The “Critical Analysis of Social Control” seminar, of a permanent and open nature, seeks to analyse, problematise and reflect on the six key words of COPOLIS, which define its contents and transversal axes: well-being, community, social control, gender, human rights and methodological pluralism. It also seeks mainly to provide training and internal articulation among the members of the group, holding annual face-to-face or distance meetings.

Due to their cross-cutting nature, the sessions are usually organised on a rotating basis with other Copolis members, based on presentations by members or guests and group work dynamics. The programming – in charge of Dino Di Nella and Clara Camps – is usually established on an emergent basis according to the interests and needs of the group at any given time. Among the people who have given presentations at the Seminar are: Dino Di Nella, Elisabeth Almeda, Eduardo Galeano, Núria Vergés, Daniel Bobadilla, Joaquina Erviti, Carlos Iván Pacheco i Esther Batalla, Horaci Vertbisky, Xavier Vinader, José Antonio Rodríguez, Diego Torrente, Enric Duran, Dídac Sánchez-Costa, Miriam Adelman, Gemma Nicolau, Yago Di Nella, Pilar Castells, Ignacio González Sánchez, Loïc Wacquant, Rosanna Hertz, Anna Morero i Rosa Ortiz, Aritz García Gómez i Nelson Rapiman, among others. 

 

Among the topics addressed at the Seminar since the inaugural 2005-2006 academic year are: 

 

 

 • 15. COMUNITAT, CONTROL SOCIAL, DRETS HUMANS: Nacions sense estat i pobles marginats: Països Catalans, repressió estatal espanyola i persecució politicojudicial de la desobediència civil (Sandra Obiol Francès, Pau Grau, Elisabet Almeda Samaranch, Dino Di Nella); (Universitat de Barcelona, ​​Universitat de València, Grup Copolis-Adalquí; Curs 2019-2020)
 • 14. GÈNERE, BENESTAR: Conferències sobre “Cadenes globals de cura” (Rosa Ortiz Monera); “Una aproximació metodològica a l’estudi teòric-empíric de problemes bioètics complexos” (Irene Cambra Badii); “Crisi multidimensional i estratègies locals” (Ivet Oriols Vadell) (Universitat de Barcelona, ​​Curs 2018-2019)
 • 13. CONTROL SOCIAL, DRETS HUMANS: Conferència sobre “Criminalització i repressió. Estudi de cas a Catalunya “. Amb Clara Camps Calvet (Universitat de Barcelona, ​​Curs 2017-2018)
 • 12. GÈNERE, BENESTAR: Conferència sobre “Els treballs de cures des d’una perspectiva global: El cas de les empleades domèstiques”. Amb Rosa Ortiz Monera (Universitat de Barcelona, ​​Curs 2016-2017)
 • 11. COMUNITAT, DRETS HUMANS, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari-Taller sobre “Comunitats maputxes; reclams de justícia. Troballes i restitució de restes humanes de comunitats indígenes. Procediments i “bones pràctiques”. Amb Nelson Rapiman, referents de comunitats maputxes de Riu Negre i Chubut, i tècnics, professionals i acadèmics especialitzats en la temàtica, Curs 2015-2016)
 • 10. COMUNITAT, CONTROL SOCIAL: Seminari sobre debats contemporanis: “Espanya es trenca ?. Catalunya: el debat independentista “.Amb Elisabet Almeda (Universitat de Barcelona), Mg. Aritz García Gómez (Universitat Nacional de Río Negro-Universitat Autònoma de Barcelona), Mg. Dino Di Nella (Universitat Nacional de Riu Negre) i Dr. Javier Serrano (Universitat Nacional de Riu Negre, curs 2014-2015)
 • 9. GÈNERE, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari sobre “A critical analysis of Rosanna Hertz Theoretical and Methodological approach” (Universitat de Barcelona – Universitat Nacional de Riu Negre, conjuntament amb 10º TTM: desembre 2013; Amb Rosanna Hertz, Anna Morero i Rosa Ortiz, entre d’altres, Curs 2013-2014)
 • 8. BENESTAR, COMUNITAT, CONTROL SOCIAL, GÈNERE, DRETS HUMANS, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari sobre “Anàlisi crítica de la perspectiva teòrica i metodològica de Loïc Wacquant: La construcció d’un marc analític” (Universitat de Barcelona – Universitat Nacional de Riu Negre, amb 9è TTM i GEISPE, amb Loïc Wacquant i Ignacio González Sánchez, entre d’altres, Curs 2012-2013)
 • 7. CONTROL SOCIAL: Seminari sobre “Control Social i Càstig: nous paradigmes en un món en crisi” (Universitat de Barcelona – Universitat Nacional de Riu Negre, conjuntament amb Seminari sobre Temes actuals i futurs de la Sociologia de l’Control Penal, amb Elisabet Almeda , Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero i Gerado Pisarello, curs 2011-2012)
 • 6. DRETS HUMANS, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari sobre “Perspectives metodològiques des dels drets humans: aplicacions a la memòria i dignitat dels morts” (amb 7º TTM: amb Yago Di Nella i Pilar Castells, curs 2010-2011)
 • 5. GÈNERE: Seminari sobre “Gènere, feminisme i teoria social contemporània” (amb 6è TTM: amb Miriam Adelman i Gema Nicolás, curs 2009-2010 “)
 • 4. COMUNITAT: Seminari sobre “Experiències alternatives d’autogestió comunitària” (amb Enric Duran i Dídac Sánchez-Costa, curs 2008-2009)
 • 3. COMUNIDAD Y CONTROL SOCIAL. Diàlogos per a la memòria (amb Eduardo Galeano y Dino Di Nella, curs 2007-2008). Edició especial: GÉNERO: Seminari sobre “La categoria Gènere a debat: aplicació a les nocions de paternitat i maternitat, per a la construcció d’un objecte d’estudi” (amb 4º TTM, amb Joaquina Erviti, Carlos Iván Pacheco i Esther Batalla, curs 2007 -2008)
 • 2. BIENESTAR: Seminari sobre “Països i processos socials” (Universitat de Barcelona, ​​amb Dino Di Nella i Elisabet Almeda, curs 2006-2007)
 • 1. BIENESTAR, COMUNIDAD Y CONTROL SOCIAL: Seminari sobre “La investigación social del Grupo Copolis” (Universitat de Barcelona, ​​amb Dino Di Nella i Elisabet Almeda, curs 2005-2006)

 

(Last Update, 24/04/2021)

The “Critical Analysis of Social Control” seminar, of a permanent and open nature, seeks to analyse, problematise and reflect on the six key words of COPOLIS, which define its contents and transversal axes: well-being, community, social control, gender, human rights and methodological pluralism. It also seeks mainly to provide training and internal articulation among the members of the group, holding annual face-to-face or distance meetings.

Due to their cross-cutting nature, the sessions are usually organised on a rotating basis with other Copolis members, based on presentations by members or guests and group work dynamics. The programming – in charge of Dino Di Nella and Clara Camps – is usually established on an emergent basis according to the interests and needs of the group at any given time. Among the people who have given presentations at the Seminar are: Dino Di Nella, Elisabeth Almeda, Eduardo Galeano, Núria Vergés, Daniel Bobadilla, Joaquina Erviti, Carlos Iván Pacheco i Esther Batalla, Horaci Vertbisky, Xavier Vinader, José Antonio Rodríguez, Diego Torrente, Enric Duran, Dídac Sánchez-Costa, Miriam Adelman, Gemma Nicolau, Yago Di Nella, Pilar Castells, Ignacio González Sánchez, Loïc Wacquant, Rosanna Hertz, Anna Morero i Rosa Ortiz, Aritz García Gómez i Nelson Rapiman, among others. 

 

Among the topics addressed at the Seminar since the inaugural 2005-2006 academic year are: 

 

 

 • 15. COMUNITAT, CONTROL SOCIAL, DRETS HUMANS: Nacions sense estat i pobles marginats: Països Catalans, repressió estatal espanyola i persecució politicojudicial de la desobediència civil (Sandra Obiol Francès, Pau Grau, Elisabet Almeda Samaranch, Dino Di Nella); (Universitat de Barcelona, ​​Universitat de València, Grup Copolis-Adalquí; Curs 2019-2020)
 • 14. GÈNERE, BENESTAR: Conferències sobre “Cadenes globals de cura” (Rosa Ortiz Monera); “Una aproximació metodològica a l’estudi teòric-empíric de problemes bioètics complexos” (Irene Cambra Badii); “Crisi multidimensional i estratègies locals” (Ivet Oriols Vadell) (Universitat de Barcelona, ​​Curs 2018-2019)
 • 13. CONTROL SOCIAL, DRETS HUMANS: Conferència sobre “Criminalització i repressió. Estudi de cas a Catalunya “. Amb Clara Camps Calvet (Universitat de Barcelona, ​​Curs 2017-2018)
 • 12. GÈNERE, BENESTAR: Conferència sobre “Els treballs de cures des d’una perspectiva global: El cas de les empleades domèstiques”. Amb Rosa Ortiz Monera (Universitat de Barcelona, ​​Curs 2016-2017)
 • 11. COMUNITAT, DRETS HUMANS, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari-Taller sobre “Comunitats maputxes; reclams de justícia. Troballes i restitució de restes humanes de comunitats indígenes. Procediments i “bones pràctiques”. Amb Nelson Rapiman, referents de comunitats maputxes de Riu Negre i Chubut, i tècnics, professionals i acadèmics especialitzats en la temàtica, Curs 2015-2016)
 • 10. COMUNITAT, CONTROL SOCIAL: Seminari sobre debats contemporanis: “Espanya es trenca ?. Catalunya: el debat independentista “.Amb Elisabet Almeda (Universitat de Barcelona), Mg. Aritz García Gómez (Universitat Nacional de Río Negro-Universitat Autònoma de Barcelona), Mg. Dino Di Nella (Universitat Nacional de Riu Negre) i Dr. Javier Serrano (Universitat Nacional de Riu Negre, curs 2014-2015)
 • 9. GÈNERE, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari sobre “A critical analysis of Rosanna Hertz Theoretical and Methodological approach” (Universitat de Barcelona – Universitat Nacional de Riu Negre, conjuntament amb 10º TTM: desembre 2013; Amb Rosanna Hertz, Anna Morero i Rosa Ortiz, entre d’altres, Curs 2013-2014)
 • 8. BENESTAR, COMUNITAT, CONTROL SOCIAL, GÈNERE, DRETS HUMANS, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari sobre “Anàlisi crítica de la perspectiva teòrica i metodològica de Loïc Wacquant: La construcció d’un marc analític” (Universitat de Barcelona – Universitat Nacional de Riu Negre, amb 9è TTM i GEISPE, amb Loïc Wacquant i Ignacio González Sánchez, entre d’altres, Curs 2012-2013)
 • 7. CONTROL SOCIAL: Seminari sobre “Control Social i Càstig: nous paradigmes en un món en crisi” (Universitat de Barcelona – Universitat Nacional de Riu Negre, conjuntament amb Seminari sobre Temes actuals i futurs de la Sociologia de l’Control Penal, amb Elisabet Almeda , Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero i Gerado Pisarello, curs 2011-2012)
 • 6. DRETS HUMANS, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari sobre “Perspectives metodològiques des dels drets humans: aplicacions a la memòria i dignitat dels morts” (amb 7º TTM: amb Yago Di Nella i Pilar Castells, curs 2010-2011)
 • 5. GÈNERE: Seminari sobre “Gènere, feminisme i teoria social contemporània” (amb 6è TTM: amb Miriam Adelman i Gema Nicolás, curs 2009-2010 “)
 • 4. COMUNITAT: Seminari sobre “Experiències alternatives d’autogestió comunitària” (amb Enric Duran i Dídac Sánchez-Costa, curs 2008-2009)
 • 3. COMUNIDAD Y CONTROL SOCIAL. Diàlogos per a la memòria (amb Eduardo Galeano y Dino Di Nella, curs 2007-2008). Edició especial: GÉNERO: Seminari sobre “La categoria Gènere a debat: aplicació a les nocions de paternitat i maternitat, per a la construcció d’un objecte d’estudi” (amb 4º TTM, amb Joaquina Erviti, Carlos Iván Pacheco i Esther Batalla, curs 2007 -2008)
 • 2. BIENESTAR: Seminari sobre “Països i processos socials” (Universitat de Barcelona, ​​amb Dino Di Nella i Elisabet Almeda, curs 2006-2007)
 • 1. BIENESTAR, COMUNIDAD Y CONTROL SOCIAL: Seminari sobre “La investigación social del Grupo Copolis” (Universitat de Barcelona, ​​amb Dino Di Nella i Elisabet Almeda, curs 2005-2006)

 

(Last Update, 24/04/2021)