GATI – Grup de Suport a la Transferència i la Investigació

GATI és un grup per al suport a activitats tecnicoadministratives específicament destinades a potenciar la capacitat de transferència de tecnologia i la producció de resultats de qualitat en la investigació que desenvolupa Copolis.

Per això s’impulsa un ampli ventall d’accions, entre les quals destaca:

a) la planificació i assistència tècnica per al desenvolupament de programes integrals de divulgació científica i social, així com l’organització conferències, ponències i congressos;

b) la prestació de serveis tècnics de comunicació social i de producció gràfica i audiovisual;

c) la gestió de serveis de suport tècnic i metodològic a la investigació;

d) l’assessorament i l’assistència jurídica i administrativa per a la presentació de sol · licituds de finançament en convocatòries públiques o privades competitives així com per a la concreció de convenis i acords interinstitucionals de col·laboració en l’àmbit de la recerca i la formació especialitzada;

e) la promoció i gestió de xarxes temàtiques sobre àmbits de Copolis;

f) el foment i difusió de la internacionalització del grup, a través de l’organització i promoció de la mobilitat, l’intercanvi i les estades de docents i investigadors, amb especial èmfasi en els països dels grups parts de Copolis i Iberoamèrica en general.