Comunicació “Formar Família sense Parella” per Clara Camps


Clara Camps Calvet, membre del Grup Copolis, realitzarà una comunicació titulada: “Formar família sense parella”, fruit d’una investigació del Grup Copolis sobre la monoparentalitat per opció, en el marc del V Congrés Català de Sociologia que es celebrarà el dia 17 i 18 d’abril del 2009 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La ponència es realitzarà el divendres 17 d’abril en el grup de treball sobre famílies dirigit per Cristina Brullet de 19.15 a 20.45.