Adjudicació de les places per a estudiants corresponents al Seminari Taller “Execució Penal Femenina a l’Estat Espanyol”


Amb data d’avui, s’ha decidit l’adjudicació de les places per a estudiants corresponents al Seminari Taller “Execució Penal Femenina a l’Estat Espanyol”. La part resolutiva diu que “es resol:

Primer.- Adjudicar les beques sol•licitades als candidats següents:

-Curran Fábregas, Marta

-Díaz Corral, Carme

-Fernández Sánchez, Raquel

-Fonseca, Ana Cristina

-García Ruiz, Angela

-Sisternas Tusell, Joana

Segon.- Declarar vacants dues places d’estudiants.

Tercer.- Publicar aquesta decisió a la web www.ub.edu/copolis.

(Veure la Resolució sencera, aquí)