Andrea García-Santesmases és finalista del Premi Cerdà a Barcelona


logoCerdaAndrea GarcíaSantesmases, membre del Grup COPOLIS, ha estat seleccionada com a finalista delPremi Cerdà’. El concurs l’organitza l’Institut Ildefons Cerdà, que celebra els seus 30 anys amb la concessió d’un premi d’innovació i desenvolupament en la gestió de les ciutats i els espais urbans. El projecte presentat per Andrea GarcíaSantesmases consisteix en la creació d’una xarxa de deu centres a Barcelona dedicats a la inclusió de les persones amb diversitat funcional física. Al diari El Punt Avui, en la seva edició l’1 d’octubre de 2014, han publicat la notícia en la qual apareix una breu descripció dels quatre projectes finalistes.