BENVINGUTS I BENVINGUDES a l’espai virtual del Grup Internacional i Interuniversitari COPOLIS “Benestar, Comunitat i Control Social”.

Des del curs 2003-2004, s’ha consolidat un grup de treball estable i articulat fruit d’activitats i investigacions que, a grans trets, estan encaminades a la construcció de la comunitat com un espai per fer efectiu el potencial transformador dels drets humans.

La finalitat principal és la de plantejar investigacions i activitats amb aquells col·lectius més invisibilitzats de la nostra societat: mares soles amb fills /es, joves infractors /es de les lleis penals, poblacions desplaçades, persones discriminades per opcions o serveis sexuals, adolescents en construcció de la seva identitat i autonomia, gent gran amb pèrdua de la seva independència i/o lloc sociocomunitari, persones amb addiccions a substàncies d’ús prohibit per les autoritats sanitàries, dones empresonades, o pobles o col·lectius que han patit processos d’ocultació i repressió de la seva memòria històrica. A més, es pretén reconèixer a tots aquests col·lectius com a subjectes de drets, protagonistes de la construcció d’una altra realitat social, i no només com a éssers passius, simples objectes d’estudi, de socialització i control.

Les universitats han de ser els nuclis generadors dels coneixements i els recursos necessaris per emprendre processos d’emancipació social, abordant aquells àmbits de recerca que permeten donar una resposta acadèmica sòlida al creixement de les demandes socials.

Amb aquesta finalitat, el nostre objectiu és desenvolupar una plataforma d’investigació, formació i transferència universitària sobre Benestar, Comunitat i Control Social, com a instància científica i social des de la qual elaborar coneixements i accions necessàries per reduir les situacions de vulnerabilitat social i, al mateix temps, difondre també els resultats que se’n derivin, donant resposta a les demandes de suport i assessorament tècnic que aquestes actuacions comportin.

Els eixos transversals que orienten i donen contingut i cohesió a l’actuació del grup són tres: a) la dimensió de gènere, b) l’enfocament crític dels drets humans, i c) el pluralisme metodològic (a través de l’ús de metodologies quantitatives i qualitatives, la interdisiciplinarietat, la interinstitucionalitat i la internacionalització).

Per assolir això, es duen a terme múltiples activitats i projectes de recerca, formació, transferència i extensió universitària. Així mateix, el grup també ha organitzat jornades, conferències i seminaris amb experts de gran prestigi internacional, entre els quals es poden esmentar a Loïc Wacquant (sociòleg i criminòleg; Universitat de Califòrnia, Berkeley); Pat Carlen (sociòloga i criminòloga, una de les tres científiques més importants de l’àmbit de l’execució penal femenina, University of Bath, Regne Unit); Horaci Vertbisky (periodista, president del Centre d’Estudis Socials i Legals, premi a la trajectòria en la recerca de Llatinoamèrica 1997- Argentina); Jonathan Bradshaw (sociòleg, un dels principals assessors en polítiques socials de la Comissió Europea; Universitat de York, Regne Unit); Mónica Müller (Mèdica homeòpata, especialista en epidemiologia i tractament homeopàtic de la grip aviària, Associació Homeopàtica d’Argentina); Elena Azaola (Antropòloga, experta en l’anàlisi de la criminalització i victimització de les dones, CIESAS-Universitat Autònoma de Mèxic) i Eduardo Galeano (escriptor, Premi UNASUR-MERCOSUR 2.008 – Uruguai).

Copolis està integrat per diferents investigadors/es de diversos països i universitats, principalment vinculats a la Universitat de Barcelona, ​​juntament amb altres investigadors/res estables de la Universitat de València, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Universitat Nacional de Colòmbia, la Universitat Nacional de Río Negro i la Universitat Nacional de la Plata. També cal destacar que, en els últims anys, el grup ha augmentat la capacitat de treball a escala internacional gràcies a la participació del grup en el Projecte d’investigació INCASI, Xarxa Internacional d’Anàlisi Comparatiu de les Desigualtats Socials. Aquest Projecte forma part del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Comissió Europea.

Actualment, el Grup Internacional i Interuniversitari COPOLIS “Benestar, Comunitat i Control Social” compta amb dos reconeixements del sistema d’educació superior que acrediten la seva qualitat i productivitat científica i social. D’una banda, el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat (SRG-2017/1145) que té com a responsable el Dr. Màrius Domínguez i Amorós i, d’altra banda, el reconeixement com a Grup d’Innovació Docent Consolidat (GINCDOC-2017/140)  que té com a responsable la Dra. Antònia Collado Sevilla, ambdós adscrits al Departament de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Esperem que aquest espai sigui del seu interès i utilitat i quedem a la seva disposició per a qualsevol qüestió que vulgui plantejar.

 

Grup Internacional i Interuniversitari

COPOLIS “Benestar, Comunitat i Control Social”

 

(Darrera actualització: 31/05/2021)