Dies de la setmana, mesos i estacions 

S’escriuen sempre amb minúscula.

Exemple correcte L’acte tindrà lloc el dilluns 29 de gener.
Barcelona, 2 de novembre de 1997
Les obres es faran durant aquest estiu.
A l’estiu anirem a Grècia.
Les classes comencen dilluns.
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Dies de la setmana, mesos i estacions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1078> [consulta: 31 juliol 2021].