PROGRAMACIÓ DE LA SETENA EDICIÓ DEL TALLER DE SOCIOLOGIA


catala

Un curs més s’inicia el Taller de Sociologia coordinat per Ana Collado, directora adjunta del Grup Copolis, i pel Grup Interuniversitari Copolis. El Taller de sociologia va dirgit als estudiants de Màster i Doctorat de recerca en sociologia i queda obert a tota la comunitat universitària. També s’ofereix com activitat acreditada per dos crèdits de lliure el.lecció de la Universitat de Barcelona.

Es concep com un espai de formació, d’intercanvi d’idees i d’experiències de recerca, d’integració entre estudiants, professorat, i investigadors, i de reflexió sobre les dinàmiques socials.

El Taller de Sociologia té com objectius potenciar la recerca sociològica i l’enfortiment institucional i acadèmic de la Sociologia com a disciplina fonamental per a comprendre i explicar la realitat social i oferir solucions possibles als conflictes de les nostres societats actuals.

En el Taller de Sociologia es presenten investigacions recents o en marxa d’investigadors/es socials procedents de diferents institucions i llocs, facilitant l’aprenentatge de les diverses metodologies de recerca, el coneixement d’estudis i recerques dels diversos àmbits de la Sociologia, l’actualització d’informació, la creació, en definitiva, d’un espai de debat entre els diferents col.lectius interessats en la recerca social.

Us ofereim a continuació el programa complet d’aquesta setena edició del Taller de Sociologia:

PROGRAMA TALLER DE SOCIOLOGIA CURS 2009-2010