Projecte de recerca a Viedma sobre la relació dels alumnes amb el saber


La Universitat Nacional del Comahue ha aprovat i finançarà el Projecte d’Investigació “Relació dels alumnes amb el saber i format escolar. Investigació teòrica i empírica amb alumnes d’escoles primàries de la ciutat de Viedma, Rio Negro. 2013-2014”, el qual és dirigit per la integrant del Grup d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat (GEDIS) i membre del Grup Copolis, Mgter. Soledad Vercellino. L’equip de recerca està integrat per docents i alumnes d’aquesta Universitat (Lic Erica González; Prof Leticia Dietz, Llic Julia del Carmen, PSP. María Pía Lini i l’alumna avançada de la carrera de Psicopedagogia, Eulalia Alvarez Pebe).

Des de fa diversos anys, i al compàs de la massificació de l’educació primària, l’aprenentatge escolar i les seves vicissituds s’ha transformat en tema de preocupació des de diferents tradicions teòriques i disciplinars. En aquesta investigació es torna sobre aquesta problemàtica, però abordant l’aprenentatge escolar com sostingut i suportat per un subjecte, l’alumne, i condicionat pels formats escolars. Amb aquesta finalitat recupera una noció que ha començat a expandir-se en el camp de les ciències humanes, però que no ha estat encara explorada en el camp psicopedagògic: la relació de l’alumne amb

el saber.

La indagació es localitzarà a la ciutat de Viedma i prendrà com a unitats d’anàlisi a alumnes de nivell primari que han transitat per formats escolars diversos (escoles primàries comuns, tallers de jornada extensa, escoles especials). S’optarà per una estratègia d’investigació de caràcter qualitatiu que permetrà abordar la complexitat de la performativitat del dispositiu escolar sobre la relació de l’alumne amb el saber. La mostra serà de tipus no probabilístic i es recorrerà a diverses tècniques de recol·lecció de dades, prioritzant les entrevistes semiestructurades i l’anàlisi de diferents produccions simbòliques dels alumnes (dibuixos, jocs) per tal d’indagar la seva relació amb el saber.