Copolis va començar a constituir-se durant el curs 2003-2004, quan la seva directora (Elisabet Almeda Samaranch) es va incorporar al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona. En aquell moment, es va organitzar un primer equip de caràcter fundacional, amb integrants que ja comptaven amb una sòlida trajectòria de recerca, tant col·laborant amb la directora com també amb altres equips de treball.

Posteriorment, i en una segona instància que comença el 17 de novembre de 2005, es va iniciar el procés de consolidació de Copolis, en la qual els integrants del grup van anar progressivament convergint en les diverses investigacions i programes de divulgació científica del grup. Això va comportar una enriquidora experiència de treball al llarg del període 2005-2008 (vegeu l’Inventari d’activitats 2005-2008), que va consolidar les Línies temàtiques d’actuació principals del Grup, amb múltiples projectes i activitats d’investigació, formació i transferència.

Seguidament, es va planificar i començar una tercera etapa de treball (2009-2013), amb una actualització de la seva estructura orgànica i del seu funcionament institucional, amb la finalitat de potenciar la seva internacionalització i capacitat d’intercanvi. Això va originar la constitució d’Unitats Territorials d’Estudis Permanents (UTEPs) sobre les temàtiques del grup en diferents llocs d’Argentina, Colòmbia, Estat Espanyol (País Valencià i Illes Balears) i Mèxic, integrades per més de 60 investigadores i investigadors de diversos grups d’investigació, que van enriquir i ampliar la capacitat d’intercanvi i transferència recíproca.

Una quarta etapa es va desenvolupar a continuació (2014-2018), amb una reorganització i adequació del seu funcionament en la modalitat de xarxa acadèmica, científica i social, l’assumpció progressiva de nous lideratges, i una major autonomia de cada UTEP a la vegada que una estreta col·laboració al voltant de projectes i convenis de recerca, formació, transferència i intercanvis específics per a cada activitat en concret.

Actualment Copolis desenvolupa la seva cinquena etapa (2018-2021), sota la consolidació de nous lideratges, línies de treball i accions estratègiques (per aprofundir en això, es convida a navegar per aquest web).

Copolis compta al llarg de la seva trajectòria amb diversos reconeixements de les institucions participants, entre els quals destaca, dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el reconeixement pels períodes 2009-2013, 2014-2016 i 2017-2021 com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-178/09, SGR-983/2014 i SGR-1145/2017), el reconeixement del Centre de Formació Contínua i Innovació Docent CEFOCID-Copolis com a Grup d’Innovació Docent Consolidat per la Universitat de Barcelona (GIDCUB-13/140), i l’aportació de COPOLIS-Adalquí, com a Grup de Suport a la Transferència i la Investigació, alhora que Col·lectiu d’acció jurídica, social i cultural.

 

 

(Darrera actualització: 31/05/2021)