El Col·lectiu de Solidaritat amb els Països Catalans de Viedma-Patagones, és una organització social sense ànim de lucre, destinada a fomentar la defensa dels drets d’autodeterminació dels pobles, així com accions de suport i intercanvi recíproc entre els pobles- nacions sense estat o sota estats opressors de el dret a una existència diferenciada. Va ser creat el 2 de desembre de 2008, a instància del “Grup Internacional Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social “, situant el seu lloc de funcionament de manera compartida amb altres entitats en la Multiseu Social” Daniel “Pasqua” Di Nella “, situada al carrer Saavedra Nº 81 de la ciutat de Viedma.

En la seva actuació, prioritza l’acció científica, social i cultural. En aquesta línia, el Col·lectiu ha organitzat, per una banda, diverses activitats culturals i artístiques, com trobades, aplecsy conversatorisen català, sobre diversos temes d’actualitat. També, va articular col·laboracions entre cientistes socials de diferents unitats acadèmiques. I d’altra banda, es va ocupar de la logística per fomentar i facilitar intercanvis acadèmics d’estudiants, graduats / es i docents i investigadors / es universitaris / es, així com de l’organització de seminaris, cursos, postgraus, simposis, jornades internacionals i projectes de recerca i innovació docent coparticipats.

Especialment a partir del 2012, el Col·lectiu es va reorganitzar i va començar a impulsar la seva solidaritat (entesa com a acció política de suport) des d’una nova agenda i continguts, vinculada a la realitat dels diversos pobles-nacions sense estat o baix estat opressors de l’ dret a l’autodeterminació dels pobles marginats, en el context dels processos d’internacionalització de la desigualtat estructural de sistema-poder mundial.

Aquesta realitat, és la dels 5000 pobles nacions marginats i subordinalizados als poc més de 200 estats de l’capitalisme global que els governen i exclouen de el sistema de decisions que s’adopten sobre els temes que els afecten. Per això, la tasca que es realitza des d’aquesta contextualització internacional, se situa molt més estretament relacionada a l’procés de resistència de la nació catalana contra la política subordinacionista a la monarquia estatal espanyola (o el que és el mateix, d’alliberament i emancipació popular, ecològica, feminista, republicana i radicalment democràtica que estan protagonitzant els Països Catalans).

En conseqüència, els eixos de treball i divulgació giren al voltant de la repressió estatal espanyola i la persecució politicojudicial de la desobediència civil; la criminalització de la protesta no violenta i formulació d’un dret penal de l’enemic; la guerra jurídica contra l’oposició política i social (law fare contra el govern yliders socials catalans); la necessitat de processos instituents de democràcies participatives per a la conformació d’estats plurinacionals; els estudis comparats dels pobles-nacions originaris però marginalitzats de el sistema de poder-món d’Europa i Àsia (com Hong Kong, Kurdistan, Palestina, Catalunya, Escòcia, Euskadi, entre d’altres …) i els pobles indígenes d’Àfrica i Ameríndia; i l’impacte d’aquests processos de mundialització de la desigualtat estructural, en els grups de criança i desenvolupament de les relacions socials en la vida quotidiana. Tot això, posant èmfasi en la investigació, la formació i la divulgació de diversos tòpics de la situació política actual de la vila nació català i el poble nació maputxe, d’acord amb els àmbits territorials de major radicació i incidència de el Col·lectiu.

En aquest marc, és que s’ha realitzat orientació, assessorament i assistència tècnica per a més de 12 intercanvis, estades i / o visites de persones residents als Països Catalans a l’Estat Federat de l’Argentina, així com més de 18 d’Argentina als Països Catalans (efectuant a el menys un per semestre des de l’any 2012). També, s’ha co-impulsat la Xarxa Temàtica Internacional d’Investigació sobre Famílies Monoparentals (Xarxa TIIFAMO) i els simposis internacionals sobre famílies monoparentals (2017 a Viedma, 2019 a La Plata); tres co-edicions del Mestratge sobre Famílies i Societat i l’Especialització de postgrau sobre Gènere, Diversitat Familiar i Tecnologies, titulació a distància de la Universitat de Barcelona); els Seminaris Permanents coorganitzats entre UB, UNLP i UNRN a través de Copolis-Adalquí sobre “Anàlisi Crítica de l’Control Social”, “Temes Actuals i Futurs de la Sociologia de l’Control Penal”, i “Polítiques i Diversitat Familiar”; i altres col·laboracions vinculades a la Innovació Docent universitària (Jornades internacionals, Projectes en els quals es van posar a interactuar en aules virtuals a l’alumnat, formació de recursos avançats en procés de realització dels seus treballs finals, tesines o tesis); a més de mitja dotzena de projectes d’investigació conjunts o amb participació de membres de diverses unitats acadèmiques; i a la realització d’una Columna de periodicitat mensual, al bloc de notícies “postil·les de l’control social i drets humans”, de la Fundació Adalquí.

En particular, cal destacar la Columna sobre Pobles, nacions i dret d’autodeterminació, desenvolupada pel Col·lectiu, amb una periodicitat mensual (tercera setmana de cada mes). La Columna gira al voltant de la defensa dels drets d’autodeterminació dels pobles, així com de les accions de suport i intercanvi recíproc entre els pobles-nacions sense estat o sota estats opressors de el dret a una existència diferenciada, amb especial èmfasi en la situació política actual de la vila nació català i el poble nació maputxe.

 

VEURE LES ENTRADES DE LA COLUMNA DEL COL·LECTIU DE SOLIDARITAT AMB ELS PAÏSOS CATALANS, FENT CLICK AQUÍ

 

(Darrera Actualització: 20/01/2021)