Article al País “Las olvidadas del sistema penitenciario” de Lucía M.Quiroga


El dia 12 d’abril de 2009 el diari el País, en la seva edició a Galícia, publica l’article: “Las olvidadas del sistema penitenciario” de Lucía M.Quiroga. L’autora constata i denuncia que les dones del centre penitenciari de Teixeiro (la Corunya) disfruten de menys privilegis que els homes privats de llibertat.

LECTURA DE L’ARTICLE