<!–:ca–>II CONGRÉS INTERNACIONAL D'ACCIÓ EDUCATIVA a Granada amb la participació d'Elisabet Almeda Samaranch i Gema García Porras<!–:–><!–:es–>II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA en Granada con la participación de Elisabet Almeda Samaranch y Gema García Porras<!–:–>


El ““II Congreso Internacional de Acción Socioeducativa: Mujeres, Salud y Drogodependencias en el Medio Penitenciario” a celebrar a Granada de l'1 al 3 de desembre de 2010 a la Universitat de Granada, ve a incidir en el desenvolupament de la mateixa línia de treball desenvolupada de la primera edició.
Significa, també, un aprofundiment en camps d'especial cruesa en les realitats del col·lectiu abordat (dones en el medi penitenciari), especialment en l'anàlisi, reflexió i discussió de les intervencions en el medi i dels fonaments teòrics que guien l'actuació. Es farà un especial èmfasi en l'àmbit de la salut i en el fenomen i problemàtica de les drogodependències. Tot això sota la perspectiva educativa i social, propis de la Pedagogia i de l'Educació Social, és a dir, tant des de la disciplina científica com de la dimensió pràctica i professional.
Durant els dies de celebració del Congrés es comptarà amb la participació de la Dra Elisabet Almeda Samaranch que realitzarà la ponència “Factors d'exclusió, Feminització de la Pobresa i Immigració en Presó: Estrangeres empresonats” i amb la participació de Gema García Viagra england Porras amb la comunicació Arteràpia amb grups de Reducció de Danys de Dones Presó “en representació del Grup de Recerca Consolidat Copolis, Benestar, Comunitat i Control Social.
Podeu accedir a la pàgina web del Congrés aquí.

zp8497586rq