre exemple seria:

=IF([[examenf]]<5 ; 0; [[Tasques_av]])

Si la nota de l'examen final (examenf) es inferior a 5, el sistema posarà un 0. En cas contrari (5 o superior), posarà la nota de la categoria "Tasques avaluables" (Tasques_av) que recordem, efectua els càlculs tenint en compte les ponderacions corresponents.

D'aquesta forma, si en un moment determinat volem canviar el pes (ponderacions) dels nostres elements, no caldrà retocar el càlcul.

 

Nota important!!

Si l'alumne té una nota de 4'99, el sistema posarà un 0 a la nota final. Recordeu que en aquest casos, podeu rectificar la nota manualment, activant l'edició al qualificador.

Un cop introduït el càlcul, desarem els canvis i tornarem al qualificador per veure que el càlcul es fa de forma correcta.

Com podeu veure a la imatge, a tots dos alumnes els hi surt el total de "Tasques avaluables" com aprovat, però el fictici 27 ha tret un 4 a l'examen final, i té la nota final igual a 0.

El nostre càlcul està funcionant correctament.

Més informació:
https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf/plantilla-exemple-qualificador

https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf/cas-practic-de-calcul-avancat-al-qualificador-us-dels-operadors-ifand

https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf/cas-practic-de-calcul-avancat-al-qualificador-us-dels-operadors-ifor

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte