Aquest Seminari, de caràcter permanent i obert, es planteja com un espai de reflexió crítica sobre els temes actuals i futurs de la sociologia del control penal. A partir d’exposicions de membres o convidats/es, es realitza un debat i una reflexió plenària sobre temes d’especial actualitat o projecció, com a forma de capacitació extracurricular horitzontal entre parells. Així mateix, s’estableix com a forma de canalitzar les construccions teòriques col·lectives que s’arriben a produir en les sessions de cada any, un seguit d’accions especials de curta durada i alt impacte social i/o grupal, com a forma d’intervenir, transferir a la comunitat i enriquir a la universitat.

 

La programació -actualment a càrrec dels seus coordinadors Clara Camps i Dino Di Nella- és anual sobre temàtiques emergents i/o d’actualitat. Entre les persones que han exposat al Seminari des del Curs 2005-2006 es troben: Elisabet Almeda, Dino Di Nella, Ignasi Pons, Marcela Aedo, Eva Izquierdo, Dino Di Nella, Elisabet Almeda, Núria Vergés, Daniel Bobadilla, Dídac Sánchez- Costa, Horaci Vertbisky, Xavier Vinader, José Antonio Rodríguez, Diego Torrent, Clara Camps, Yago Di Nella, Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero, Gerado Pisarello, Loïc Wacquant, Juan Martín Arroyo, Joan Pau Chirinos i Ignacio Gandolfi, entre d’altres.

 

Temes i accions especials impulsades des del Seminari:

 

 1. Seminari “Criminalització, pobles originaris i dones en zones urbanes” (Amb la participació de Dino Di Nella, Curs 2018-2019).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Elaboració d’Informe: Diagnòstic sociojurídic en Comunitat indígena de Puel Mapu.

 

 1. Seminari “Criminalització, repressió política i documental social” (Amb la participació de Clara Camps Calvet, Curs 2017-2018).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Desenvolupament de proposta d’articulació: Elaboració de Diploma de postgrau i extensió universitària per a la producció cooperativa i solidària de documentals socials.

 

 1. Seminari “La situació de vulneració dels drets humans a la frontera sud de l’estat espanyol” (Amb la participació d’Andrés García i Bru Aguiló, curs 2016-2017).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Presentació de l’Informe “La frontera sud, accessos terrestres. Cap al restabliment de la Legalitat de la frontera sud”. Un informe fet per Iridia, Novact i Fotomovimiento: http://ddhhfronterasur2017.org/es/.

 

 1. Seminari sobre “El control punitiu i l’execució penal des de l’Administració de Justícia” (amb els jutges d’Execució Penal de Riu Negre Juan Martín Arroyo, Joan Pau Chirinos i Ignacio Gandolfi, organitzat juntament amb IVº Seminari Obert Pràctiques Jurídiques i Exercici Professional, curs 2015) (curs 2015-2016).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Representacions de l’exercici professional de l’advocacia en l’àmbit de l’execució penal” (Dues actuacions i intercanvis amb Natalia Ottoboni i Anita Di Nella, referents de el grup teatral “Mims Kurmi”, Curs 2015-2016).

 

 1. Seminari “Aportacions per a la construcció de marcs teòrics sobre dones i sistema penal” (Amb la participació d’Elisabet Almeda i Vivian Cantalapiedra, curs 2014-2015).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Jornades sobre Execució Penal Femenina” (Coordinació: Elisabet Almeda Samaranch, Ana Ballesteros Pena i Paola Contreras Hernández; Sessions de Treball en Tallers amb expertes sobre Investigació, Dones i Sistema Penal, i Veus de Dones preses, a càrrec del COL·LECTIU CASSANDRA, curs 2014-2015).

 

 1. Seminari sobre “Repressió de la protesta social catalana en temps de crisi” (amb Clara Camps, Universitat de Barcelona; organitzat juntament amb II Seminari Tesis Doctorals per a la formació d’investigadores i investigadors). 9-15-23-28 de gener 2014 (Curs 2013-2014).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: (sense informació)

 

 1. Seminari sobre “Marginalitat Urbana i Estat Penal” (amb Seminari International Sociological Debats at the University of Barcelona – ISDUB; amb Loïc Wacquant, Curs 2012-2013).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Moviments socials i estratègies de resistències a la repressió policial a Catalunya” (sessió de treball i intercanvi amb Loïc Wacquant, membres de la Universitat de Barcelona i integrants de moviments socials i entitats de la societat civil de Catalunya, curs 2012-2013).

 

 1. Seminari sobre Control Social i Càstig: nous paradigmes en un món en crisi (junt amb Seminari sobre Anàlisi Crítica del Control Social, amb Clara Camps, Dino Di Nella, Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero i Gerado Pisarello).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Mujeres y conflictos armados en Colombia” (amb Liz Rincón Suárez, Universitat de Barcelona, ​​Universitat dels Andes, Curs 2011-2012) – Mujeres y guerra: sobre los límites de la categoría Víctima a Colombia. Seminari de Víctimología. – Toda una vida de Combate, Resistències transnacionals a Bogotà i Barcelona. Assignatura: Sociologia General. – Feminitats ambigües, el cas de les dones excombatents a Colòmbia: Assignatura: Problemes socials, sociologia general. – Caracterització dels conflictes armats: el cas de Colòmbia, en l’assignatura: Conflicte social. – Guerra e Impacto Ambiental: El Cas de les Transnacionals a Amèrica Llatina. En la Assignatura Conflicto Social.

 

 1. Seminari sobre Gènere, drogues i control penal (amb Gema García i Vivian Cantalapiedra, curs 2010 – 2011).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Activitats de commemoració en establiment penitenciari Brians I (conferència i charla-debate; i posterior entrega massiva i repartiment gratuït del llibre “Mujeres Encarceladas” (Almeda, 2003) a les dones privades de llibertat) (curs 2010 – 2011).

 

 1. Seminari sobre Criminalització de la protesta i la resistència social (amb Dino Di Nella, Yago Di Nella i Clara Camps, Curso 2009-2010).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Disseny, planificació i preparació de “Manifest X”: contra la criminalització dels moviments socials (https://manifestx.wordpress.com, curs 2009-2010, executant-se l’acció resultant l’octubre de 2011).

 

 1. Seminari sobre “Violencia y terrorismo” (amb Horacio Vertbisky, Xavier Vinader, José Antonio Rodríguez i Diego Torrente, organitzat junt amb el 5º Seminari Taller de Treballs metodològics, curs 2008-2009).
 2. Seminari sobre El dret a resistir el dret. Cultura de la mortificació i cultura de la resistència (amb Dino Di Nella, curs 2007-2008).
 3. Seminari sobre “Transformació i dinàmica social: Tecnologies de la Informació i Comunicació i Investigació activista” (Universitat de Barcelona, ​​amb 3º TTM, amb Núria Vergés, Dídac Sánchez i Daniel Bobadilla, curs 2006-2007).
 4. Seminari sobre “L’extensió i ampliació del control penal a la societat” (amb Elisabet Almeda, Dino Di Nella, Ignasi Pons, Marcela Aedo i Eva Izquierdo, curs 2005-2006).

 

(Última actualització: 04/08/2021)