L’estreta vinculació que ha d’existir entre Universitat i Societat per a la transformació de la realitat social i cultural, és un imperatiu ètic que ens interpel·la com a investigadors/es socials i professionals compromesos amb el nostre temps. Per això, a través de Copolis-Adalquí i la col·laboració de diverses entitats, centres i persones amb les quals es van anar teixint xarxes durant aquests anys, es desenvolupa un ampli treball de comunicació i divulgació sobre diverses àrees temàtiques prioritàries.

En particular, Copolis-Adalquí pretén compatibilitzar les polítiques de propietat intel·lectual i les vies de divulgació de resultats habitualment exigides en l’àmbit acadèmic i científic (articles en revistes indexades, acords específics amb editorials comercials especialitzades, textos docents en les col·leccions universitàries, entre d’altres), amb un altre dels seus objectius prioritaris, com és aconseguir el màxim accés, difusió i impacte entre els col·lectius més vulnerabilizats de la societat.

Per a això, Copolis-Adalquí va decidir tirar endavant una producció pròpia de continguts susceptibles de ser divulgats massivament, així com la incorporació de columnistes d’opinió estables (de periodicitat mensual o bimensual), i la reproducció d’una acurada selecció de materials d’altres col·lectius i autors/es que resultin conduents als fins de la intenció editorial establerta per a cadascuna de les temàtiques prioritàries seleccionades.

Entre aquesta producció cal esmentar:

  • El Portal “Apostil·les sobre Control Social i Drets Humans” (producció periodística, comunicacional i divulgativa, difosa a través d’un lloc web, d’actualització setmanal d’un Blog de Notícies i un Butlletí Informatiu d’actualització mensual o bimensual dels seus columnistes estables, i eventualment, de producció i/o participació en micros audiovisuals de diferents característiques i periodicitat).
  • La Producció i Gestió de Fons editorial de Copalqui Editorial (com materials de formació i capacitació, incloent-hi els derivats dels seus acords amb l’Editorial Koyatun).
  • La Producció d’Accions solidàries i socioculturals (principalment, a través del Programa Solidari d’Abordatge Remot en Salut Mental “Operar és Vincular” PROSAR, el grup d’intervenció teatral infantil Mimos Kurmi, del muralisme; l’onomàstica, la tasca de el Col·lectiu de Solidaritat amb els Països Catalans i del Centre Popular i Multiseu Social “Daniel Pasqua Di Nella”, entre d’altres).

 

(Darrera actualització: 31/05/2021)