Grau

Criminologia

 

Universitat de Barcelona

 

Clara Camps
Ana Antonia Collado
Anna Morero
Comunicació i Indústries Culturals Universitat de Barcelona Irene Maestro
Ciències Polítiques Universitat de Girona Jordi Bonet
Dret Universitat de Barcelona Núria Pumar

Ciències Polítiques i de l’Administració 

 

Universitat de Barcelona

 

Juan Carlos Palacios
Irene Maestro

Gestió i Administració Pública 

 

Universitat de Barcelona

 

Ana Antonia Collado
Anna Morero
Juan Carlos Palacios
Núria Pumar
Administració i Direcció d’Empreses Universitat Oberta de Catalunya Juan Carlos Palacios

Administració i Direcció d’Empreses

 

Universitat de Barcelona

 

Juan Carlos Palacios
Ana Antonia Collado
Rosa Ortiz

Administració i Direcció d’Empreses i Dret (doble titulació) Universitat de Barcelona Jordi Bonet
Pedagogia Universitat de Girona Clara Camps
Treball Social Universitat de Girona Clara Camps
Relacions Internacionals Universitat Ramon Llull Juan Carlos Palacios
Economia Universitat de Barcelona Juan Carlos Palacios

Mestre d’Educació Primària

 

Universitat de Barcelona

 

Jordi Bonet
Anna Morero
Rosa Ortiz
Mestre d’Educació Infantil – Mestre d’Educació Primària Universitat de Barcelona Jordi Bonet
Clara Camps
Relacions laborals Universitat Pompeu Fabra Rosa Ortiz

Sociologia

 

 

 

 

 

 

Universitat de Barcelona

 

 

 

 

 

 

Elisabet Almeda
Jordi Bonet
Clara Camps
Ana Antonia Collado
Màrius Domínguez
León Freude
Anna Morero
Joaquim Juan
Rosa Ortiz
Núria Vergés

Empresa Internacional Universitat de Barcelona Juan Carlos Palacio
Núria Vergés
Màsters
Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UdG)

Universitat de Girona

Clara Camps

Màster d’Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics Universitat de Barcelona Irene Maestro

Màster d’estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

 

 

 

 

 

Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere

 

 

 

 

Elisabet Almeda
Clara Camps
Màrius Domínguez
Anna Morero
Rosa Ortiz
Núria Pumar
Núria Vergés

 

Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídicopenal

 

Universitat de Barcelona

 

Ana Antonia Collado
Anna Morero

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

 

 

Universitat de Barcelona

Elisabet Almeda
Jordi Bonet
Màrius Domínguez
Anna Morero
Núria Vergés

Màster d’Estudis Llatinoamericans Universitat de Barcelona Elisabet Almeda

Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació

 

Fundació Solidaritat UB

 Fundació Món 3

 

Irene Maestro
Juan Carlos Palacio

Màster en Gènere i Comunicació Universitat Autònoma de Barcelona Núria Vergés
Màster d’Advocacia Universitat de Barcelona Núria Pumar
Postgraus i altres cursos

Diploma d’especialització de postgrau en “Género, Diversidad Familiar y Exclusiones”

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup Copolis “Benestar, comunitat i control social”. UB

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabet Almeda
Clara Camps
Antònia Collado
Màrius Domínguez
Anna Morero
Rosa Ortiz
Núria Pumar
Núria Vergès

 

 

Curs de Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública

 

 

 

 

 

 

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Institut Català de les Dones

Universitat de Barcelona

Institut Interuniversitari d’Estudi de Dones i de Gènere

 

 

 

Elisabet Almeda
Clara Camps
Anna Morero
Rosa Ortiz
Núria Pumar
Núria Vergés

 

 

Diplomatura de Postgrau “Metodología para el Análisis de las Desigualdades Sociales” (MADES)

Universitat Autònoma de Barcelona

Màrius Domínguez

Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat

 

Diputació de Barcelona (Oficina de Dones i LGTBI)

Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona

Elisabet Almeda
Clara Camps

 

Escola d’Estiu del CIEMEN Centre Internacional Escarré per les minories ètniques i les nacions Clara Camps
Curs anual de Drets Humans Institut de Drets Humans de Catalunya Clara Camps
Curs d’Estiu UDIMA Clara Camps

 

 

 

Coordinació i direcció d’activitats docents

 

Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada

 

 

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya

Coordinated by Màrius Domínguez

 

 

Postgrau d’especialització sobre Tècniques d’Investigació Social Aplicada

 

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya

Coordinated by Màrius Domínguez

 

 

Màster en “Familias y Sociedad”

Universitat de Barcelona. Grup Copolis “Benestar, comunitat i control social”

Directed by Elisabet Almeda, Anna Morero and Rosa Ortiz

Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació

 

Departament de Política Econòmica i Estructura Económica Mundial. Universitat de Barcelona

Fundació Món3

Directed by Irene Maestro

 

Màster interuniversitari de “Desenvolupament Rural i Cooperació”

 

 

Universitat Gaston Berger de Saint Louis (Senegal)

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya.

Codirected by Irene Maestro

 

 

 

Diploma d’Especialització de Postgrau en “Género, Diversidad Familiar y Exclusiones” Universitat de Barcelona. Grup Copolis “Benestar, comunitat i control social” Directed by Elisabet Almeda, Anna Morero and Rosa Ortiz
Curs de Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Institut Català de les Dones

Universitat de Barcelona

Institut Interuniversitari d’Estudi de Dones i de Gènere

Directed by Núria Pumar and Rosa Ortiz

 

 

 

 

 

 

(Darrera actualització: 31/05/2021)