Copalqui Editorial és un segell editorial propi del Grup Interuniversitari Copolis. Des d’aquesta marca, s’impulsen les necessitats d’assessorament i/o divulgació derivades de les activitats dels membres de Copolis i altres persones que treballen sobre temàtiques afins, prèvia avaluació de les sol · licituds internes i externes de publicacions.

La seva missió principal és el desenvolupament d’una política de publicacions que permeti d’una banda, la disposició per part dels autors/es dels seus textos i/o materials en diferents formats d’edició (a un preu reduït o si és possible, sense cost econòmic per al lector/a), i l’altra, la potenciació de la divulgació social d’anàlisi i resultats d’investigacions a la societat en general, amb especial èmfasi en la recepció dels productes per part dels grups socials sobre els quals s’ha investigat .

Amb aquesta finalitat, Copalqui Editorial compta amb un equip tècnic de Producció General i amb un Consell Editorial, que s’ocupen de:

a) la selecció, revisió de textos, assessorament i /o consultoria sobre les publicacions derivades de les activitats dels membres o de sol·licituds externes de publicacions.

b) el desenvolupament del “Projecte Editorial” de Copalqui per a la divulgació científica i social sobre temàtiques de COPOLIS entre la població no acadèmica en general, i els grups socials més vulnerables o afectats pels resultats de les investigacions en particular, i

c) l’edició de la Revista Científica Electrònica “Benestar, Comunitat i Control Social” com a publicació internacional alternativa de caràcter mixt acadèmica-comunitària (en procés fundacional).