LACT Benestar_cat

PERSONES INTEGRANTS DE LA LACT

Coordinació: Sandra Obiol (UV – UTEP València) i Maria Antonia Carbonero (UIB – UTEP Illes Balears)

  • Elisabet Almeda (UB – UTEP Catalunya)
  • Clara Camps (UB – UTEP Catalunya)
  • Mª Antonia Carbonero (UIB – UTEP Illes Balears)
  • Dino Di Nella (UNRN – UTEP Argentina)
  • Malena Fallacara (UNRN – UTEP Argentina)
  • Almudena Moreno (UV – UTEP Castella Lleó)
  • Sandra Obiol (UV – UTEP València)
  • Núria Pumar (UB – UTEP Catalunya)

ANTECEDENTS DE L’ACTIVITAT DE LA LACT

Projectes de Recerca

Elisabet Almeda

El Divorcio y los Hijos: Ruptura y Reconstitución
Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
2002-2005
Investigador/a Principal: Encarna Roca

‘Women, Integration and Prision. Analisy of the Processes of Sociolabour Integration of Women Prisioners in Europe’.
Projecte Europeu coordinat per SURT (Barcelona) amb la participació de la University of Keele, Central European University (Center for Policies Studies), Universidad del País Vasco, Antigone On-Lus (Italia), Faire (Francia) y BAG-F (Alemania).
Comisión Europea
2002-2005
Investigador/a Principal: Associació de Dones per la Reinserció Laboral-SURT

Fer Present la Memòria
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
2002-2007
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda, Jordi Pericot i Tomás de Montagut

Condicions de l’empresonament a Catalunya
Rectorado de Investigación de la UB
2002-2004
Investigador/a Principal: Iñaki Rivera

The Well-Being of Children: The Impact of Changing Family Forms, Working Conditions of Parents, Social Policy and Legislative Mesures.
Wellchi Network
2004-2007
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch i Lluís Flaquer

III Informe d’Infància i Família a Catalunya
CIIM – Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà CIIMU
2004-2005
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Las Familias Monoparentales en España
FUCA – Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’
2004-2006
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Coordinació metodológica de l’Informe sobre la situació de la infància i les famílies i coordinació dels treballs dels becaris d’investigació.
Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà CIIMU
2004-2005
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Fer present la memòria. Segon període.
Universitat Pompeu Fabra
2004-2006
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda, Jordi Pericot i Tomàs de Montagut

Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar
Ministerio de Ciencia y Tecnología
2004-2007
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

III Seminari-taller interuniversitari bianual sobre Families monoparentals des d’una perspectiva de gènere.
Institut Català de les Dones (ICD)
Investigador/a Principal: Ana Collado Sevilla

Coordinació metodológica de l’Informe sobre la situació de la infància i les famílies i coordinació dels treballs dels becaris d’investigació.
Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà CIIMU
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Polítiques envers les Famílies Monoparentals a Catalunya.
Departament de Benestar i Família-Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Diagnosis of state of Higher Education in Penal Institutions in Europe. EURODESIP
CDA Sòcrates UE
2005-2007
Investigador/a Principal: José Francisco Álvarez Álvarez

Parelles de fet a Catalunya: Un estudi exploratori
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch i Ana Collado Sevilla

La infància en xifres
Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà CIIMU
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

‘One-parent families in Spain from a European comparative perspective’. Ajut per estàncies de recerca fora de Catalunya.
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Ajuda al projecte de recerca com a EPO. Projecte ‘Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar’
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Programa Nacional de ‘Potenciación de Recursos Humanos del Plan de Investigación Científica, Desarollo e Inovación Tecnológica’ del Gobierno de España
Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Pensiones de supervivencia y familias monoparentales encabezadas por mujeres:perfiles, dinámicas e impactos. Un estudio teórico-empírico comparado en el marco de la UE
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Subvenció per a la realització d’activitats i seminaris.
Instituto de la Mujer
2006-2007
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Proposta d’un sistema d’indicadors no androcèntrics
Institut Català de les Dones (ICD)
2006-2006
Investigador/a Principal: Carrasco, Cristina

Bases per una Llei d’Igualtat a Catalunya
Institut Català de les Dones (ICD)
2006-2006
Investigador/a Principal: Bodelón González, Encarna

Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar.
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
2006-2007
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar.
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
2006-2007
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Pensiones de supervivencia y familias monoparentales encabezadas por mujeres:perfiles, dinámicas e impactos. Un estudio teórico-empírico comparado en el marco de la UE
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
2006-2007
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Subvenció per l’organització del seminari-taller ‘Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere’
Institut Català de les Dones (ICD)
2007-2008
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Fer familia sense parella
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
2007-2008
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Monoparentalidad y exclusión social: Estrategias de supervivencia y bienestar desde una perspectiva de género.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
2007-2010
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Execució Penal Femenina a Catalunya. Nous indicadors des d’una perspectiva no androcèntrica
Institut Català de les Dones (ICD)
2008-2010
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Guia pel diseny i la implementació de polítiques no andocèntriques d’execució penal.
Institut Català de les Dones (ICD)
2009
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Diversitat i Polítiques Familiars. Nous indicadors des d’una perspectiva no androcèntrica
Institut Català de les Dones (ICD)
2010-2011
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Programa de formació integral i divulgació científica i social sobre: Famílies monoparentals i exclusió social. Contractació comunitària d’indicadors no androcèntrics
Institut Català de les Dones (ICD)
2010-2011
Investigador/a Principal: Ana Antonia Collado Sevilla

Diversitat i Polítiques Familiars. Nous indicadors des d’una perspectiva no androcèntrica.
Institut Català de les Dones (ICD)
2010-2011
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Familias monoparentales del nuevo siglo: retos y dilemas en tiempos de cambio
Ministerio de Ciencia e Innovación
2012-2014
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Pobreza Infantil y política familiar. Las prestaciones familiares como elemento de paliación de la pobreza infantil.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
2012
Investigador/a Principal: Sandra Obiol

Maria Antònia Carbonero

Evaluación de Impacto de género en las políticas de empleo a nivel local en Rosario
(Argentina)
Agencia Española de Cooperación Internacional
2007-2008
Investigador/a Principal: Maria Antonia Carbonero Gamundí

Género, Desarrollo y Medio II: empoderamiento de las mujeres y estrategias
familiares en Santiago de Cuba
Universitat de les Illes Balears
2009-2010
Investigador/a Principal: Maria Antonia Carbonero

Mujeres y empoderamiento en zonas costeras. Desarrollo local sostenible en los
municipios de Guamá y Santiago de Cuba
Direcció General de Cooperació. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.
2010-2011
Investigador/a Principal: Maria Antònia Carbonero Gamundí

Mapa de Servicios Sociales de Menorca
1987-1989
Investigador/a Principal: Maria Antonia Carbonero Gamundí

Sistema de detecció de situacions de vulnerabilitat als barris de Palma
Universitat de les Illes Balears
2004-2005
Investigador/a Principal: Maria Antonia Carbonero Gamundí

Sistema de detecció de situacions de vulnerabilitat a la ciutat de Eivissa
Ajuntament d’Eivissa
2004-2005
Investigador/a Principal: Maria Antonia Carbonero Gamundí

Estudio de las necesidades de atención y servicios de las personas dependientes en
la Isla de Mallorca
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
2008-2008
Investigador/a Principal: Maria Antonia Carbonero

Anna Escobedo
Impact of local welfare systems on female labour force participation and social cohesion (FLOWS) http://www.flows-eu.eu/.
UNIÓ EUROPEA (COMISSIÓ- Programa: Improving the Human Research Potential and the Socio-Economic Base).
2011-2014
Investigador/a Principal: Lluís Flaquer Vilardebó (UAB)

Pères en solitaire: Paternités contemporaines et nouvelles trajectoires familiales (France, Espagne) (Paternités)
Agence Nationale de la Recherche (ANR – França).
2008 – 2012.
Investigador/a Principal: Dra. Agnès Martial

Transformacions de la família Paternidad Política social Metodología comparativa
2008 – 2012
Investigador/a Principal: Dra. Agnès Martial

Social Services, Welfare State and Places. The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance.
Programa COST
2011 – 2015.
Investigador/a Principal: Dra. Flavia Martinelli

Welfare Innovations at the Local level In favour of Cohesion (WILCO). (COOPERATION. SSH. 7è Programa Marc. Socio-economic Sciences and the Humanities (Ciències Socioeconòmiques i Humanitats).
Unió Europea.
2010-2013.
Investigador/a Principal: Teresa Montagut Antoli

Familias monoparentales del nuevo siglo: retos y dilemas en tiempos de cambio.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
2012 – 2014.
Investigador/a Principal: Elisabet Almeda Samaranch

Almudena Moreno

Incidencia de las políticas económicas de ayuda a las familias con hijos en el contexto demográfico del envejecimiento de la población en Castilla y León en perspectiva comparada
Junta de Castilla y León
2004-2005
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Proyecto LIFE-TIERMES. Valle Tiermes- Caracena
Comisión Europea DG Environment
2003-2006
Investigador principal: Santiago Martínez Caballero

Análisis de la reducida fecundidad y el reducido empleo femenino en los regímenes de bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada. El papel de las políticas familiares, el mercado laboral y el cambio familiar
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
2005-2006
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Situación económica de las familias castellano-leonesas: Análisis de la situación de pobreza
Consejería de Hacienda. Junta de Castilla y León
2005
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Factores competitivos clave para la gestión de la calidad en los establecimientos hoteleros de Castilla y León
Consejería de Educación, Junta de Castilla y León
2005-2006
Investigador principal: Luís Miguel Delgado Estirado

Sixth Framework Programme, Priority 7, UP2YOUTH, Youth actor social change.
Comisión Europea
2006-2009
Investigador principal: Andreas Walther IRIS

Familia y empleo de la mujer en el Estado de bienestar español: evidencia empírica del efecto de las políticas y el mercado laboral
Fundación Alternativas
2006-2007
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Socieconomic scope of youth work in Europe
Comisión Europea
2006-2007
Investigador principal: Ludger Stallmann

“EQUALABEL” Gender equality in local public services
European Commission. Community framework strategy on gender, equality, employment, social affairs and equal opportunities DG (VP/2005/20).
2006-2008
Investigador principal: Almudena Moreno y Ayuntamiento de Segovia

Los dilemas de compatibilización laboral y familiar en Castilla y León
Junta de Castilla y León
2006-2006
Investigador principal: Almudena Moreno

Los dilemas de la compatibilización laboral y familiar en el marco de las políticas familiares: incidencia sobre el empleo femenino y la división del trabajo familiar en España en perspectiva comparada
Instituto de la Mujer
2007-2009
Investigador principal: Almudena Moreno

Diversidad cultural y educación intercultural: instrumentos para el desarrollo y la cooperación social
AECI
2008
Investigador principal: Jesús Valero Matas

Educación, empleo y consumo de los jóvenes
Instituto de la Juventud. Ministerio de la Igualdad
2007-2008
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Análisis de la situación laboral, económica y familiar de los jóvenes en Castilla y León en el contexto nacional y europeo
Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León
2009
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Relaciones de género, maternidad, corresponsabilidad familiar y políticas de protección familiar en España en el contexto europeo
Ministerio de Trabajo e Inmigración
2009-2010
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Estudio sobre las minorías religiosas en Castilla y León
Fundación Pluralismo y Convivencia
2010
Investigador principal: Jesús Valero Matas

Impact of local welfare systems on female labour force participation and social cohesión. Grant agreement no: 266806
SEVENTH FRAMEWORK, PROGRAMME THEME [SSH-2010-2.1-2] [Local welfare systems favouring social cohesion] 2011-2013
Investigador principal: Per H. Jensen, Denmark

Las transiciones de los jóvenes españoles a la vida adulta en un contexto de crisis económica.
Fundación La Caixa
2011
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Las familias monoparentales ante los retos del siglo XXI
Ministerio de Economía y Competitividad, Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada I+D+I
2012-214
Investigador principal: Elisabet Almeda Samaranch

Informe de Juventud 2012
Instituto de la Juventud de España
2012-2013
Investigador principal: Almudena Moreno Mínguez

Sandra Obiol

L’audiència de TV3 i C33 al País Valencià
Acció Cultural del País Valencià.
2004-2005
Investigador principal: Rafael Xambó, Universitat de València

Fer present la memòria. Segon període.
Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra. Conveni d’investigació amb el Dept. de Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya.
2004-2006.
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

Vivint en la incertesa. Estratègies de benestar de les famílies afectades per la crisi del sector tèxtil a l’eix Alcoi-Ontinyent.
Fundació Caixa Sabadell.
2004-2005
Investigadora principal: Sandra Obiol, Universitat de València.

Vivint en la incertesa. Estratègies de benestar de les famílies afectades per la crisi del sector tèxtil a l’eix Alcoi-Ontinyent.
Càtedra Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa de l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga.
2004-2005.
Investigadora principal: Sandra Obiol, Universitat de València

Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar
Projecte d’investigació bàsica R+D competitiu cofinançat pel Pla Nacional R+D (Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
2004-2007.
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

El temps viscut. Reconstruint la memòria
Associació Arxiu de la Memòria Joan Baptista Basset.
2006-2007
Investigadors principals: Àngel Beneito, Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics,
Sandra Obiol, Universitat de València

Pensiones de supervivencia y familias monoparentales encabezadas por mujeres: perfiles, dinámicas e impactos. Un estudio teórico-empírico comparado en el marco de la Unión Europea
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2006-2008
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar
Instituto de la Mujer, Gobierno de España.
2007
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona.

Monomarentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya.
2007
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

Fecundidad, salud sexual y reproducción de las mujeres inmigrantes en la Comunidad Valenciana (GV/2007/170)
Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, Generalitat Valenciana
2007-2008
Investigador principal: Carles Simó, Universitat de València.

Monoparentalidad y exclusión social. Estrategias de supervivencia y bienestar desde una perspectiva de género (IMU 130/07)
Instituto de la Mujer-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2007-2010
Investigadora principal : Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

Fer família sense parella
Dept. d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya
2007-2008
Investigadora principal : Dra. Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona.

Programa de divulgació científica: Monoparentalitats en el context de la diversitat familiar
Dept. d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.
2008
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

Space, Place and the Historical and contemporary articulations of regional, nacional and European identities through work and community in areas undergoing economic restructuring and regeneration (SPHERE)
VII Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic (7PM) Unió Europea. Programa Socioeconomic Sciences and Humanities-SSH. Contracte número 215.985.
Entitats participants: London Metropolitan University (EU), Institut fur Arbeitsmarktund Berufsforschung Institute (RFAlemanya), Middle East Technical University-METU (Turquia), Uniwersytet Slaski (Polònia) i Universidad Complutense de Madrid.
2008-2010
Investigador principal: Juan Carlos Revilla, Universidad Complutense de Madrid- Subprojecte espanyol.

Execució penal femenina a Catalunya. Nous indicadors des d’una perspectiva no androcèntrica
Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya.
2008-2009
Investigadora principal : Dra. Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

Programa de divulgació científica: Monoparentalitats en el context de la diversitat familiar
Dept. d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.
2009
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona

Nuevas ideas, nuevos retos (Dealnies)
2009
Conselleria de Benestar Social, Generalitat Valenciana.
Investigador principal: Jorge Garcés, ERI Centre d’investigació Polibienestar, Universitat de València.

Investigació sobre la situació del sector tèxtil en la Comunitat Valenciana.
ONGD Setem Comunitat Valenciana.
2009-2010
Investigadora principal : Sandra Obiol, Universitat de València, Amparo Pardo, Universitat Politècnica de València.

Programa de divulgació científica internacional sobre famílies monoparentals
Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España.
2010
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona.

Diversitat i polítiques familiars. Nous indicadors des d’una perspectiva no androcèntrica
Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya.
2010
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona.

Familias monoparentales del nuevo siglo. Retos y dilemas en tiempos de cambio
Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España.
2012-2015
Investigadora principal: Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona.

La decisió entre anar-se’n o quedar-se. Anàlisi de les estratègies formatives, laborals i vitals dels joves universitaris valencians davant la crisis econòmica
Universitat de València.
2012-2013
Investigadora principal: Alicia Villar, Universitat de València.

Pobreza infantil y política familiar. Las prestaciones familiares como elemento de paliación de la pobreza infantil
Instituto Nacional de la Seguridad Social Ministerio de Empleo y Seguridad Social
2013
Investigadora principal: Sandra Obiol, Universitat de València

Núria Pumar

Euro y políticas de igualdad en materia laboral
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
2003-2005
Investigador/a Principal: López López, J.

Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de
Catalunya. AGAUR
2005-2008
Investigador/a Principal: Julia López López

Análisis de los modelos jurídico-institucionales de «federalismo social», de su
eficiencia y mayor adecuación desde la perspectiva de la «europeización» de las políticas sociales nacionales: En particular, en el caso español”
Ministerio de Educación y Ciencia
2004-2006
Investigador/a Principal: Landa Zapirain, J.P.

Proyecto de realización del seminario. Análisis Feminista del Derecho
Institut Català de les Dones (ICD)
2006-2007
Investigador/a Principal: Anna Sánchez Urrutia

Normas internacionales y jurisprudencia social: analisis del caso español desde una
metodología comparada
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
2006-2009
Investigador/a Principal: López López,J.

Proyecto de realización del seminario: Análisis Feminista del Derecho
Instituto de la Mujer
2007-2008
Investigador/a Principal: Nuria Pumar Beltrán

Suport organitzatiu del Seminari: El dret amb les dones. Análisi Feminista del Dret
Institut Català de les Dones (ICD)
2008-2009
Investigador/a Principal: Anna Sánchez Urrutia

Grup de recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de
Catalunya. AGAUR
2009-2013
Investigador/a Principal: Júlia López López

dret al Dret
Universitat de Barcelona
2010-
Investigador/a Principal: Antonio Madrid Pérez

Seminario ’Análisis Feminista del Derecho’. El derecho con las mujeres
Instituto de la Mujer
2009- 2010
Investigador/a Principal: Nuria Pumar Beltran

La revisión de la protección de las familias monoparentales por parte de la Seguridad Social
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
2010-2011
Investigador principal: Nuria Pumar Beltran

L’impacte de les reformes laborals, d’ocupació i de Seguretat Social en el marc competencial de la Generalitat de Catalunya
Institut d’Estudis Autonòmics
Investigador/a Principal: Fernando Camas Roda

Clínica Jurídica de Dones
Institut Català de les Dones (ICD)
2010-2011
Investigador principal: Nuria Pumar Beltran

El reconocimiento del Derecho al Trabajo Decente del colectivo de inmigrantes en España
Ministerio de Ciencia e Innovación
2011-2014
Investigador principal: Fernando Camas Roda

Familias monoparentales del nuevo siglo. Retos y dilemas en tiempos de cambio
Ministerio de Ciencia e Innovación.
2012-2015
Investigador principal: Elisabet Almeda Samaranch

Transferència i extensió

A) Estades de formació, recerca i intercanvi

Estada de formació i intercanvi de Dino Di Nella en grup part de Copolis a Barcelona – Catalunya (UB). Desembre 2013 – gener 2014

Estada de formació i intercanvi d’Elisabet Almeda en grup part de Copolis a Viedma – Río Negro, Argentina (Sede Atlántica – UNRN). Febrer – juny de 2014

Formació de postgrau sobre Estat, mercat i societat. Assignatura de Mestratge en Polítiques Públiques i Govern (UNRN). Viedma. Juny – juliol 2012. Docent: Dino Di Nella.

B) Xarxes: Programa d’Accions sobre Dones, Economia i Benestar

Des d’aquest programa es desenvolupen, principalment, les actuacions i participacions al Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) del quel Copolis és part. Entre les activivitats més destacades podem mencionar:
a) la recerca sobre pobresa i dependència de la Assitència Social desenvolupada com a Tesina de Màster;
b) la docència sobre Dones i Economia del Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’IIEDG;
c) la docència sobre Dones i Estat del Benestar del Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’IIEDG;;
e) el desenvolupament de projectes i propostes sobre indicadors no androcèntrics (usos dels temps, sistema penal, polítiques i diversitat familiar, entre altres àmbits);
f) la previsió i elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere (de forma transversal, en la propia acció del grup, la presentación dels informes de recerca I+D i dels convenis de transferencia, etc); i
g) la participació i desenvolupament d’activitats des de la Comissió de Recerca del IIEDG.

C) Tesis Doctorals i Treballs d’Investigació

La valoración del cuidador no profesional de las personas en situación de dependencia. (2013) Autora: María del Roser Talamantes Segarra. Direcció: Sandra Obiol. Máster Bienestar Social, Universitat de València.

Sergi Sánchez Castiñeira (2011). Emergent trajectories of poverty among families with children in Spain in a comparative European perspective. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters.

Familias monoparentales encabezadas por mujeres inmigrantes y conciliación laboral y familiar: Estrategias desarrolladas una vez finalizado el proceso de protección asistencial en la casa de acogida de mujeres inmigrantes «Dorothy Day» (CADD), ciudad de Valencia. (2011) Autora: Maria José Vergara. Direcció: Sandra Obiol. Màster Bienestar Social, Universitat de València.

Camps Calvet, Clara (2010). Pobresa i dependència de l’assistència social. Estudi de cas de la renta mínima d’inserció. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció: Elisabet Almeda.

Sandra Obiol Francés (2010). Teixir certeses. Percepcions i respostes a la incertesadelstreballadors del textil-confecció a les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Valld’Albaida. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció: Elisabet Almeda.

Anna Escobedo Caparrós (2009). Leave Policies and Public Systems of Care for Children under three years old and their Families in the European Union. (Menció Europea). UAB. Tesi Doctoral.

Dino Di Nella (previsto, 2014) Proyecto de Investigación Doctoral: “Exclusión social y grupos vulnerables. Un estudio de caso” Dirección: Antonia Collado – Núria Pumar.

Tesis de Maestría: “Construcción de sentido en Políticas Sociales dirigidas a adolescentes en Viedma” (Universidad Nacional del Comahue). Autora: Cristina Cabral. Direcció: Sandra Poliszuk y Dino Di Nella (Universidad Nacional de Río Negro). (previsió, 2014).

Tesis de Maestría: “Políticas sociales de promoción de la autonomía personal para personas en situación de discapacidad”(Universidad Nacional de Río Negro). Autora: Marcela Ávila. Direcció: Dino Di Nella (Universidad Nacional de Río Negro). (previsió: 2015).

Tesis de Grau en Treball Social. Estudiants: Mariela Escuer, Luciana García, Natalia Verteramo, (Universidad Nacional de Río Negro).

D) Extensió

Projecte de voluntariat: “Chacra ‘La Unión’: producción de hongos comestibles patagónicos. Produciendo vínculos para la inserción sociolaboral de personas bajo Programa del Servicio de Salud Mental del Hospital Artémides Zatti de la ciudad de Viedma”. 2011- 2012. Institucions: Universidad Nacional de Río Negro – Sede Atlántica. Categoria d’Investigador: Soledad Vercellino, Coordinadora responsable del projecte. Equip participant: Equip de voluntaris integrat per docents i alumnes de la carrera d’Agronomia de la UNRN i usuaris i operadors del Servei de Salut Mental de l’Hospital A. Zatti.

E) Participació a congressos

ELISABET ALMEDA

2008. amb Collado, A.; Di Nella, D. (2008). Un viaje sociológico por el aprendizaje de los procesos sociales. Ponència, Primeres jornades ‘Innovació Educativa i Convergència Europea: Aportacions des de la Sociologia’. Lloc: Universitat de València, València. 7-8 febrer 2008, Valencia.

2012. Génere i Benestar: Reptes i Respostes Feministes. Participació comitè organitzador, II Jornades de recerca de l’Institut Interuniversitari d’estudis de dones i gènere (iiEDG), Barcelona.

CLARA CAMPS

2010. Pobreza y dependencia de la asistencia social. Presentaciócomunicació, X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organizado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010, Pamplona.
2011. Famílies monoparentals: debats, polítiques i realitats. Ponència, Les famílies monoparentals. Dificultats i reptes. Organitza: Àrea de Benestar de l’Ajuntament de Reus. Mas Miarnau. 6 d’abril de 2011, Barcelona.

MARIA ANTÒNIA CARBONERO

2009. Le genre, la famille et le projet de l’immigration. Conferència invitada, Transformations sociales et politiques en Méditerranée Occidentale: Citoyenneté, migrations et reconnaissance, Fez, MARROC.

2009. Marcos interpretativos y transversalidad de género en la Ley de Promoción de la autonomia personal. Ponència, XIV Congreso Internacional del CLAD, Salvador de Bahía, BRASIL.

2010. Cuidado, ciudadanía e injusticia de género en una perspectiva global. Ponència, Seminario permanente Hispano-cubano de familia. Miradas actuales sobre la IV Congreso Internacional de Psicología Bienal en Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, CUBA.

2011. ¿Políticas de conciliación? Nuevas dificultades para las familias monoparentales en el nuevo capitalismo. Conferència invitada, II Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales, Barcelona.

ANNA ESCOBEDO

2009. Amb Wall, Karin. Reconciling work and family in Portugal and Spain: two pathways in Southern Europe. Presentació comunicació, 9th ESA Conference (Research Network 13: Sociology of Families and Intimate Lives). Wall, K. & Escobedo, A. (2009) ‘Portugal and Spain: two pathways in Southern Europe’, a: Kamerman, S. & Moss, P. (eds.) The politics of parental leave policies: Children, parenting, gender and the labour market. Bristol. The Policy Press. Pp. 207-226, Lisboa, PORTUGAL.

ALMUDENA MORENO

2009. Welfare sate, family change and social exclusion in spain in the compared european context. Ponència, Centre for Research in Social Policy. Loughborough University, REGNE UNIT.

2009. Attitudes to work life balance. Ponència, ESRCGeNet and ESRC WAM-net JOINT SEMINAR. University of Strathclyde, Glasgow, REGNE UNIT.

2009. Gender equality and local welfare regime in europe. Poster, International Conference Local Social Policy – Concepts, Types and Governance. Universidad de Hamburgo, ALEMANYA.

2009. Dilemas y estrategias de conciliación laboral y familiar en perspectiva comparada. Ponència, I Congreso de la red española de política social (Espanet-Spain), Oviedo, ESPANYA.

2009. Economía y empleo de los jóvenes en españa. Ponència, Europa Direct Segovia, Segovia, ESPANYA.

2010. Gender, family and care in developed countries. Ponència, Congreso Mundial de Sociología, 11- 17 July 2010 , Gotembourg, SUÈCIA.

2011. The Familistic Welfare Regime of Spain: Effects of Transition to Adulthood Patterns from a Gender Perspective. Ponència, SASE, París, 23-24 y 25 de Junio 2011, Paris, FRANÇA.

2011. “Work- life dilemmas: family, work and gender roles in Spain from a European comparative perspective”. Ponència, SASE, París, 23-24 y 25 de Junio 2011, Paris, FRANÇA.

SANDRA OBIOL

2006. Vivint en la incertesa. Estratègies de benestar dels treballadors afectats per la crisi del sector del tèxtil a l’eix Alcoi-Ontinyent. Ponència, III Congrés de Joves Sociòlegs i Sociòlogues. “Mirades crítiques”, Barcelona, ESPANYA.

2007. Viviendo en la incertidumbre. Estrategias de bienestar de los trabajadores del textil. Presentació comunicació, VIIII Congreso Nacional de Sociología, Barcelona, ESPANYA.

Escobedo, Anna; Navarro, Lara; Flaquer, Lluís (2010). El impacto de la maternidad y la paternidad en el empleo: trayectorias laborales de madres y padres en hogares con menores de tres años. Análisis de cambios y discontinuidades a partir de la muestra continua de vidas laborales. Presentaciócomunicació, X Congreso Español de Sociología, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 1-3 de julio de 2010. En la web del Congreso, Pamplona, ESPANYA.

Obiol, S. (2010). Competir por la precariedad. Consecuencias en las condiciones laborales del sector del textil y la confección tras su liberalización comercial. Ponència, X Congreso Español de Sociologia “Sociologia y Sociedad en España. Hace treinta años, dentro de treinta años”. Organitza: Federación Española de Sociología, Pamplona, ESPANYA.

NÚRIA PUMAR

2009. La igualdad en la negociación colectiva. Ponència, XI Jornadas sobre negociación colectiva- UGT Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

2009. Immigration Rules in Europe: economic growing and solidarity. Ponència, Taller europeo ‘Jean Monnet’ sobre ‘Retos y tendencias económicas y políticas sociales en Europa’, Sevilla, ESPANYA.

2009. Quality of employment through public contracts. The case of the European Union. Ponència, Prekarisierung und Flexibilisierung: Umorientierung und neue Qualitäteninnerhalb der Sozialstruktur; ökonomische und ideologische Perspektiven, Berlín, ALEMANYA.

2010. ‘Protección social y familiares de las personas trabajadoras en España’. Presentació comunicació, VII Congreso Europeo de Protección Social, Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Madrid, ESPANYA.

2011. LGBT rights and Labour Relations (from spanish and european perspective). Ponència, Sexual Orientation Law Program, Barcelona, ESPANYA.

2011. La protección social de las familias monoparentales. Ponència, II Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales: Retos y dilemas en tiempos de cambio. Barcelona.

2011. Pensions reform in Spain, unstable careers and the impact on gender. Presentació comunicació, X European Congress of Labour Law and Social Security, Sevilla, ESPANYA.

Publicacions

Revistes

ELISABET ALMEDA

2005.Women’s Imprisonment in Spain. Punishment & Society-International Journal Of Penology Sage Publications. Volum: VII Número: 2 Pàgines, inicial: 183 final: 199 ISSN: 1462-4745

2006. Pasado y presente de las cárceles femeninas en España. Sociológica, Universidad de La Coruña La funció social de la política penitenciara. Volum: 6 Pàgines, inicial: 75 final: 106 ISSN: 1137-1234

2008. amb Di Nella, D.; Obiol i Francés, S. L’experiència de la monoparentalitat: percepcions, dificultats i demandes. Arxius de Ciències Socials. Número: 19 Pàgines, inicial: 19 final: 29 ISSN: 1137-7038

2010. amb Di Nella, D. Monoparentalidad, juventud y responsabilidad parental: Reflexiones e implicaciones desde una perespectiva no adrocéntrica. Revista de estudios de Juventud Coordinadora: Almudena Moreno Mínguez Número: 90 Pàgines, inicial: 143 final: 161 Any: ISSN: 0211-4364

2011. Amb Di Nella, D. Extranjeras encarceladas. Olvidos y desigualdades. Hachetetepé. Revista científica de educación y comunicación. Número: 2 Pàgines, inicial: 33 final: 45

CLARA CAMPS

2011. Camps Calvet, C. La reforma del PIRMI: el veïnat a preu de mercat. Barris en Xarxa. CONFAVC. .http://barrisenxarxa-confavc.blogspot.com.es/2011/11/la-reforma-del-pirmi-el-veinat-preu-de.html

ANNA ESCOBEDO

2012. Amb Flaquer, Lluis; Navarro, Lara «The Social Politics of Fatherhood in Spain and France: a Comparative Analysis of Parental Leave and Shared Residence». Ethnologie Française, 42(1), 117-126. http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2012-1.htm ISSN: 0046-2616

2013. Conciliating parents labor and family life. A Arieh, A.; Casas, F.; Frones, I.; Korbin, J.E. (Eds.)(forthcoming) Handbook of Child Well-Being. SpringerScience + Business Media – N.

ALMUDENA MORENO

2006.“New technologies and social fact: gender and Digital divide in Spain in Compared perspective” ACM International Conference Proceeding Vol. 126 Baltimore (EEUU)

2006. “The persistence of male breadwinner model in the southern European countries in a compared perspective: familism, employment and family policies” Annals of the Marie Curie Felowships Bruselas

2006. Empleo de la mujer y familia en los regímenes de bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada. Permanencia del modelo de varón sustentador” Revista del Centro de Investigaciones Sociológicas Nº 112 Páginas inicial: 131 Final: 164 CIS, Madrid

2007. “Incidencia de las políticas familiares en el empleo femenino en los Estados de bienestar del sur de Europa” Papers de Sociología Nº 83 – 84 Universidad Autónoma de Barcelona

2007. “Critical Issue: Ensuring Equitable Use of Education Technology” ENCYCLOPEDIA OF NETWORKED AND VIRTUAL ORGANIZATIONS. Idea Group Reference

2008. “Análisis de los factores determinantes del reducido empleo femenino en los Estados del bienestar del sur de Europa” Revista Internacional de Sociología Madrid

2008. “Rasgos característicos de la transición a la vida adulta de los jóvenes españoles en el marco comparado europeo”, Revista de Pensamiento Iberoamericano: Nº 3, pp. 17-48 Nº 3 Madrid

2008. “Estado de bienestar, cambio familiar, pobreza y exclusión social en España en el marco comparado Europeo” Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración: Nº 75, pp. 21-50 Nº 75 Madrid

2008. “La igualdad de género en los servicios públicos locales en Europa: un análisis cualitativo” en Arxius de Ciéncies Socials, nº 19, pp. 91-103. Valencia

2008. “Contextos explicativos de la reducida, fecundidad y el reducido empleo femenino en España en el marco comparado europeo”, REVISTA Zierbitzuan, Nº 44, pp 65-76

2009. “Roles de género, políticas familiares y dilemas de conciliación empleo-familia en España en el marco comparado europeo”, Temas Actuales de Economía, pp.50-74 Temas Actuales de Economía, V.3:185-211

2009. “Gender Roles, Family Policies and Dilemmas of the Work and Family Life Balance in Spain from a Comparative European Framework” Journal of Societal & Social Policy, Vol. 7/3: 49-63 Casa Verde Publishing,

2010. amb Carolina Suárez Hernán: “Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social: Elementos para el análisis”, Espéculo. Revista de estudios literarios, nº 43

2010.“Family and gender roles in Spain from a comparative perspective” European Societies, Vol 12, 1:1-27. Oxford, Reino Unido.

2010. Vida familiar y trabajo en el proceso de transición a la vida adulta de los jóvenes españoles en perspectiva comparada” Revista De estudios de la Juventud. Instituto de la Juventud. Ministerio de la Igualdad

2011. Almudena Moreno Mínguez. Coordinadora del volumen Well- being and family “Working parents and well being family” Referencia : Social Indicators Research. Amsterdan

2011.“La conciliación laboral y familiar en el modelo de flexiguridad en España desde una perspectiva de género” Referencia : Revista Comunitania Volumen: 1 Páginas: 2-25: Madrid, UNED

2011. amb Alessandro Gentile “I giovani-adulti spagnoli tra lavoro e famiglia. Conciliazione ed emancipazione in una prospettiva comparata e di genere” La Rivista delle Politiche Sociali 2011 en el número monográfico 3/2011 titulado “Giovani oggi. Lavoro, famiglia, welfare”

2011. Los dilemas de compatibilización laboral y familiar en el marco de las políticas familiares. Incidencia sobre el empleo femenino y la división del trabajo familiar en perspectiva comparada. A Informe No827 del Instituto de la Mujer.

2012. “The transition to adulthood in Spain in a comparative perspective: the incidence of structural factors” Young, Nordic Journal of Youth Research Clave: A Volumen: 20 (1) Páginas, 19-48 Editorial: Sage Publications Lugar de publicación: Londres

2012. “La reproducción intergeneracional de las desigualdades educativas: límites y oportunidades de la democracia” Revista de Educación

2012. “Gender, family and care provision in developing countries: towards gender equality” Progress in Development Studies Journal Volumen: 12 (3) Sage publication Londres

2012. “Contextos familiares e individuales de la maternidad y el empleo femenino en España como expresión de la ambivalencia en la igualdad de género”. Revista Papers de Sociología
38. Almudena Moreno Mínguez

2012. “La invisibilidad de los jóvenes en los servicios sociales del Estado de bienestar español”
Revista de Juventud, INJUVE

SANDRA OBIOL

2006 “El sistema de prestaciones por hijo a cargo en España” Revista Internacional de Sociología, vol. LXIV, núm.43, gener-febrer. pp. 95-117. Consejo Superior d’Investigaciones Científicas-Instituto Estudios Sociales Avanzados.

2010 “La paradoxal relació dels treballadors amb l’Estat de benestar: una primera aproximació” Quaderns d’educació contínua, 22. pp. 31-39. Ed. Dip. València, Centre de Recursos i Educació Continua.

2011. “Competir por la precariedad. Consecuencias en las condiciones laborales del sector textil y la confección tras su liberalización comercial.” Sociología del trabajo, 71. pp.: 45-62

2012. “Fuster polièdric, pensador cívic i compromés”. Recensió al llibre Viciano, Pau De Llorente a Marx. Estudis sobre l’obra cívica de Joan Fuster. [PUV, València, 2012] a Caràcters: una revista de llibres. núm.59. P32.

2012. “Per la memòria, contra l’oblit”. Recensió del llibre Valencianisme, l’aportació positiva. Cultural i política al País Valencià (1962-2012) de Francesc Viadel. València. PUV, 2012. a L’espill. Revista fundada per Joan Fuster. Núm. 41. pp.140-143

2013. Teixir certeses. Estratègies de compensació de la incertesa dels treballadors del tèxtil-confecció a les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida. Quaderns de Ciències Socials, núm. 24. pp. 2-39. ISSN: 1696-1676. Dipòsit legal: V-906-2005.

2013. Respuestas a la incertidumbre de los trabajadores del textil-confección valenciano. Revista Política y Sociedad. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Vol. 50. Núm. 3. pp. 1009-1036. ISSN: 1130-8001

2014. La transformación de la familia: el caso de los trabajadores del sector textil-confección valenciano. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. REIS, núm. 145. pp.127-146 ISSN: 0210-5233

NÚRIA PUMAR

2005. ’La jubilación parcial como manifestación de flexibilidad’ Temas laborales 82

2006. ’La garantía de indemnidad o la apuesta del Tribunal Constitucional por una nueva lectura del derecho a la tutela judicial’ Tribuna Social. Número: 188-189

2007. ’La reforma laboral de 2006’ Revista Jurídica de Catalunya. Volum: 106 Número: 4 Pàgines, inicial: 1075 final: 1107

2008. ’Captive audience speech: Spanish report’ Comparative Labor Law & Policy Journal, 29-2. pp.177-190

2009. amb Nuria; Fernández Urrutia, Aranzazu ’EES European Social Inclusion Policy: Employment as a Means of Social Inclusion in an International Human Rights Perspective’ Bulletin of Comparative Labour Relations, 69

2010. Amb Nuria;Chacartegui Jávega, Consuelo Retirement pensions and gender: the Spanish case from the European perspective. US-China Law Review, 7-6.

2011. Reforma de pensiones en España, carreras profesionales irregulares e impacto de género. Revista de Derecho Social, 235-249. ISSN: 1138-8692

2012. Una visión crítica de la protección social de las familias monoparentales Relaciones Laborales Número: 9
Llibres

ELISABET ALMEDA

2005. Las experiencias familiares de las mujeres encarceladas. El caso de Cataluña a José Luis Segovia et alt, ‘Las cárceles de la democracia. Del déficit de ciudadanía a la producción de control’. Ediciones Bajo Cero, Madrid

2005. La Política Penal/Penitenciaria en relación con la Mujer: un Enfoque de Género a Iñaki Rivera (coord) ‘Política Criminal y Sistema Penal. Viejas y Nuevas Racionalidades Punitivas’ Anthropos Barcelona.

2005. Amb Ribas, Natalia; Bodelón, Encarna. Rastreando lo invisible: mujeres inmigrantes en las cárceles. Anthropos Barcelona. ISBN: 84-7658740.

2005. Las experiencias familiares de las mujeres encarcelades. El caso de Cataluña. A Las cárceles de la democracia. Del deficit de ciudadanía a la producción de control.Ediciones Bajo Cero. Madrid ISBN: 84-609-4579-0 Dipòsit legal: SE-1094-2005

2006. Amb Elisabet; Flaquer, Lluís; Navarro, Lara. Monoparentalitat i infància. Colecció d’Estudis Socials. Fundació ‘la Caixa’. Col•lecció d’Estudis Socials. Volum: 20 Barcelona (ESPANYA) ISBN: — Dipòsit legal: B.49716-2006

2006. Las experiencias familiares de las mujeres encarceladas a Xavier Roigé, ‘Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña’. Icaria. Institut Català d’Antropologia. Barcelona ISBN: 84-7426-727-7

2006 amb Carrasco, Cristina (principal) Estadístiques sota sospita. Proposta de nous indicadors de l’experiència femenina. Institut Català de les Dones Barcelona ISBN: 978-84-393-7393-3

2006. Dones i presons: passat i present de les presons femenines a Espanya. La funció social de la política penitenciària. Departament de Justicia. Generalitat de Catalunya. Barcelona

2007. Amb Bodelón, Encarna. Mujeres y castigo: Un enfoque socio-jurídico y de género
Colección Oñate: Derecho y Sociedad. Ed. DYKINSON, S.L. Madrid ISBN: 9788497729611

2007. Ejecución Penal y Mujer en España. Olvido, Castigo y Domesticidad. a Almeda, E.; Bodelón, E. (ed.) ‘Mujeres y castigo. Un enfoques sociojurídico y de género’ Colección Oñate: Derecho y Sociedad. DYKINSON, S.L.Madrid ISBN: 9788497729611

2007. Amb Bodelón, E. Presentación. a Almeda, E.; Bodelón, E. (ed.) ‘Mujeres y castigo. Un enfoques sociojurídico y de género’ Colección Oñate: Derecho y Sociedad. DYKINSON, S.L. Madrid ISBN: 9788497729611

2007. amb Di Nella, Dino; Obiol, Sandra. Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere.Ediciones Copolis Barcelona (ESPANYA)

2008. Famílies monomarentals: Visibilitzant les realitats a Encarna Bodelón ‘Construint els drets de les dones: dels conceptes generals a les polítiques locals’ Diputació de Barcelona. Barcelona

2008. Ciquanta-una veus trenquen el silenci. Fer Present la Memòria. Memòria i dictadura franquista. Presentació d’un projecte compartit. Col.leció Agora. Copalqui Editorial Barcelona ISBN: 978-84-936380-1-6 Dipòsit legal: B-13.008-2008

2008. Ciquanta-una veus trenquen el silenci. Fer Present la Memòia. Vida quotidiana. Famílies. Relacions de gènere. Col.lecció Agora. Copalqui Editorial. Barcelona ISBN: 978-84-936380-2-3 Dipòsit legal: B-18.052.2008

2008. Ciquanta-una veus trenquen el silenci. Fer Present la Memòia. Educació, formació i instrucció. Economia i treball. Col.lecció Àgora Copalqui Editorial. Barcelona (ESPANYA) ISBN: 978-84-936380-3-0 Dipòsit legal: B-18.052.2008

2008. Ciquanta-una veus trenquen el silenci. Fer Present la Memòia. Política Control Social i Institucions. Actituds i Opinions enfront del franquisme. Col.lecció Agora Copalqui Editorial Barcelona ISBN: 978-84-936380-4-7 Dipòsit legal: —

2008. Ciquanta-una veus trenquen el silenci. Fer Present la Memòia. Trajectòries vitals durant la dictadura franquista. Relats de nou protagonistes. Col.lecció Àgora. Copalqui Editorial
Barcelona ISBN: 978-84-936380-5-4 Dipòsit legal: B-13.008-2008

2008. Amb Di Nella, D.i Camps, C. Fer familia sense parella. Copalqui Editorial Barcelona ISBN: 978-84-939784-1-9

2009. Para unas nuevas estadísticas sobre la ejecución penal femenina a Gemma Nicolàs i Encarna Bodelón (eds.), ‘Género y Dominación. Críticas feministas del derecho y del poder’. Desafío(s), Colección Huellas.Anthropos Barcelona ISBN: 978-84-7658-916-8 Dipòsit legal: B.22.677-2009

2010. coord. Diàlegs per a la memòria. Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya
Barcelona ISBN: 978-84-3938-592-9 Dipòsit legal: B-44.511-2010

2010. Amb Di Nella, D.(coord.); Collado, A.; Camps, C.; Obiol, S. Introducció a la sociologia
Llibre: Introducció a la sociologia. Eureca Media SL. FUOC ISBN: 978-84-693-3924-4 Dipòsit legal: B35.047-210

2010. Privación de libertad y mujeres extranjeras. Viejos prejuicios y nuevas desigualdades. a Fanny T.Añaños (coord) ‘Las mujeres en las prisiones La Educación Social en contextos de riesgo y conflicto’ Gedisa Barcelona ISBN: 978-84-9784-145-0 Dipòsit legal: SE-7457-2010

2010. amb Di Nella, Dino. El desarrollo de competencias transversales en las Ciencias Sociales. La experinecia del proyecto de innovación docente PID Comtracs. Colección Textos Universitarios. Copalqui Editorial Barcelona ISBN: 978-84-939784-7-1

2010. amb Di Nella, Dino. ‘Els quaranta anys de dictadura franquista a Catalunya’: història d’un projecte compartit. Diàlegs per a la memòria. Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya
Barcelona ISBN: 978-84-3938-592-9 Dipòsit legal: B-44.511-2010

2011. amb Di Nella, D. (dir) Monoparentalitat i diversitat familiar. Copalqui Editorial

2011. amb Di Nella, Dino. Red Temàtica Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales. Inicios y Experiencias 2008-2011. Copalqui Editorial. Barcelona ISBN: 978-84-939248-6 Dipòsit legal: —

2011. amb Di Nella, Dino. Innovación docente sobre conpetencias transversales en criminologia, politica criminal y seguridad.Colección Textos Universitarios. Copalqui Editorial. Barcelona. ISBN: 978-84-939784-7-1

2011. amb Di Nella, D. Introducción a las familias Monoparentales. Col.leción familias monoparentales y diversidad familiar Copalqui Editorial Barcelona ISBN: 978-84-939248-1-2 Dipòsit legal: B-35319-2011

2011. amb Di Nella, D. Monoparentalidad, genero y bienestar. Bienestar, protección social y monoparentalidad. Col.leción familias monoparentales y diversidad familiar. Copalqui Editorial
Barcelona ISBN: 978-84-939248-2-9 Dipòsit legal: B-35319-2011

2011. amb E.; Batalla, E.; Camps, C.; Collado, A.; Di Nella, D.; Obiol, S. Responsabilidad parental y monoparentalidad: análisis sociojurídico a Sociologías Plurales. Copalqui Editorial
Barcelona ISBN: 978-84-936380-7-8

2011. amb Collado, A.; Di Nella, D.; Navarro, C.; Puga, C.; Ustrell, E. Ejecución Penal Femenina: Retos Y Políticas Sociologías Plurales. Copalqui Editorial. Barcelona ISBN: 978-84-936380-7-8

2011. amb Collado, A.; Di Nella, D. Un viaje sociológico por el parendizaje de los procesos sociales. Sociologías Plurales. Copalqui Editorial. Barcelona ISBN: 978-84-936380-7-8

2011. AlmedaSamarach, E.; Moreno, A.; Obiol, S. La igualdad de género como prioridad para la ciudadanía europea. A Informe sobre El Estado de la unión Europea. El año de la gran prueba 2011 (pp. 101 – 120). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. y U.B. – N. ISBN: 978-84-9768-931-1.

2011. Rodriguez Díaz, Jose A.; Almeda Samarach, E. (Editors) Sociologías plurales. Copalqui
Barcelona ISBN: 978-84-936380-7-8 Dipòsit legal: B-35318-2011

2012. amb Di Nella, Dino. Monoparentalidad y responsabilidad parental a La custodia compartida a debate. Teresa Piconto (ed). Dykinson. 101-127 Madrid ISBN: 978-84-15454-33-5 Dipòsit legal: M-29840-2012

CLARA CAMPS

Camps Calvet, C. (2011). Pobreza y dependencia de la asistencia social. Un estudio de caso sobre la Renta Mínima de Inserción. A Rodríguez Díaz, J.A; AlmedaSamaranch, Elisabet (Eds) (2011) Sociologías Plurales (pp. 55). Copalqui Editorial – N. ISBN: 978-84-936380-7-8.

MARIA ANTÒNIA CARBONERO

2005. Amb Carretero S. Demografia i llar. Memòria del CES 2004. Sobre la economia, el treball i la societat de les illes Balears. Palma de Mallorca. 417-442

2006. amb Ballester, L.; Horrach, A. i Sanz, A. Dades per un diagnòstic dels barris de Palma. Observatori de la vulnerabilitat dels barris de Palma. En Consorci Rehabilitació Integral de Barris (RIBA)-Ajuntament de Palma. Ajuntament de Palma. Palma.

2006. amb Carretero S. Demografia i llar. A Memòria del CES 2005. Sobre la economia, el treball i la societat de les illes Balears. CES. Palma. 423-457

2007. amb Levín, S. Entre la familia y el trabajo: conflictos, relaciones y políticas públicas de género en Europa y América Latina a Entre la familia y el trabajo: conflictos, relaciones y políticas públicas de género en Europa y América Latina. Homo Sapiens Rosario

2007. Intersecciones de género, clase y poder: políticas y prácticas de cuidado en la Unión Europea. A Entre la familia y el trabajo: conflictos, relaciones y políticas públicas de género en Europa y América Latina. Homo Sapiens. Rosario. 79-117.

2007 amb Carretero S. y Dubon. F.Ll. Demografia i llar a Memòria del CES 2006. Sobre la economia, el treball i la societat de les illes Balears. CES Palma de Mallorca. 451-493.

2007. ¿Hacia una ciudadanía inclusiva de género? A Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en la era global. Icaria. Barcelona. 195-237.

2007. La hidraulica tradicional A Enciclopèdia de Menorca. Tom Quinzè. Antropologia II. Obra Cultural de Menorca. Maó. 195-237.

2007. amb Riutort B.; Miquel A.: Valdivielso, J. y Sales T. Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en la era global. Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en la era global. Icaria. Barcelona

2010. La precariedad y la exclusión por el empleo. A El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España pp. 117 – 157. Caritas – N. ISBN: 978-84-8440-467-S.

2011. Monoparentalitat, vulnerabilitat i ciutadania a Familias monomarentales, violencias, discriminaciones y vulnerabilidad. COPALQUI editorial. 113-124.

ANNA ESCOBEDO

2006. El sistema de licencias parentales para el cuidado de los menores. A Roigé, Xavier (coord.) Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. (pp. 235 – 264). Icaria. Institut Català d’Antropologia. ISBN: 84-7426-727-7.

2007. Spain. A Moss, Peter; Wall, Karin (2007) International Review of Leave Policies and Related Research 2007. Employment Relations Research Series, No.80. (pp. 246 – 259). Employment Market Analysis and Research -Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform. ISBN: 978-0-85605-702-1. http://www.berr.gov.uk/files/file40677.pdf (http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/Annual_reviews/)

2008. amb Navarro, Lara; Flaquer, Lluís (2008). El impacto de la maternidad y la paternidad en el empleo. Itinerarios laborales de madres y padres en hogares con menores de tres años. Análisis de cambios y discontinuidades a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales. . Fondo Investigación en Protección Social (FIPROS).http://www.seg-social.es/stpri00/groups/public/documents/binario/119803.pdf (http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/119803.pdf)

2008. Spain. A Moss, Peter; Korintus, Marta (eds.) International Review of Leave Policies and Related Research 2008 Employment Relations Research Series, num.100. Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform, UK. (pp. 315 – 331). Employment Relations Research Series.http://www.berr.gov.uk/files/file47247.pdf (http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/Annual_reviews/)

2008. Políticas de licencias parentales y de atención infantil para los menores de tres años y sus familias: el caso español en el contexto internacional. A Pazos, María (dir.) Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI. Colección: Estudios de Hacienda Pública. (pp. 161 – 183). Instituto de Estudios Fiscales. ISBN: 978-84-8008-254-9.

2009. Spain. A Moss P. & Fusulier, B. (eds.) International Review of Leave Policies and Related Research 2009. Employment Relations Research Series. Department for Business, Innovation and Skills, UK. (pp. 311 – 325). Employment Relations Research Series.http://www.berr.gov.uk/files/file52778.pdf(http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/Annual_reviews/2009_annual_report.pdf)

2009. amb Wall, Karin. Portugal and Spain: two pathways in Southern Europe. A Kamerman, Sheila; Moss, Peter (eds.) The politics of parental leave policies: Children, parenting, gender and the labour market. (pp. 207 – 226). The policy press – N. ISBN: 978 1 84742 067 1.

2009. amb Flaquer, Lluís. The metamorphosis of informal work in Spain: Family solidarity, female immigration and development of social rights. A B. Pfau-Effinger, L. Flaquer& P. Jensen (eds) Formal and informal work: the hidden work regime in Europe. New York-London: Routledge, pp. 143-168. (pp. 143 – 168). Taylor and Francis – S. ISBN: 0-415-96469-5.

2010. Spain. A Moss,Peter; Kocourkovà, Jirina (eds.) International Review of Leave Policies and Related Research 2010. Employment Relations Research Series num.115. Department for Business, Innovation and Skills. UK (pp. 212 – 222). Employment Relations Research Series. ISBN: 978-0-85605-757-1. http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/employment-matters/docs/i/10-1157-international-review-leave-policies.pdf

2012. Conciliating parents labor and family life. A Arieh, A.; Casas, F.; Frones, I.; Korbin, J.E. (Eds.)(forthcoming) Handbook of Child Well-Being. Springer Science + Business Media.

ALMUDENA MORENO

2005. “La familia” Instituciones y Organizaciones Sociales Páginas, inicial: 24 final: 63 Thomson.Madrid

2006. “Youth and voluntary services sector in the context of the Spanish Welfare State” Estrasburgo

2006. amb Enrique Crespo Ballesteros “The effect of family and labour market on female employment in the Southern European countries in compared perspective” a Gender mainstreaming and family policy in Europe: perspectives, researches and debates, Isabela Crespi (ed.) EUM X Sociología. Macerata (Italy)

2006. “Las políticas familiares de compatibilización laboral y familiar en los regímenes de bienestar europeos” Democracia, Feminismo y Universidad en el siglo XXI. Folguera, P. VV.AA. (ed.) Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

2007. Familia, genero y empleo de la mujer en los regímenes de bienestar del sur de Europa. Incidencia de las políticas familiares y laborales. Centro de Investigaciones sociológicas Madrid

2007. Modelos familiares y empleo de la mujer en el Estado de Bienestar Español. Fundación Alternativas. Madrid

2007. Amb Enrique Crespo “Critical issue: ensuring equitable use of education technology” in Encyclopedia of networked and virtual organizations, Editor. Cruz-Cunha and Putnik. IGI Global New York.

2008. Gender equaliy in local public services in eight European countries. Ed. AREA Valencia

2008. Familia y roles de género en España desde una perspectiva comparada: un modelo en transición en Chuliá E. y Felix Sanz (coord.), En torno a la familia española, pp 19-26 Madrid

2009. Informe de Juventud 2008. Tomo II. Economía, Empleo y Consumo. INJUVE, Ministerio de la Igualdad

2009. Chapter XXII: “Online Virtual Communities as a New Form of Social Relations: Elements for the Analysis” in Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Services, Edited By: Maria Manuela Cunha, Polytechnic Institute of Cavado and Ave, Eva F. Oliveira, IGI Global.

2009. “Gender Equality and Quality of Life: Examples of Best Practices from Nine European Cities” in Community Quality-of Life Indicators V. 2, Best Cases, edited by Philips, Rhonda; Rahtz, Don R. Springer-Verlag Berlin

2009. “La incidencia de la cultura familiar en el proceso de adaptación/integración de los jóvenes inmigrantes en la sociedad española: una aproximación teórica”, editado por Valero Matas J. and Romay Coca, J. Diversidad cultural y educación intercultural. Agencia Española de Cooperación Internacional y Universidad de Valladolid

2011. Desigualdades por género y edad. La doble desigualdad de las mujeres. A Anuario Fundación 1o de Mayo . Fundación 1º de mayo

2011. “Los dilemas de compatibilización laboral y familiar en el marco de las políticas familiares. Incidencia sobre el empleo femenino y la división del trabajo familiar en perspectiva comparada”. Publicación Informes Nº 827 del Instituto de la Mujer

2012. “The social construction of new cultural models through information and Communications Technologies” in Social Networking and Community Behaviour modeling. Qualitative and Quantitative Measures”, ed. Safar M. and Mahdi A. IGI Global, New York

2012. “Las transiciones de los jóvenes a la vida adula en un contexto de crisis económica” Fundación la Caixa, Barcelona.

SANDRA OBIOL

2007. Vivint en la incertesa. Estratègies de benestar dels treballadors del tèxtil a l’eix Alcoi-Ontinyent. Gandia: XIEC: Xarxa d’Institucions d’Estudis Comarcals. Comarques Centrals Valencianes. pp. 1-123. ISBN: 978-84-86927-99-8. Dipòsit legal: V-1751-2007.

2008. Amb Almeda, E. i Di Nella, D. (dir.) Moreno, M. Sanchez-Costa, D. Informe Final de investigación. Pensiones de supervivencia y familias. monoparentales encabezadas por mujeres: perfiles, dinámicas e impactos. Un estudio teórico-empírico comparado en el marco de la UE. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria de Estado de la Seguridad Social. pp.1-267. Publicació online: http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/113295.pdf

2009. “Benestar incert” a Muñoz, J. (ed.) País Valencià segle XXI. Ara, País Valencià. Reflexions i experiències de la generació que ve. València: Publicacions de la Universitat de València. Colección: Quaderns d’Orientació Valencianista. pp.57-61.ISBN: 978-84-370-7525-9. Dipòsit legal: V-2191-2009.

2010. “La situació de les dones a la confecció al País Valencià”. A Obiol, Sandra; Pardo, A. De la fàbrica al consumidor: historias de vida y comportamientos de consumo. El sector de la confección en el País Valencià. València: Setem Comunitat Valenciana. pp.25-49.

2011.Teixir certeses. Percepcions i respostes a la incertesa dels treballadors del tèxtil-confecció a les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’AlbaidaISBN: 9788469464403. Dipòsit legal: B-37348-2011. Tesi doctoral. Publicació electrònica.

2011.“El cambio familiar y el proceso educativo”. A Beltrán, J.; Hernàndez, F.J. (coords.) Sociología de la Educación. Madrid: McGrawHill. pp. 75-100. ISBN: 978-84-481-8003-4. Dipòsit legal: M-33729-2011

2011. Berzosa Francos, V.; Obiol i Francés, S.; Collado Sevilla, A.; Pons Antón, I.; Batalla Edo, E. “Els tallers de treball temàtics” en Monoparentalitats i diversitats familiars. Barcelona: Copalqui Editorial.

NÚRIA PUMAR

2006. Amb Agustí,J. La responsabilidad laboral del empresario: siniestralidad laboral. Bomarzo

2007. amb Colàs E.;Fargas,J. ’Déficits de solidaridad en la política de pensiones en Europa: pensiones complementarias y la ’reforma Riester’ en Alemania’ a La Constitución Europea y las Relaciones Laborales. XXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Quesada, R. (coord.). Consejo Andaluz de Relaciones laborales.

2009. El trabajo por cuenta ajena y sus fronteras. (pp. 1 – 402). Bomarzo.

2010. Protección social y familiares de las personas trabajadoras extranjeras en España. A El futuro europeo de la protección social . Laborum – N. ISBN: 97884926202230.

2011. La incidencia del Convenio núm. 158 OIT sobre la protección del despido en Derecho español. A López, J.; Caruso, B.; Freeland, M.; Stone,K.(coords.), La aplicación de los convenios de la OIT por los jueces nacionales: el caso español desde una perspectiva comparada . Bomarzo – N. ISBN: 9788415000372.