Replantejament del Màster Famílies i Societat i del Postgrau gènere, diversitat familiar i exclusions

posted in: Totes les Notícies | 0

Després de tres edicions del Màster Famílies i Societat i del Postgrau gènere, diversitat familiar i exclusions, és el moment d’aturar-nos i avaluar-lo per tal de fer un replantejament i millora de la formació. És per això, que el pròxim curs no n’hi haurà una quarta edició.

La proposta formativa ha aplegat més de 15 professores de l’Amèrica Llatina, Catalunya i la resta de l’Estat espanyol, i també alumnat dels mateixos indrets, que pertanyien a diferents disciplines de la branca de les ciències socials. Aquesta diversitat de territoris i interdisciplinarietat ha estat un element molt enriquidor i definitori de la formació.

Agraïm a tothom la feina feta i la confiança dipositada en el Màster i Postgrau.

Tornarem ben aviat amb més notícies relacionades amb el Màster i Posgrau!