Nom del grup: Grup d’Investigació Social i Comunitària «Josep Vicent Marquès» (GISC JVM)

Centre d’adscripició: Universitat de València

Coordinació: Rafael Castelló

Integrants:

Valencia_rafael-castello-foto1Rafael Castelló. Llicenciat en Ciències Econòmiques (especialitat Economia urbana i regional, 1986) per la Universitat de València. Doctor en Sociologia (1999), per la Universitat de València (UVEG). Professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (des de 1989), en aquest moments és Titular d’Universitat. Vicedegà d’Estudis i Innovació educativa de la Facultat de Ciències Socials, des de 2006 fins 2012. Director del Máster en Sociologia i Antropologia de les Polítiques públiques, 2009-2012. Director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València – Estudi General des de 2012. Es va doctorar amb una tesi sobre l’estructura social dels nacionalismes al País Valencià i Catalunya, i ha publicat diversos articles d’investigació sobre la situació social del valencià. Ha treballat específicament qüestions relacionades amb la demografia i la sociologia política aplicades al País Valencià. Ha desenvolupat investigacions sobre la sostenibilitat i el desenvolupament humà, el voluntariat, el consum cultural a Espanya i les immigracions estrangeres en la Comunitat Valenciana. Ha publicat articles a la Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics (Generalitat Valenciana, València), Revista Española de Investigaciones Sociológicas  (CIS, Madrid), Revista Española de Sociologia (FES, Madrid), Arxius de Sociologia (Universitat de València, València), Diàlegs, Revista d’Estudis Polítics i Socials (INHECA, Barcelona), entre d’altres. També ha participat en diverses obres col·lectives dedicades a l’anàlisi de l’estructura social valenciana, com ara a La sociedad valenciana de los noventa (Alfons el Magnànim, 1992) i La societat valenciana: estructura social i institucional (Ed. Bromera, 2000). Forma part d’un projecte d’I+D, finançant pel Ministeri de Ciència i Educació, sobre els processos de precarització vital en la societat espanyola, amb un equip interuniversitari junt a la Universidad del País Vasco i la Universidad Complutense de Madrid, recentment renovat al que s’han afegit altres universitats europees.


Valencia_sandra-obiol-31Sandra Obiol. Professora lectora en el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Els seus interessos en la recerca es reparteixen entre la Sociologia del Treball, més en concret les condicions de vida i treball dels ocupats/des al sector del tèxtil-confecció, l’estudi de la gestió de la incertesa i la Sociologia de la Família, especialitzant-se en l’estudi de les famílies monoparentals i de les polítiques familiars, àmbits tots ells en els que compta amb publicacions en llibres i articles científics nacionals i internacionals. Membre del Grup Interuniversitari Copolis. “Benestar, Comunitat i Control Social” i responsable del grup Copolis a la Universitat de Valencia.


Valencia_AlbertMoraAlbert Mora. Doctor en Sociologia per la Universitat de València després d’haver defensat la seva tesi doctoral “La immigració a Gandia: Integració, associacionisme i polítiques públiques”. Llicenciat en Sociologia, premi extraordinari de llicenciatura per la Universitat de València, i Diplomat en Estudis Avançats de doctorat (DEA) en el camp de la Sociologia de les Migracions. És, a més, Diplomat en Treball Social. Ha treballat en diferents organitzacions, entre les quals es pot destacar l’associació Metges del Món, on va exercir com a Coordinador del Centre d’Atenció Sociosanitària a Immigrants a València, o la Fundació CeiMigra, on ha treballat com a responsable de l’Escola de Ciutadania Intercultural. Col·labora com a docent en diferents institucions públiques, fundacions i organitzacions no governamentals que treballen en el camp de les migracions. Ha impartit diverses ponències relacionades amb el fenomen de la immigració. També ha publicat diversos articles, en revistes i obres col·lectives, sobre immigració, multiculturalitat, ciutadania i integració social. Actualment és professor ajudant doctor al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, membre de l’Institut de Drets Humans d’aquesta mateixa universitat i del Grup Interdisciplinar d’Estudis sobre Migracions, Interculturalitat i Ciutadania de la Universitat de Castella la Manxa. Participa com a investigador en el projecte R+D+I “Drets humans, societats multiculturals i conflictes”.Valencia_inmaculada-verdaguerInmaculada Verdaguer. Licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante. Profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia (desde 1993). Vicedecana de Cultura, Participación e Igualdad. Ha investigado en temas relacionados con la activación de actitudes interculturales, implementación de actitudes anti-racistas en el sistema educativo, acciones de convergencia intercultural, programas de atención socio-sanitaria y la representación mediática de las mujeres inmigrantes. Ha participado en varias obras colectivas relacionadas con la Administración Pública y el Bienestar Social, la Política Social, la Convivencia Intercultural, la Exclusión y la Pobreza. Ha publicado diversos artículos en la Revista Archivos de Sociología (Universidad de Valencia), Cuadernos de Trabajo Social (Madrid) y Psicología, Teoría, Investigaçao e Prática (Lisboa).


Valencia_Ernest-CanoErnest Cano. Professor titular d’Economia Aplicada, i està adscrit a la Facultat de Ciències Socials des de la seua creació. Va estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials i es va doctorar en Economia a la Universitat de València. Des de 1990 imparteix docència a la Universitat, sobretot en matèries relacionades amb l’economia laboral, el mercat de treball i les polítiques d’ocupació. Forma part de la Unitat d’Investigació Economia i Política Laboral, i ha desenvolupat diferents projectes de recerca i publicacions en els àmbits de la precarietat laboral i les condicions de treball, dinàmica dels sectors productius i mercats locals de treball. Cano l’actual degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València a més és membre del Claustre com a representant d’aquesta facultat, membre del Consell de Govern en representació del Claustre, i ha estat vicedegà de la facultat en els últims dos períodes.


Valencia_ToniBeneditoAntonio Benedito. Professor titular de universitat, Departament de Sociología i Antropología Social, Universitat de València.


Valencia_Alicia-Villar1Alicia Villar. Professora ajudant doctora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. També ha treballat en la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha publicat en “Revista de la Asociación de Sociología de la Educación”, “Arxius de Ciències Socials”, “Revista Lusófona de Educação” o “Educação & Linguagem”. Ha realitzat estades en universitats de Portugal (Centro de Estudos Sociais de la Universidade de Coimbra i Universidade Lusófona) i d’Alemanya per fer recerques relacionades amb la sociologia de l’educació superior, l’estudi dels indicadors educatius, les transformacions en el camp de la formació i la participació estudiantil. També són del seu interés l’anàlisi sociològica dels usos dels temps i de les transicions i dels itineraris vitals, especialment des de la perspectiva de gènere.