COPOLIS-Adalquí: Grup de Suport a la Transferència i la Investigació – Col·lectiu d’acció jurídica, social i cultural

 

COPOLIS-Adalquí neix l’any 2008 com un grup pel suport en activitats tècniques-administratives específicament destinades a potenciar la capacitat de transferència de tecnologia i la producció de resultats de qualitat en la investigació que desenvolupa Copolis.

Per a això s’impulsa un ampli ventall d’accions, entre les quals cal destacar:

  1. La planificació i assistència tècnica per al desenvolupament de programes integrals de divulgació científica i social, així com l’organització de conferències, ponències i congressos.
  2. La prestació de serveis tècnics de comunicació social i de producció gràfica i audiovisual.
  3. La gestió de serveis de suport tècnic i metodològic a la investigació.
  4. L’assessorament i l’assistència jurídica i administrativa per a la presentació de sol·licituds de finançament en convocatòries competitives públiques o privades, així com per a la concreció de convenis i acords interinstitucionals de col·laboració en l’àmbit de la investigació i la formació especialitzada.
  5. La promoció i gestió de xarxes temàtiques sobre àmbits de Copolis.
  6. El foment i la difusió de la internacionalització del grup, mitjançant l’organització i promoció de la mobilitat, l’intercanvi i les estades de docents i investigadores, amb especial èmfasi en els països d’incidència de Copolis i Iberoamèrica en general.

Durant el primer semestre de 2017, a instància del Programa d’Investigació, Capacitació i Extensió Universitària en Control Social i Drets Humans del Grup Interuniversitari “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social ”(UTEP Argentina), en el marc de les seves accions de Transferència Internacional, COPOLIS-Adalquí també assumeix un nou repte, constituint un Col·lectiu de professionals, tècnics i altres persones de la comunitat per a l’acció legal, social i cultural, en defensa d’aquells drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals que no estan suficientment protegits a la regió. El seu objectiu específic és el de conformar una plataforma científica i social per a la investigació bàsica i aplicada, la formació de recursos humans i l’assistència tècnica i jurídica professional i especialitzada. En aquest procés es va crear una associació i després una fundació, com a expressions genuïnes de la comunitat, que va culminar amb l’atorgament de les seves personalitats jurídiques.

La proposta sorgeix i és referenciada en diferents experiències laborals dels seus promotors i promotores. Les seves noves activitats van des de l’organització de campanyes de sensibilització i formació per a la intervenció, fins a l’acció directa sobre les realitats o conflictes que se seleccionen, amb la idea d’actuar on s’observa que no hi ha prou cobertura tècnica i professional, destacant l’afectació de drets individuals i col·lectius homogenis i en la reparació (i no mera compensació) de danys individuals i socials. Es pretén així que persones i grups no restin  en mans de la cultura jurídica i científica positivista que invisibilitza i/o amaga l’accés a l’exercici dels seus propis drets). Les següents són les seves àrees de treball prioritàries:

El seu propòsit és desenvolupar els coneixements i les accions necessàries per promoure la inclusió social a través de l’exercici de drets, reduir situacions de vulnerabilitat social i redefinir la prevenció, realitzar investigacions, donar resposta a demandes de suport, assessoria i capacitació tècnica-legal, i difondre els resultats derivats de tot això.

Es tracta d’una proposta de plena associació COPOLIS-Adalquí com a grup de suport a la transferència i a la investigació, a la vegada que com a col·lectiu d’acció jurídica, social i cultural universitària/comunitària. Aquest conjunt d’activitats té com a objectiu “construir la comunitat com un espai per realitzar el potencial transformador dels drets humans”.

 

Copolis – Adalquí

Grup de Suport a la Transferència i la Investigació – Col·lectiu d’acció jurídica, social i cultural

 

Més informació en aquest enllaç.

(Darrera actualització: 31/05/2021)