This permanent and open seminar is conceived as a space for critical reflection on current issues in the sociology of penal control. On the basis of presentations by members or guests, a plenary debate and reflection is held on particularly topical issues or projection, as a form of horizontal extracurricular training between pairs. Likewise, as a way of channelling the collective theoretical constructions that are produced in each year’s sessions, a series of special actions of short duration and high social and/or group impact are established as a way of intervening, transferring to the community and enriching the university.

The programme – currently run by its coordinators, Clara Camps and Dino Di Nella – is annual, on emerging and/or current issues. Among the people who have exhibited at the Seminar since the 2005-2006 academic year are: Elisabet Almeda, Dino Di Nella, Ignasi Pons, Marcela Aedo, Eva Izquierdo, Dino Di Nella, Elisabet Almeda, Núria Vergés, Daniel Bobadilla, Dídac Sánchez- Costa, Horaci Vertbisky, Xavier Vinader, José Antonio Rodríguez, Diego Torrent, Clara Camps, Yago Di Nella, Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero, Gerado Pisarello, Loïc Wacquant, Juan Martín Arroyo, Joan Pau Chirinos i Ignacio Gandolfi, among others. 

 

 

Special topics and actions promoted by the seminar:

 

 1. Seminari “Criminalització, pobles originaris i dones en zones urbanes” (Amb la participació deDino Di Nella, Curs 2018-2019).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Elaboració d’Informe: Diagnòstic sociojurídic en Comunitat indígena de Puel Mapu.

 

 1. Seminari “Criminalització, repressió política i documental social” (Amb la participació de Clara Camps. Calvet, Curs 2017-2018).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Desenvolupament de proposta d’articulació: Elaboració de Diploma de postgrau i extensió universitària per a la producció cooperativa i solidària de documentals socials “.

 

 1. Seminari “La situació de vulneració dels drets humans a la frontera sud de l’estat espanyol” (Amb la participació d’Andrés García i Bru Aguiló, curs 2016-2017).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Presentació de l’Informe “La frontera sud, accessos terrestres. Cap el restabliment de la Legalitat de la frontera sud “. Un informe fet per Iridia, Novact i Fotomovimiento: http://ddhhfronterasur2017.org/es/.

 

 1. Seminari sobre “El control punitiu i l’execució penal des de l’Administració de Justícia” (amb els jutges d’Execució Penal de Riu Negre Juan Martín Arroyo, Joan Pau Chirinos i Ignacio Gandolfi, organitzat juntament amb IVº Seminari Obert Pràctiques Jurídiques i Exercici Professional , curs 2015) (curs 2015-2016).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Representacions de l’exercici professional de l’advocacia en l’àmbit de l’execució penal” (Dues actuacions i intercanvis amb Natalia Ottoboni i Anita Di Nella, referents de el grup teatral “Mims Kurmi”, Curs 2015-2016).

 

 1. Seminari “Aportacions per a la construcció de marcs teòrics sobre dones i sistema penal” (Amb la participació d’Elisabet Almeda i Vivian Cantalapiedra, curs 2014-2015).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Jornades sobre Execució Penal Femenina” (Coordinació: Elisabet Almeda Samaranch, Ana Ballesteros Pena i Paola Contreras Hernández; Sessions de Treball en Tallers amb expertes sobre Investigació, Dones i Sistema Penal, i Veus de Dones preses, a càrrec de l’COL·LECTIU CASSANDRA, curs 2014-2015).

 

 1. Seminari sobre “Repressió de la protesta social catalana en temps de crisi” (amb Clara Camps, Universitat de Barcelona; organitzat juntament amb II Seminari Tesis Doctorals per a la formació de investigadors i investigadors). 9-15-23-28 de gener 2014 (Curs 2013-2014).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: (sense informació)

 

 1. Seminari sobre “Marginalitat Urbana i Estat Penal” (amb Seminari International Sociological Debats at the University of Barcelona – ISDUB; amb Loïc Wacquant, Curs 2012-2013).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Moviments socials i estratègies de resistències a la repressió policial a Catalunya” (sessió de treball i intercanvi amb Loïc Wacquant, membres de la Universitat de Barcelona i integrants de moviments socials i entitats de la societat civil de Catalunya, curs 2012-2013).

 

 1. Seminari sobre Control Social i Castigo: nous paradigmes en un món en crisi (junt amb Seminari sobre Anàlisi Crítica del Control Social, amb Clara Camps, Dino Di Nella, Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero i Gerado Pisarello).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Mujeres y conflictos armados en Colombia” (amb Liz Rincón Suárez, Universitat de Barcelona, ​​Universitat dels Andes, Curs 2011-2012) – Mujeres y guerra: sobre los límites de la categoría Víctima a Colombia. Seminari de Víctimología. – Toda una vida de Combate, Resistències transnacionals a Bogotà i Barcelona. Assignatura: Sociologia General. – Feminitats ambigües, el cas de les dones excombatents a Colòmbia: Assignatura: Problemes socials, sociologia general. – Caracterització dels conflictes armats: el cas de Colòmbia, en l’assignatura: Conflicte social. – Guerra e Impacto Ambiental: El Cas de les Transnacionals a Amèrica Llatina. En la Assignatura Conflicto Social.

 

 1. Seminari sobre Gènere, drogues i control penal (amb Gema García i Vivian Cantalapiedra, curs 2010 – 2011).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Activitats de commemoració en establiment penitenciari Brians I (conferència i charla-debate; i posterior entrega massiva i repartiment gratuït del llibre “Mujeres Encarceladas” (Almeda, 2003) a les dones privades de llibertat) (curs 2010 – 2011).

 

 1. Seminari sobre Criminalització de la protesta i la resistència social (amb Dino Di Nella, Yago Di Nella i Clara Camps, Curso 2009-2010).

 

Acció especial d’intervenció sociocomunitària: Disseny, planificació i preparació de “Manifest X”: contra la criminalització dels moviments socials (https://manifestx.wordpress.com, curs 2009-2010, executant-se l’acció resultant a l’octubre de 2011).

 

 1. Seminari sobre “Violencia y terrorismo” (amb Horacio Vertbisky, Xavier Vinader, José Antonio Rodríguez i Diego Torrente, organitzat junt amb el 5º Seminari Taller de Treballs metodològics, curs 2008-2009).
 2. Seminari sobre El dret a resistir el dret. Cultura de la mortificació i cultura de la resistència (amb Dino Di Nella, curs 2007-2008).
 3. Seminari sobre “Transformació i dinàmica social: Tecnologies de la Informació i Comunicació i Investigació activista” (Universitat de Barcelona, ​​amb 3º TTM, amb Núria Vergés, Dídac Sánchez i Daniel Bobadilla, curs 2006-2007).
 4. Seminari sobre “La extensió i ampliació del control penal a la societat” (amb Elisabet Almeda, Dino Di Nella, Ignasi Pons, Marcela Aedo i Eva Izquierdo, curs 2005-2006).

 

(Last Update, 24/04/2021)