RECONEIXEN A COPOLIS COM A GRUP D’INVESTIGACIÓ CONSOLIDAT


copolis_vertical_catLa Generalitat de Catalunya va reconeixer el setembre del 2009 al Grup Interuniversitari Copolis, Benestar, Comunitat i Control Social com a grup recerca consolidat.

El suport a grups de recerca representa un dels principals eixos per a la promoció de la I+ D a Catalunya. L’any 2009, es va efectuar una nova convocatòria d’aquesta acció, que ha estat prevista en els successius plans de recerca de Catalunya des de l’any 1993.

Després de superar una avaluació positiva, es pot obtenir el reconeixement de Grup de Recerca de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol de les modalitats de la convocatòria, i que, segons els criteris d’avaluació i normes establertes, poden ser -sense perjudici de les altres categoritzacions del sistema de recerca científica regional- les següents:

a) Grup de recerca consolidat

a.1) amb finançament (més de 6 / 7 punts)

a.2) sense finançament (entre 5 i 6 punts sobre 7)

b) Grup de recerca emergent

b.1) amb finançament

b.2) sense finançament

c) Grup de recerca singular (exepcional)

c.1) amb finançament

c.2) sense finançament

D’acord amb això, els grups de recerca són ubicats en un “rànquing” de qualitat i capacitat científica.

Fins juny de 2008, el Grup Interuniversitari Copolis va ser considerat (i tractat institucionalment com) grup de la Facultat d’Economia i Empresa, no consolidat.

El juliol de 2009, la Generalitat de Catalunya va reconèixer en 16 dels 24 membres de Copolis a un “grup de recerca consolidat amb finançament (A.1)”, atorgant-li 6,25/7 punts.

Aquest ascens directe de les més baixes a la màxima categoria de reconeixement, és un cas inèdit, i tenen especial mèrit si recordem que:

-la investigadora principal és dona, jove, professora titular d’universitat (no catedràtica), i no assumeix el lideratge del grup, derivat de cap home ni de cap catedràtic/a;

-no hi ha entre els membres del grup, catedràtics/es, i només compta amb dos titulars doctors del seu partner o departament (al contrari de la tendència endogàmica i autoreferencial de la majoria dels grups);

-no hi ha un reconeixement anterior com a grup emergent o consolidat sense finançament (abans de ser finançat en aquesta convocatòria);

-dins l’àmbit de la sociologia, només és superat en puntuació, per dos grups, integrats per les persones en actiu amb més antiguitat i trajectòria en la sociologia catalana.

Per a més informació, vegeu l’informe_d’ avaluació.