Política Editorial

Les publicacions, patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat desenvolupada pels membres de Copolis amb relació contractual o estatutària a les diferents universitats, tenen la consideració d’invencions universitàries que es regeixen per la normativa de patents i de propietat intel·lectual que estableixin els òrgans de govern de les institucions a les quals estan adscrits els grups parts a què aquests pertanyen.

No obstant això, Copolis impulsa i prioritza una política de divulgació dels resultats de les seves investigacions, anant cap al copyleft sota llicències tipus Creative Commons de la seva producció bibliogràfica i científica, excepte en els casos de compromisos editorials que així ho impedeixin.

D’aquesta manera, Copolis pretén compatibilitzar les vies de publicació habitualment exigides per a la carrera acadèmica i científica dels seus membres (articles en revistes indexades, acords específics amb editorials comercials especialitzades, textos docents en les col·leccions universitàries, etc.), amb els seus prioritaris objectius d’aconseguir el màxim accés, difusió i impacte entre els col·lectius més vulnerabilizats de la societat.

Per això, es compta amb Copalqui Editorial, com a segell editorial propi del Grup Interuniversitari, encarregat d’assessorar els membres de Copolis i altres persones que treballen sobre temàtiques afins, sobre estratègies de divulgació i publicació alternatives perquè, prèvia avaluació de les sol·licituds internes i externes de publicacions, els autors/es disposin del material que han produït, si no de forma gratuïta, a molt baix preu.

 

Darrera actualització (11/04/2021)